Adatbázis: SQL, XML DB

[megoldva] AWS db elérési út

Egy (jól működő) AWS szerveren egy webalkalmazás adatbázis-konfigurációjában az látszik, hogy 'dsn' => 'pgsql:host=127.0.0.1
Valójában pedig az adatbázis egy másik gépen,  ….eu-west-1.rds.amazonaws.com-on van. Hogyhogy működik ez? A /etc/hosts-ban nincs semmi extra a 127.0.0.1-re. Valami port trükközés lehet? (5432, Postgres) Vagy ssh tunnel? Hogy tudnám ezt megnézni? Esetleg van erre valami bejáratott AWS módszer?
 

XSLT egyforma elementek cseréje érték összefűzésével

Sziasztok,

Van egy XML fájlom, több, azonos nevű elementben kapok vissza üzenetet. Ezeket szeretném egy elementben összefűzve megkapni.

Példa:

<A>Két </A>
<A>hete másé </A>
<A>már </A>
<A>a Szabó János.</A>

Ebből szeretnék egy ilyet csinálni:

<A>Két hete másé már a Szabó János</A>

Korrekt pg_dump/pg_restore használat hogyan?

Postgresql adatbázist szeretnék megbízhatóan menteni, de nem tökéletes.

Jelenleg a mentéshez a

su - postgres -c "pg_dump -Fc -f $dump_file_name $db"

parancsot használom, visszatöltéshez pedig a

su postgres -c "pg_restore -d $db $dump_file_name"

Azonban ha így csinálom, akkor csak üres adatbázis esetén állítja vissza jól az adatokat. Ha már egyszer visszatöltöttem, és utána újra próbálkozom, akkor már hibát generál. Olyankor a visszatöltés előtt ki kell adnom még a

su postgres -c "dropdb $db"
su postgres -c "createdb $db -O $dbuser"

parancsokat, hogy rendben megtörténjen a visszatöltés.

Szeretnék úgy menteni, hogy egyetlen paranccsal tudjak visszaállítani, függetlenül attól, hogy üres-e az adatbázis előtte, vagy sem.

Próbáltam a -c és a -C kapcsolók minden variációját a pg_restore parancsnál, de egyik sem segített.

Mi a korrekt módja a postgresql adatbázisok mentésének és visszatöltésének?

Out of memory: Kill process (cbq-engine)

Üdv,

 

van egy Couchbase Community Edition szerver, 20G RAM-mal (+ 4G swap). A gép egy Xen VM-ben fut, és egy cluster része.

Néha random az OOM kinyírja a cbq-engine-t, mert elfogy a RAM. A logban ez van:

 

beam.smp invoked oom-killer: gfp_mask=0x24201ca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE|__GFP_COLD), nodemask=0, order=0, oom_score_adj=0
beam.smp cpuset=/ mems_allowed=0
CPU: 3 PID: 1048 Comm: beam.smp Not tainted 4.9.0-6-amd64 #1 Debian 4.9.82-1+deb9u3
....
Mem-Info:
active_anon:4649138 inactive_anon:357654 isolated_anon:0
 active_file:112 inactive_file:145 isolated_file:0
 unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
 slab_reclaimable:4926 slab_unreclaimable:10268
 mapped:1386 shmem:51446 pagetables:16139 bounce:0
 free:24658 free_pcp:190 free_cma:0
...
51973 total pagecache pages
0 pages in swap cache
Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
Free swap = 4194300kB
Total swap = 4194300kB
5242783 pages RAM
0 pages HighMem/MovableOnly
105740 pages reserved
0 pages hwpoisoned
...
Out of memory: Kill process 13773 (cbq-engine) score 319 or sacrifice child
Killed process 13773 (cbq-engine) total-vm:8592000kB, anon-rss:7894568kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB

Ilyenkor a top kimenetében ez látszik:

Wed Jan 22 17:50:02 CET 2020
top - 17:50:02 up 224 days, 5:22, 0 users, load average: 25.62, 7.66, 3.17
Tasks: 217 total,  2 running, 214 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
%Cpu(s): 5.1 us, 2.5 sy, 0.0 ni, 92.1 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.2 st
KiB Mem: 20548172 total, 19533836 used, 1014336 free,   4052 buffers
KiB Swap: 4194300 total,    0 used, 4194300 free.  302696 cached Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
11927 couchba+ 20  0 7754484 4.848g   0 S  6.1 24.7 220:55.94 /opt/couchbase/bin/memcached -C /opt/couchbase/var/lib/couchbase/config/memcached.json
24803 wildfly  20  0 4674524 2.650g   0 S  6.1 13.5 505:29.54 java -D[Standalone] -server Duser.timezone=Europe/Budapest -Dfile.encoding=utf-8 -Xms2048m -Xmx2048M -XX:MetaspaceSize=512M XX:MaxMetaspaceSize=512m -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Djboss.modules.system.pkgs=org.jboss.byteman Djava.awt.headless=true -Dorg.jboss.boot.log.file=/opt/if3/wildfly/standalone/log/server.log Dlogging.configuration=file:/opt/if3/wildfly/standalone/configuration/logging.properties -jar /opt/if3/wildfly/jboss-m+
...
   total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:     20066   19038    1028    200     3    295
-/+ buffers/cache:   18738    1327
Swap:     4095     0    4095

