next up previous contents
Következő: Ábrák jegyzéke Fel egy szintet: szakdolgozat Előző: Dinamikus billenytűzethozzárendelés   Tartalomjegyzék

Idegen kifejezések szótára

addition:
hozzáadás, halmaz ill. matematikai művelet, a kijelölési műveleteknél használjuk
alpha-channel:
alfa-csatorna, egy negyedik csatorna a szokásos RGB csatornák mellett, ahol egy képpont láthatóságának mértékét tárolják
anchorpoint:
kontrollpont, Bézier görbék irányát határozza meg
angular:
szögletes, a Színátmenet (Blend) Alakvarázs (Shapeburst) kitöltésének egyik fajtája
antialiasing:
élsimítás, két szín közötti éles határ elmosása, köztes színű képpontok beiktatásával
aspect ratio:
oldalarány, az oldalak egymáshoz viszonyított arányait jelenti, megőrzésével a méretezett kép erősebb torzulásátát előzhetjük meg
background, background color:
a háttér és a háttérszín, az a szín, amit rajzunk háttérszínének választunk, illetve minden olyan képpont, aminek a színe háttérszín, a háttérhez tartozik
bi-linear:
kétirányú, a Színátmenet (Blend) egyik kitöltési fajtája
brightness:
fényerő
brush spacing:
lapérintés gyakorisága, két ecsetminta kirajzolása között távolság
cache:
gyorsítóállomány, memóriaterület vagy fájl használata bizonyos olvasási/írási műveletek gyorsítására
color section marking:
színhatár-jel, a Gradient Editor kis háromszögei
comment:
megjegyzés, címke, egyes formátumok lehetővé teszik rövid szövegek, üzenetek a tárolását a képfájlban
default:
alapbeállítás szerinti, alapértelmezett
delay:
késleltetés, egy animált GIF két képkockájának kirajzolása közötti idő
dimmpled:
gödrös, a Színátmenet (Blend) Alakvarázs (Shapeburst) kitöltésének egyik fajtája
dithering (Ordered és Floyd-Steinberg):
színkeverés, ha kevesebb szín áll rendelkezésünkre, mint amennyit használni szeretnénk, ezen eljárások segítégével a meglevő színekből kikeverhetjük a szükségeseket, különböző színű képpontok egymás mellé helyezésével
elasticity:
rugalmasság, az Intelligens Olló egyik opciója, amivel meghatározhatjuk, hogy milyen mértékben térhet el a kész kijelölés széle az általunk rajzolttól
endpoint:
végpont, a színhatár jelek egyik fajtája, feketével jelölik
fade out:
elhalványulás, az Ecset (Paintbrush) egyik opciója, segítségével olyan hatást érhetünk el, mintha ecsetünkből folyamatosan fogyna el a festék
feather:
lágy szél, a kijelölés széleit az átlátszóba úsztatja át
floating selection:
lebegő kijelölés
foreground, foreground color:
a rajz és a rajzszín
foundry:
származás, egy karakterkészlet gyártójának meghatározása, az azonos nevű de különböző gyártóktól származó fontok megkülönböztetésére
grayscale:
szürkefokozat, a kép pontjai csak a fekete és a fehér szín közötti 256 árnyalat egyikét vehetik fel
height:
magasság, a kép magassága képpontokban
hex triplet:
hex-hármas, az RGB színek #rrggbb formában felírt hexadecimális megfelelője, HTML és más nyelvek is alkalmazzák ezt a formát
HSV, Hue-Saturation-Value:
színrendszer, a színek meghatározása a színgömbön, színezet (hue), telítettség (saturation) és a világosság (value) értékekkel
incremental:
növekményes rajzolás, a Ceruza (Pencil) és az Ecset (Paintbrush) eszközök egy opciója, ha az átlátszóság kevesebb mint 100%, az egymásra rajzolt képpontok átlátszósága folyamatosan csökkenni fog
indexed:
indexelt képformátum, a színeket indexekkel tárolják, a képpontok színét így elegendő az indexekkel megadni, a színek száma korlátozott
intensity:
intenzitás, szürkefokozatos képek egy képpontjának egyetlen értéke, csatornája, 0-255 között változik
interlace(d):
sorváltás, sorváltásos, először minden páros, majd minden páratlan sort olvasnak be a képből ill. ezt segítve mentik el
intersection:
