next up previous contents
Következő: A Színátmenet-szabályozás (Blending functions Fel egy szintet: Ecsetek (Brushes), Színátmenetek (Gradients), Előző: A Végpontok   Tartalomjegyzék

A Szegmensek

A Szegmens felosztása a középpontban/egyenlően (Split segment midpoint/uniformly) parancsok egy kijelölt szegmenset darabolnak fel. A Midpoint egy másolatot készít és az eredeti mellé helyezi. Mindkettő a eredeti méretének a fele lesz.5 A Uniformly paranccsal megadhatjuk, hogy hány szakaszra bontsa az eredetit. Ha több mint egy szegmenst jelöltünk ki erre a műveletre, akkor a Split mindegyiket külön-külön fogja a beállított mennyiségre felosztani. A Szegmens törlése (Delete segment) az összes kijelölt szegmenst törli. A Szegmens központja középre (Re-center segment's midpoint) funkció a kijelölt központokat a szegmensek közepére helyezi, a Szegmenshatárok elosztása (Re-distribute handles in segment) pedig a szegmenshatárokat az eredeti pozíciójukba állítja vissza (undo!).6