Hevi blogja

Barmok

In a section of the website called “What’s in the box,” Samsung says that the new smartphones come with “just what you need” — a USB-C cable, the SIM-ejection tool, and a start guide. Samsung also claims that the decision was made to help the environment, which is the same as Apple has been saying since the company removed the power adapter from the Apple Watch box last year.

...

 

A gyenyiszovai ember, a neandervölgyiek testvére

A gyenyiszovai emberek egy kihalt ősemberi faj, vagy alfaj, akik Ázsiában éltek 3 millió évvel ezelőttől kezdve, Új-Guineában akár 30.000-14.500 évvel ezelőttig is.

A modern ember és a gyenyiszovaiak, a neandervölgyiekhez hasonlóan keveredtek, a melanéziaiak, benszülött ausztrálok és pápuák 3-6%-nyi DNS-t hordoznak magukban örökségül. A keveredés még akár 15.000 évvel ezelőtt is tarthatott. Az első lelet dél-közép szibériában került elő, de kínában is találtak töredékeket. A kőkorszak egyéb, különböző alfajokhoz tartozó embereihez hasonlóan ők is kőeszközöket használtak, kőékszereket készítettek.

A Homo heidelbergensis alfajhoz tartozik, mely a Homo erectusból vált le és a gyenyiszovaiakon kívül a neandervölgyieknek is őseik voltak. A Homo erectus másik ága vált lényegében a modern emberré, Homo sapiens sapiensszé.

angol wiki

Ez már önmagában is érdekes, de mivel állati izgalomban vagyok az utóbbi időben, forrásgyűjtés miatt gondoltam a szakirodalomhoz fordulok. Így elkezdtem olvasni Mózes I. könyvét, leginkább Babilon tornyának történetét keresve.

Azt a kutya mindenit!

Szerk: a poszt elejére beillesztettem a tldr-t.

-------------

Vagyis a gudaga dog-gá változott - egy a millióhoz az esélye annak, hogy egy szó ugyanazt az alakot és jelentést vegye fel két egymástól független nyelvben.

tldr:

Az ausztrál őslakos szavak a következőket jelenthették:

 • Yidin 'gudaga' - egy állat becéző szó a -ga toldalékkal (v.ö.: frocga (“béka-békácska”), *picga (“malac-malacsocska”), Middle English dogge, Old English dogga, docga)

 • Dyirbal 'guda' - "háziasított állat", "háziállat"

 • Mbabaram 'dog' - 'állatok'

-------------

A fenti megérzés bizonyítására végezzünk el egy gondolatkísérletet, és tételezzük fel, hogy a 'guda' = 'kutya'.

Ha a 'guda' = 'kutya', akkor kijelenthetjük, hogy 'g' = 'k' és hogy 'd' = 'ty'. Ez mindkét irányban igaz, tehát 'k' = 'g' és 'ty' = 'd'. Ennek következményei:

 1. guda = kutya

 2. gudag = kutyak, kutyák

 3. gudaga = kutyáka, kutyácska

A fentiek figyelembevételével a következő megfigyeléseket tehetjük:

Ha 'guda' = kutya' és 'gudag' = 'kutyák', akkor

 1. a 'gudag' szó kiejtése hasonló lehetett a 'gudág'-hoz, valószínűleg egy zárt 'á'-val, az 'o'-hoz közelebb

 2. a 'guda' szó különféle jelentéseiből kifolyólag, a különböző nyelvekben:

  1. Tamil 'guda' - '

  2. Dyirbal 'guda' - 'kutya'

  3. Gamilaraay 'guda' -  koala' (wiktionary)

  4. úgy látszik, hogy a 'guda' 'állatot' jelent

 3. Ha 'guda' = 'kutya', és 'kútya' = 'kunyhó' (CzF), akkor

 4. 'guda' = 'háziasított állat', 'háziállat', akkor

 5. 'gudág' = "háziállatok"