Egyrészt ha van valakinek ötlete, a CB miért zabál ennyi memóriát, és mit lehet ezzel tenni, az most nagyon jól jönne.

Másrészt ott van még 4G swap, azt miért nem használja a rendszer...?

 

Köszi,

 

a.

[megoldva] Regexp - karakterosztály és szekvencia

Egy HTML tartalmat kell validálnom, rendezett lista formában.

Viszonylag kötött kinézet, de a felsorolásban tetszőleges szöveg lehet. A tartalmon belül viszont csak <br>, <em> és <strong> tag-ek, semmi egyéb formázás, css vagy bármi.

Talán számít, hogy MaraiDB-ben szeretném ezt megvalósítani, és nem kéne egymásba ágyazni függvényeket.

Jelenleg így néz ki a kifejezés, de ez nyilván nem engedi a TAG-ek használatát:

'^<ol>\\s*(\\s*<li>[a-z0-9\#\&\@\{\}\(\)\[\]\:\;\,\.\-\'\"\+\!\?\%\/\=öüóőúéáűí\s]+</li>\\s*)+\\s*</ol>$'

Amivel próbálkoztam, de elestem a tudatlanságom miatt. Az ötlet az volt, hogy egy tetszőleges karakterre illeszkedik az osztály, vagy a tag-ekre, és ezek egyben legalább egyszer előforduljanak a lista tagjaként:

'^<ol>\\s*(\\s*<li>(([a-z0-9\#\&\@\{\}\(\)\[\]\:\;\,\.\-\'\"\+\!\?\%\/\=öüóőúéáűí\s])|(<br>)|(<em>)|(</em>)|(<strong>)|(</strong>))+</li>\\s*)+\\s*</ol>$'

Összefoglalva tehát valahogy karakter osztályba kellene szekvenciát belekevernem. Kérem, aki tud, segítsen!

Mysql ODBC access denied for user@remoteip using password:yes

Sziasztok,

Életemben először ODBC-t állitanék be Mysql szerverhez.

 

Hálózati struktúra:

Client -- VPN --Server

 

Az ODBC kapcsolat létrehozásánál az alábbi hibát dobja:

https://i.imgur.com/zDzXb8o.png

Az IP  a kliensem VPN IP-je.

 

Szerveroldalon az alábbi log kerül a mysql error.logba

2019-11-20T13:48:18.929248Z 250210 [Note] Access denied for user 'XXXX'@'192.168.X.X' (using password: YES)

A felhasználó természetesen %-al van felvéve

GRANT USAGE ON *.* TO 'XXX'@'%';

 

Próbáltam már:

XXXX

XXXX@localhost

XXXX@remoteIP

 

Próbáltam a szerveren:

'XXXX'@remoteIP

'XXXX'@192.168.%

 

Mi a hiba?

phpMyAdmin tervező nézet hiba

Sziasztok!

Elég mostohán bánnak Ubuntu/Linux Mint alatt a phpMyAdminnal. Ahhoz, hogy ne dobjon hibaüzeneteket, a netről kellett levadásznom megoldásokat. Kettőre találtam megoldást, a harmadikra nem. A tervező nézetbeli hibaüzenetet nem sikerült kiküszöbölnöm. Ennyit mond:

"Hibák észlelhetők a kiszolgálón! Nézze meg ennek az ablaknak az alját."

Azt hiába nézegetem, semmi hibaüzenet/tájékoztatás nincs ott. Jobb oldalt van egy piros szövegterület, de üres. Alatta Összes mellőzése/Kihagyás/Jelentés.

Ha kattintottam valamelyikre, megjelennek a táblák, és a már létrehozott kapcsolatok/idegen kulcsok közül egy.

Hogyan lehetne normális működésre bírni a phpMyAdmint?

Ubuntu 18.04-en, és Linux Mint 19-en próbáltam.