next up previous contents
Következő: Tartalomjegyzék   Tartalomjegyzék

Nyíregyházi Főiskola
Matematika és Informatika Intézet Számítástechnikai és Informatikai Egysége

A GIMP Felhasználók Kézikönyvének fordítása GNU GDPL licenc alatt

Szakdolgozat

Sánta Csaba János
IV. évf. Angol - Számítástechnika

Témavezető: Pál István, főiskolai adjunktus

Nyíregyháza, 2001.

Köszönetnyilvánítás

A következő személyeknek szeretnék köszönetet mondani szakdolgozatom elkészülésében nyújtott közvetlen vagy közvetett segítségükért: Pál Istvánnak témám vezetéséért, az ötletért, segítségéért, javításaiért ... mindenért. Karin Kylander-nek és Olof S. Kylander-nek, hogy legjobb tudásukat felhasználva megírták a GIMP User Manual-t, Peter Mattis-nek és Spencer Kimball-nak a GIMP megteremtéséért, Matthias Ettrich-nek és a LYX Team-nek a LYX szövegszerkesztőért, Leslie Lamport-nak, hogy létrehozta a LATEX-et, Donald E. Knuth-nak, hogy megalkotta a TEX-et, Németh Lászlónak a QED szótárprogramért, John Bradley-nek az XV-ért, Linus Torvalds-nak pedig, hogy elkészítette számunkra a LINUX operációs rendszert. Köszönöm Kovács Zoltánnak, hogy Blahota István és Toledo Rodolfo közreműködésével elkészítette a ,,LATEX nemcsak matematika szakosoknak'' című szemináriumi jegyzetet, valamint Wettl Ferencnek, Mayer Gyulának és Sudár Csabának a ,,LATEX kézdőknek és haladóknak'' című könyv megírásáért. Köszönöm Tihanyi Sándornak, hogy dolgozata megírásával segített a LATEX rendszer magyar nyelvű elválasztásának használatában és Pokugyin Jánosnak a korrektúráért. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni szüleim és testvérem támogatását, megértését és türelmét.
next up previous contents
Következő: Tartalomjegyzék   Tartalomjegyzék