intel video drm hiba

Fórumok

de mikor fogják vajon javítani?már minden distrónál regisztrálva van a hiba.
'csak' javítani kéne, mert már túl régen megvan, és a lapostopba nem egyszerű egy másikat szerkeszteni :/


[drm:drm_atomic_helper_commit_cleanup_done [drm_kms_helper]] *ERROR* [CRTC:29:pipe B] flip_done timed out
[54020.932093] ------------[ cut here ]------------
[54020.932151] WARNING: CPU: 0 PID: 1151 at /build/linux-xXpTKI/linux-4.8.0/drivers/gpu/drm/drm_irq.c:1224 drm_wait_one_vblank+0x1b6/0x1c0 [drm]
[54020.932154] vblank wait timed out on crtc 1
[54020.932156] Modules linked in: nfnetlink_queue nfnetlink_log nfnetlink rpcsec_gss_krb5 auth_rpcgss nfsv4 nfs lockd grace fscache rfcomm bnep binfmt_misc wacom_w8001 apanel input_polldev arc4 snd_hda_codec_hdmi snd_hda_codec_realtek coretemp snd_hda_codec_generic snd_hda_intel serport snd_hda_codec kvm iwl4965 snd_hda_core snd_hwdep iwlegacy snd_pcm irqbypass snd_seq_midi mac80211 snd_seq_midi_event joydev serio_raw input_leds snd_rawmidi cfg80211 pcmcia snd_seq btusb snd_seq_device snd_timer btrtl btbcm btintel snd bluetooth yenta_socket soundcore pcmcia_rsrc shpchp lpc_ich pcmcia_core irda tpm_infineon mac_hid fujitsu_laptop fujitsu_tablet parport_pc ppdev lp sunrpc parport ip_tables x_tables autofs4 btrfs xor raid6_pq hid_logitech_hidpp hid_logitech_dj usbhid hid i915 i2c_algo_bit drm_kms_helper
[54020.932292] ahci psmouse libahci syscopyarea pata_acpi sdhci_pci sysfillrect sysimgblt sdhci fb_sys_fops drm fjes video sky2
[54020.932321] CPU: 0 PID: 1151 Comm: Xorg Tainted: G    W    4.8.0-41-generic #44-Ubuntu
[54020.932325] Hardware name: FUJITSU LifeBook T4220/FJNB1D4, BIOS Version 1.18 02/23/2009
[54020.932330] 0000000000000286 00000000b3da9102 ffff8df6b88b3918 ffffffffac830e92
[54020.932339] ffff8df6b88b3968 0000000000000000 ffff8df6b88b3958 ffffffffac48319b
[54020.932347] 000004c800000000 ffff8df674d80000 0000000000000001 0000000000000000
[54020.932355] Call Trace:
[54020.932367] [<ffffffffac830e92>] dump_stack+0x63/0x81
[54020.932374] [<ffffffffac48319b>] __warn+0xcb/0xf0
[54020.932380] [<ffffffffac48321f>] warn_slowpath_fmt+0x5f/0x80
[54020.932387] [<ffffffffac4c7065>] ? finish_wait+0x55/0x70
[54020.932422] [<ffffffffc038bc06>] drm_wait_one_vblank+0x1b6/0x1c0 [drm]
[54020.932428] [<ffffffffac4c7510>] ? wake_atomic_t_function+0x60/0x60
[54020.932526] [<ffffffffc0580742>] intel_get_load_detect_pipe+0x662/0x680 [i915]
[54020.932606] [<ffffffffc05bcc6f>] intel_tv_detect+0x13f/0x5d0 [i915]
[54020.932630] [<ffffffffc04bf03b>] drm_helper_probe_single_connector_modes+0x27b/0x520 [drm_kms_helper]
[54020.932637] [<ffffffffacc9dca2>] ? mutex_lock+0x12/0x30
[54020.932681] [<ffffffffc0397382>] drm_mode_getconnector+0x372/0x3c0 [drm]
[54020.932686] [<ffffffffacc9ddb3>] ? ww_mutex_unlock+0x33/0x40
[54020.932720] [<ffffffffc0389da0>] drm_ioctl+0x200/0x4f0 [drm]
[54020.932762] [<ffffffffc0397010>] ? drm_mode_getcrtc+0x140/0x140 [drm]
[54020.932770] [<ffffffffac648693>] do_vfs_ioctl+0xa3/0x610
[54020.932776] [<ffffffffac648c79>] SyS_ioctl+0x79/0x90
[54020.932783] [<ffffffffacca04f6>] entry_SYSCALL_64_fastpath+0x1e/0xa8
[54020.932787] ---[ end trace c6e20d9830208723 ]---

nem mintha az változtatna valamit, hogy itt - is - dühöngök egy icipicit :)

Hozzászólások

intelt ismerve kb soha :DDDD

Fedora 25, Thinkpad x220

workaround

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash intel_idle.max_cstate=1"
a /etc/default/grub-ba, majd update-grub, és legallább azt az 1 évet nem kell kivárni, amíg felbootol, ha egyáltalán felbootol.

Kipróbáltam..
A 4.10.5.x.x.x. Antix-kernel eljut a bejelentkezésig, de utána csontra fagy, a 4.9.0-17.x.x.x Liquorix viszont egy jó húsz-harminc másodperces pihenés után elindul.. Most már "csak "a networking.service lassítja mint állat a systemd szerint..
--
God bless you, Captain Hindsight..