vimrc - backup

 ( pinyo_villany | 2011. november 12., szombat - 23:54 )syntax     on
filetype    on
filetype plugin on
filetype indent on

colorscheme   koehler
let       c_space_errors=1
highlight    WhitespaceEOL ctermbg=red guibg=red
match      WhitespaceEOL /\s\+$/
set       cindent
set       hlsearch
set       list listchars=tab:»\ ,extends:>
set       tags+=$HOME/.vim/tags/current.ctags
set       tags+=$HOME/.vim/tags/system.ctags
set       tags+=$HOME/.vim/tags/glib.ctags

inoremap <Nul> <C-x><C-o>
autocmd FileType c set omnifunc=ccomplete#Complete
autocmd FileType python set omnifunc=pythoncomplete#Complete
map <F12> :!exctags -f $HOME/.vim/tags/current.ctags -R --c++-kinds=+p --fields=+iaS --extra=+q .<CR>
map <silent><C-Left> <C-T>
map <silent><C-Right> <C-]>

map <F1> ^iSigned-off-by: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR><ESC>^
map! <F1> Signed-off-by: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR>
map <F2> ^iCC: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR><ESC>^
map! <F2> CC: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR>
map <F3> ^iAcked-by: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR><ESC>^
map! <F3> Acked-by: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR>
map <F4> ^iTested-by: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR><ESC>^
map! <F4> Tested-by: O XXX <o.XXX@gmail.com><CR>

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

nem beszólni akarok, csak javaslat: github?

+1, en is ott tartom
--
Ki oda vagyik, hol szall a galamb, elszalasztja a kincset itt alant. | Gentoo Portal