next up previous contents
Következő: Az Illeszd bele (Paste Fel egy szintet: A Szerkesztés (Edit) és Előző: A Szerkesztés (Edit) és   Tartalomjegyzék

A Kivágás (Cut), a Másolás (Copy) és a Beillesztés (Paste)

Ez a három parancs a legismertebb, így nem szükséges öket külön bemutatni. Akárcsak a szövegszerkesztésénél, ha kivágjuk vagy másoljuk a kép egy részét a kijelölt területet egy lokális buffer-be kerül. Mikor a Paste parancsot használjuk, a GIMP kiveszi a kijelölést a buffer-ből és lebegő kijelöléssé, Floating Selection-né teszi, amit vagy egy már meglevő réteghez ,,horgonyzunk'', vagy egy számára fenntartott rétegre helyezünk. Figyeljük meg, hogy az alapbeállítás szerinti billentyűkombinációk hasonlóak más programokéhoz. Ctrl+X a Cut, Ctrl+C a Copy és a Ctrl+V kombináció pedig a Paste parancsot jelenti.