postfixadmin quota limit tájékoztatás

 ( spikes | 2017. május 26., péntek - 8:40 )

Üdv!

Szeretném kérdezni van e valakinek valamilyen megoldása arra, hogy ha a mail fiók eléri pl.90%-os kihasználtságot küldjön usernek egy mailt erről? gondolom vmi cront kéne csinálni és abba rakni vagy nem tudom, de biztos van valakinek működő megoldása erre....

Köszi

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

maildirsize elso 2 sorat nezed, irsz ra egy egysorost, ami visszaadja %-ban kifejezve.

t

igy hirtelen valami ilyesmi, de biztos lehet egyszerubben is:

# X=$(head -n2 maildirsize | awk {'print $1*1'} | tac | paste -sd/|bc -l); printf '%.2f%%\n' "$(echo $X*100 | bc)"
58.49%

t

régi leírásomból, trusty alatt még jó volt, azóta nem próbáltam:


Quota Exceedance Notifications

If you want to get notifications about all the email accounts that are over quota, then do this:

cd /usr/local/sbin/
wget hxx://xxxxx/quota.txt
mv quota.txt quota_notify
chmod 755 quota_notify

Open /usr/local/sbin/quota_notify and edit the variables at the top. Further down in the file (towards the end) there are two lines where you should add a % sign:

nano /usr/local/sbin/quota_notify

[...]
my $POSTFIX_CF = "/etc/postfix/main.cf";
my $MAILPROG = "/usr/sbin/sendmail -t";
my $WARNPERCENT = 80;
my @POSTMASTERS = ('postmaster@yourdomain.tld');
my $CONAME = 'My Company';
my $COADDR = 'postmaster@yourdomain.tld';
my $SUADDR = 'postmaster@yourdomain.tld';
my $MAIL_REPORT = 1;
my $MAIL_WARNING = 1;
[...]
print "Subject: WARNING: Your mailbox is $lusers{$luser}% full.\n";
[...]
print "Your mailbox: $luser is $lusers{$luser}% full.\n\n";
[...]

Run:

crontab -e

0 0 * * * /usr/local/sbin/quota_notify &> /dev/null

a txt tartalma:

#!/usr/bin/perl -w

# Author
#
# This script assumes that virtual_mailbox_base in defined
# in postfix's main.cf file. This directory is assumed to contain
# directories which themselves contain your virtual user's maildirs.
# For example:
#
# -----------/
# |
# |
# home/vmail/domains/
# | |
# | |
# example.com/ foo.com/
# |
# |
# -----------------
# | | |
# | | |
# user1/ user2/ user3/
# |
# |
# maildirsize
#

use strict;

my $POSTFIX_CF = "/etc/postfix/main.cf";
my $MAILPROG = "/usr/sbin/sendmail -t";
my $WARNPERCENT = 80;
my @POSTMASTERS = ('postmaster@domain.tld');
my $CONAME = 'My Company';
my $COADDR = 'postmaster@domain.tld';
my $SUADDR = 'postmaster@domain.tld';
my $MAIL_REPORT = 1;
my $MAIL_WARNING = 1;

#get virtual mailbox base from postfix config
open(PCF, "< $POSTFIX_CF") or die $!;
my $mboxBase;
while () {
next unless /virtual_mailbox_base\s*=\s*(.*)\s*/;
$mboxBase = $1;
}
close(PCF);

#assume one level of subdirectories for domain names
my @domains;
opendir(DIR, $mboxBase) or die $!;
while (defined(my $name = readdir(DIR))) {
next if $name =~ /^\.\.?$/; #skip '.' and '..'
next unless (-d "$mboxBase/$name");
push(@domains, $name);
}
closedir(DIR);
#iterate through domains for username/maildirsize files
my @users;
chdir($mboxBase);
foreach my $domain (@domains) {
opendir(DIR, $domain) or die $!;
while (defined(my $name = readdir(DIR))) {
next if $name =~ /^\.\.?$/; #skip '.' and '..'
next unless (-d "$domain/$name");
push(@users, {"$name\@$domain" => "$mboxBase/$domain/$name"});
}
}
closedir(DIR);

#get user quotas and percent used
my (%lusers, $report);
foreach my $href (@users) {
foreach my $user (keys %$href) {
my $quotafile = "$href->{$user}/maildirsize";
next unless (-f $quotafile);
open(QF, "< $quotafile") or die $!;
my ($firstln, $quota, $used);
while () {
my $line = $_;
if (! $firstln) {
$firstln = 1;
die "Error: corrupt quotafile $quotafile"
unless ($line =~ /^(\d+)S/);
$quota = $1;
last if (! $quota);
next;
}
die "Error: corrupt quotafile $quotafile"
unless ($line =~ /\s*(-?\d+)/);
$used += $1;
}
close(QF);
next if (! $used);
my $percent = int($used / $quota * 100);
$lusers{$user} = $percent unless not $percent;
}
}

#send a report to the postmasters
if ($MAIL_REPORT) {
open(MAIL, "| $MAILPROG");
select(MAIL);
map {print "To: $_\n"} @POSTMASTERS;
print "From: $COADDR\n";
print "Subject: Daily Quota Report.\n";
print "DAILY QUOTA REPORT:\n\n";
print "----------------------------------------------\n";
print "| % USAGE | ACCOUNT NAME |\n";
print "----------------------------------------------\n";
foreach my $luser ( sort { $lusers{$b} <=> $lusers{$a} } keys %lusers ) {
printf("| %3d | %32s |\n", $lusers{$luser}, $luser);
print "---------------------------------------------\n";
}
print "\n--\n";
print "$CONAME\n";
close(MAIL);
}

#email a warning to people over quota
if ($MAIL_WARNING) {
foreach my $luser (keys (%lusers)) {
next unless $lusers{$luser} >= $WARNPERCENT; # skip those under quota
open(MAIL, "| $MAILPROG");
select(MAIL);
print "To: $luser\n";
map {print "BCC: $_\n"} @POSTMASTERS;
print "From: $SUADDR\n";
print "Subject: WARNING: Your mailbox is $lusers{$luser}% full.\n";
print "Reply-to: $SUADDR\n";
print "Your mailbox: $luser is $lusers{$luser}% full.\n\n";
print "Once your e-mail box has exceeded your monthly storage quota\n";
print "your monthly billing will be automatically adjusted.\n";
print "Please consider deleting e-mail and emptying your trash folder to clear some space.\n\n";
print "Contact <$SUADDR> for further assistance.\n\n";
print "Thank You.\n\n";
print "--\n";
print "$CONAME\n";
close(MAIL);
}
}

Köszi átnézem..

Spikes

ha pl. roundcube-ot hasznalnal, akkor az kb. default meg tudna mutatni hogy mennyi a %-od...

Az is van, de általában userek mail klinest használnak, és ezért volna jó egy tájékoztató mail, ha átlépi százalékot....

Spikes

sub