 6. 'dág' = 'állatok'

Hogy a fenti teóriát teszteljük, vegyük figyelembe a tényt, hogy az angol 'dogs' = 'kutyák' és tételezzük fel, hogy 'dog' = 'dág' és hogy 'gudág' = 'kutyák'. Ebből következően:

 1. 'dág' egyenlő kell legyen 'tyák', mivel

 2. 'gudág' = 'kutyák'

 3. Ez egy valószínű 'ty*k' magyar szót feltételez, ami állatot jelent

 4. Ha az 'á'-t kicseréljük az 'ú' magánhangzóra a 'tyák('állatok')-ban , akkor a magyar:

 5. 'tyúk' szót kapjuk

De nem kell ilyen messzire elmennünk. Nézzük, van e állatnevünk, amely a 'g*da' kifejelzésre illeszkedik. Ahogy sejtettük, van hasonló!

A magyar 'gida', ami angolul 'goatling', 'kid'.

Ez érdekes. Szóval, ha a 'guda' = 'háziasított, barátságos állat', és a magyar 'gida' - ami a 'g*d*' mintát követi, akkor lehetséges-e, hogy a 'goatling' and 'kid' ugyanazt a mintát követi?

Ezt a kérdést hagyjuk későbbre.

A figyelmesebb olvasó lehet, hogy rámutatna, hogy fentebb, a 'guda' külünféle jelentései közül kihagytam a baszk 'guda' szót, ami többek közt 'háborút', 'hadviselést' jelent. 

Ez nem tűnik úgy, hogy alá támasztaná a fentebbi teóriát. A baszk 'guda' szónak köze sincs az állatokhoz, semmi köze az aranyossághozkedvességhez. Ez a brutalitásról szól, ez a harcot jelenti.

Nos, mint kiderült, az ókorban (szintúgy manapság) a kutyák általánosan használatban voltak mint harci ebek. Ahogy a wiki cikk írja:

A kutyák használata a hadászatban nagyon hosszú időre nyúlik vissza, egészen az őskorig. Harcra, cserkészésre, őrzésre és követésre voltak kiképezve, melyek a mai napig léteznek a modern hadászat eszköztárában.

A wiki oldal azt is elmondja, hogy kik használtak harcikutyákat az ókorban:

Az egyptomiaka görögöka perzsák, (...) és a rómaiak.

A baszk nyelvet beszélőket valószínűleg viszonylag befolyásolta a római terjeszkedés, ez megmagyarázhatja, hogy miért nem asszociáltak a kutyára, mint barátságos dologra.

A szívem kihagyott egy pillanatra...

-------------

Apple news+ - National Geographic Oct. 2019

What I learned documenting the last male northern white rhino’s death

What we lose when animals go extinct

Sea turtles are surviving—despite us

A bold plan to save Africa’s shrinking giraffe herds

These surreal jarred fish tell an urgent story of extinction

His portraits capture animals that are going extinct in the wild

To save birds, should we kill off cats?

World’s largest bee, once presumed extinct, filmed alive in the wild

Learn how species that faced extinction are bouncing back

The ‘little cow’ of the sea nears extinction

This common fishing practice endangers an entire whale species

Plant extinctions are shaking Earth’s green foundation

Going to extremes to preserve rare tropical plant species

----

Mintha lenne itt valami a hatterben...

Valasztasok kozelednek, vagy mi...?

Mállik, sínylődik a pőre murcos

mállik – ‘(szét)omlik, porlad’. Származékai: málló, mállás, mállaszt, mállékony, mállatag.
Ismeretlen eredetű szó.
link

melting - From Middle English melten, from Old English meltan (“to consume by fire, melt, burn up; dissolve, digest”) and Old English mieltan (“to melt; digest; refine, purge; exhaust”), from Proto-Germanic *meltaną (“to dissolve, melt”) and Proto-Germanic *maltijaną (“to dissolve, melt”), both from Proto-Indo-European *(s)mel- (“to beat, crush, grind”).
link

"Miért uráli nyelv a magyar"? Miért, uráli nyelv a magyar?