metszet, halmaz ill. matematikai művelet, a kijelölési műveleteknél használjuk
landscape:
fekvő laphelyzet, ha egy lap vízszintes oldala egyben a hosszabb oldala is
layer:
réteg
linear:
lineáris, egyirányú, a Színátmenet (Blend) egyik kitöltési fajtája
loop:
ismétlés, GIF animáció végtelenített lejátszása
midpoint:
központ, a színhatárjel másik fajtája, fehérrel jelölik
N/A, None/Absent:
nincs/hiányzik, gyakran alkalmazott jelölés valamely érték hiányára ill. arra hogy az érték az adott ponton nem releváns
offset:
eltolás, a PostScript fájlok margószélességét adhatjuk meg vele
opacity:
opálosság, az átlátszóság mértéke
pan:
görgetés
pixel:
képpont, a kép elemi alkotórésze
plug-in:
betölthető modulok, külső, nem a program kódját képező modulok, amelyek betöltéséve új funkciókoz juthatunk
portrait:
álló laphelyzet, ha egy lap vízszintes oldala a rövidebb oldal
Procedural Database (PDB):
Eljárási Adatbázis, a GIMP funkciói egyben eljárások is, a PDB lehetővé teszi, hogy script-ből is meghívassuk őket, ezeknek az eljárásoknak a rendszerbe foglalása maga az Eljárási Adatbázis
quality:
minőség, Jpeg képek tömörítésének mértékét szabályozhatjuk vele (többek között)
radial:
körkörös, sugárirányú, a Színátmenet (Blend) egyik kitöltési fajtája
raw:
nyers adatfolyam, ha a képinformáció fájlba mozgatása során nem történik semmilyen átalakítás, pld. tömörítés
resolution:
felbontás
RGB (Red, Green, Blue):
színrendszer, egy kép pontjainak színét a vörös, zöld és a kék komponensek, csatornák keverésével kapjuk meg
sawtooth:
fűrészfog ismétlés, a Színátmenet (Blend) egyik opciója
scailing:
skálázás, egy alakzat valamely tengely irányába való megnyújtása
segment:
szegmens, két végpont által közbezárt terület neve a Gradient Editor-ban
selection:
kijelölés, az általunk meghatározott munkaterület, a módosítások csak erre a területre lesznek hatással
semi-transparency:
részleges átlátszóság, az opálosság értéke 0 és 100 között, de nem 0 és nem 100
shapeburst:
alakvarázs, a Színátmenet (Blend) egyik kitöltési fajtája
shperical:
gömbölyű, a Színátmenet (Blend) Alakvarázs (Shapeburst) kitöltésének egyik fajtája
slant:
dőlés mértéke, egy betűtípus dőlésének mértéke
smoothing:
simítás, elmosás (lásd antialiasing)
spacing:
elhelyezés, a betűk azonos méretű területet foglaljanak-e el, vagy a méretüknek megfelelőt
square:
négyzetes, a Színátmenet (Blend) egyik kitöltési fajtája
subject:
téma, elektronikus levél, E-mail témája, a levél beazonosítását segíti
substraction:
elvétel, halmaz ill. matematikai művelet, a kijelölési műveleteknél használjuk
swap:
lapterület, fájl vagy lemezterület, amit egyes operációs rendszerek a háttérben várakozó alkalmazások memóriaterületének kiírására használnak, így a futó alkalmazások számára felszabadul a fizikai memória és gyorsabban futhatnak
symmetric, asymmetric conical:
szimmetrikus, aszimmetrikus kúp, a Színátmenet (Blend) egyik kitöltési fajtája
thumbnail:
hüvelykujj-köröm, vagyis akkora méretű képecskék, bélyegeképek
to:
címzett, az elektronikus levél, E-mail címzettje
toolbox:
eszköztár, a GIMP főablaka
transparency:
átlátszóság, ha az opálosság értéke 0, a háttérszín helyén az alatta levő réteg tartalma látható
triangular:
háromszögű, a Színátmenet (Blend) egyik opciója
truecolor:
valósághű színmélység, valós színű
unit:
mértékegység, valamilyen egység
weight:
súlyozás, mennyire nyomja oda a betűsablont a papírra; mint a nyomdában, így jönnek létre pl.: a vastagított és egyéb betűhatások
width:
szélesség, a kép szélessége képpontokban


next up previous contents
Következő: Ábrák jegyzéke Fel egy szintet: szakdolgozat Előző: Dinamikus billenytűzethozzárendelés   Tartalomjegyzék