A qubit az utobbi idoben szinten rakattant a nyelveszetre.

https://qubit.hu/2019/07/04/miert-urali-nyelv-a-magyar
https://qubit.hu/2019/07/14/hogyan-derul-ki-a-szokincsbol-hogy-a-magyar…

A masodik cikk viszont hozott egy erdekes peldat, amit megint csak nem tudok hova tenni...

--
"Így például a 'fej' jelentésű francia szó, a tête (ejtsd: tet) a latin testa 'csupor, kancsó' szóból származik."
--

Az addig megvan, hogy a szavak asszociativan is felvehetnek uj jelenteseket ("ez egy kiraly erv, ugy erzem"). Csak az nem fer a fejembe, hogy ez miert nem lehet osszefuggesben peldaul a magyar tető szavunkkal?

Mit keres a magyar az asztalon? Indo-Europai vagy Finn-Ugor nyelv-e a magyar? On, vs. -on, -en, -ön

"It's on the table".
"Az asztalon van".

--
"From Middle English on, from Old English on, an (“on, upon, onto, in, into”), from Proto-Germanic *ana (“on, at”), from Proto-Indo-European *h₂en-..."
link
--
"onnan - ... Az az mutató névmás eredetibb o tőalakjából ered az -n locativusi rag ismétlődésével, majd intervokális kettőzéssel: on ⇨ onan ⇨ onnan."
link
--
"az - ... Ősi finnugor, sőt tágabban uráli örökségünk az ~ban szereplő mélyhangú magánhangzó. Eredetileg nyelvünkben is o vagy akár u lehetett, erre vallanak mutatószó-rokonai: ott, oda, úgy. A z elem külön névmásképző. Lásd még ám, ez."
link
--

WWDC 2019

Szerk:

https://developer.apple.com/ipad-apps-for-mac/

https://developer.apple.com/xcode/swiftui/

SwiftUI is an innovative, exceptionally simple way to build user interfaces across all Apple platforms with the power of Swift. Build user interfaces for any Apple device using just one set of tools and APIs.

Dynamic replacement. The Swift compiler and runtime are fully embedded throughout Xcode, so your app is constantly being built and run. The design canvas you see isn’t just an approximation of your user interface — it’s your live app. And Xcode can swap edited code directly in your live app with “dynamic replacement”, a new feature in Swift.

Miért áltudományos Czuczor és Fogarasi és miért nem lehetséges az Uráli - Indo-Európai kapcsolat feltételezése?

A 18–19. század fordulóján a nyelvészek felfedezték, hogy a nyelvtörténet során a szavak alakja és jelentése erősen megváltozhat, éppen ezért történetileg olyan szavak is összetartozhatnak, melyeknek első látásra nem sok közük van egymáshoz: mindössze egy néhány hangból álló sor, a gyök köti össze. Feltételezték, hogy a gyököt tartalmazó szavak valahol jelentésükben is összekapcsolódnak, de ez a jelentés igen elvont, széles. Ilyen elvek alapján próbálta a magyar szavak történetét megfejteni Czuczor Gergely és Fogarasi János szótára is.

"A magyar nyelv nem fontos!", avagy miért kell a nyelvtörténet kutatni

Azt már említettem, hogy "a ma létező mintegy 6900 nyelv fele eltűnik majd, mire a következő századfordulón pezsgőt bont az emberiség".

Érdekel ez minket? Őszintén. Komolyan... Pár külön nyelvnek mondott dialektus, pár indián vagy őslakos nyelvével kevesebb lesz, na és?

Aztán szembe jön egy ilyen:

"The vast majority of Europeans (and many west Asians) speak IE languages, and proto-IE probably developed on the steppes of southern Russia/Ukraine. We don't know for sure where the proto version of Uralic languages developed, but Asia is a good bet.