Grand Theft Auto San Andreas

 ( PP | 2008. február 28., csütörtök - 10:50 )

Hali! szeretném elindítani a fent említett játékot. A feltelepítés rendben zajlott de a játék indításánál csak introig jut aztán kiakad. Wine-vel probáltam indítani (0.9.55).A következő hibaüzenettel.

pusztito@Debian:~/games/Gta/GTA San Andreas$ wine gta_sa.exe
err:winedevice:ServiceMain driver L"MountMgr" failed to load
ALSA lib seq_hw.c:457:(snd_seq_hw_open) open /dev/snd/seq failed: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
fixme:system:SystemParametersInfoW Unimplemented action: 8193 (SPI_SETFOREGROUNDLOCKTIMEOUT)
fixme:d3d:IWineD3DImpl_FillGLCaps OpenGL implementation supports 32 vertex samplers and 32 total samplers
fixme:d3d:IWineD3DImpl_FillGLCaps Expected vertex samplers + MAX_TEXTURES(=8) > combined_samplers
fixme:win:EnumDisplayDevicesW ((null),0,0x178f784,0x00000000), stub!
fixme:d3d:IWineD3DImpl_CheckDeviceMultiSampleType Quality levels unsupported at present
fixme:d3d:IWineD3DDeviceImpl_EvictManagedResources (0x12c5e0) : stub
fixme:system:SystemParametersInfoW Unimplemented action: 59 (SPI_SETSTICKYKEYS)
fixme:d3d_surface:flush_to_framebuffer_drawpixels >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_VALUE (0x501) from glDrawPixels @ ../../../dlls/wined3d/surface.c / 1087
fixme:d3d_surface:flush_to_framebuffer_drawpixels >>>>>>>>>>>>>>>>> GL_INVALID_VALUE (0x501) from glDrawPixels @ ../../../dlls/wined3d/surface.c / 1087
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb41-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb46-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:quartz:MPEGSplitter_query_accept MPEG-1 system streams not yet supported.
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb41-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:devenum:DEVENUM_ICreateDevEnum_CreateClassEnumerator Category {cc7bfb46-f175-11d1-a392-00e0291f3959} not found
fixme:quartz:MPEGSplitter_query_accept MPEG-1 system streams not yet supported.
wine: Unhandled page fault on read access to 0x00000000 at address 0x4dd5a3 (thread 0009), starting debugger...
Unhandled exception: page fault on read access to 0x00000000 in 32-bit code (0x004dd5a3).
err:dbghelp_msc:codeview_process_info Unknown CODEVIEW signature f1a78a2a in module L"gta_sa"
Register dump:
 CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b
 EIP:004dd5a3 ESP:0178fc20 EBP:7ed2a790 EFLAGS:00210293(  - 00   RISA1C)
 EAX:00000000 EBX:00000000 ECX:00000000 EDX:00000000
 ESI:00b6bd44 EDI:0000001b
Stack dump:
0x0178fc20: 0000001b 00ba6748 7ed2a790 00000000
0x0178fc30: 00000000 bf800000 00000000 00000000
0x0178fc40: 3f800000 00000000 00000000 00000000
0x0178fc50: 3f800000 00000000 00000000 00000000
0x0178fc60: 00000000 00000000 00000000 00000000
0x0178fc70: 00000000 00000000 00000000 00000000
Backtrace:
=>1 0x004dd5a3 in gta_sa (+0xdd5a3) (0x7ed2a790)
 2 0x000248ec (0x81e58955)
 3 0x00000000 (0x00000000)
0x004dd5a3: movsbl   0x0(%ecx,%eax,1),%edx
Modules:
Module Address         Debug info   Name (100 modules)
PE    240000- 249000    Deferred    ogg
PE    250000- 358000    Deferred    vorbis
PE    360000- 390000    Deferred    eax
PE    400000- 1577000    Export     gta_sa
PE   10000000-10011000    Deferred    vorbisfile
ELF   7b800000-7b92a000    Deferred    kernel32<elf>
 \-PE 7b820000-7b92a000    \        kernel32
ELF   7bc00000-7bca3000    Deferred    ntdll<elf>
 \-PE 7bc10000-7bca3000    \        ntdll
ELF   7bf00000-7bf03000    Deferred    <wine-loader>
ELF   7ca69000-7ca7d000    Deferred    avicap32<elf>
 \-PE 7ca70000-7ca7d000    \        avicap32
ELF   7ca7d000-7ca9b000    Deferred    devenum<elf>
 \-PE 7ca80000-7ca9b000    \        devenum
ELF   7ca9b000-7cacd000    Deferred    uxtheme<elf>
 \-PE 7caa0000-7cacd000    \        uxtheme
ELF   7cacd000-7cb6e000    Deferred    oleaut32<elf>
 \-PE 7cae0000-7cb6e000    \        oleaut32
ELF   7cb6e000-7cc2c000    Deferred    comctl32<elf>
 \-PE 7cb80000-7cc2c000    \        comctl32
ELF   7cc2c000-7cc53000    Deferred    msvfw32<elf>
 \-PE 7cc30000-7cc53000    \        msvfw32
ELF   7cc53000-7ccb0000    Deferred    quartz<elf>
 \-PE 7cc60000-7ccb0000    \        quartz
ELF   7cd14000-7cd43000    Deferred    d3d9<elf>
 \-PE 7cd20000-7cd43000    \        d3d9
ELF   7cf54000-7cf8a000    Deferred    dinput<elf>
 \-PE 7cf60000-7cf8a000    \        dinput
ELF   7d1a7000-7d1bb000    Deferred    lz32<elf>
 \-PE 7d1b0000-7d1bb000    \        lz32
ELF   7d1bf000-7d1d7000    Deferred    dinput8<elf>
 \-PE 7d1c0000-7d1d7000    \        dinput8
ELF   7d1d7000-7d220000    Deferred    dsound<elf>
 \-PE 7d1e0000-7d220000    \        dsound
ELF   7d230000-7d321000    Deferred    wined3d<elf>
 \-PE 7d240000-7d321000    \        wined3d
ELF   7d321000-7d33e000    Deferred    imm32<elf>
 \-PE 7d330000-7d33e000    \        imm32
ELF   7d33e000-7d394000    Deferred    ddraw<elf>
 \-PE 7d350000-7d394000    \        ddraw
ELF   7d5a5000-7d5b9000    Deferred    midimap<elf>
 \-PE 7d5b0000-7d5b9000    \        midimap
ELF   7d5b9000-7d67f000    Deferred    libasound.so.2
ELF   7d9d4000-7d9ed000    Deferred    version<elf>
 \-PE 7d9e0000-7d9ed000    \        version
ELF   7da26000-7da4c000    Deferred    msacm32<elf>
 \-PE 7da30000-7da4c000    \        msacm32
ELF   7da4c000-7da63000    Deferred    msacm32<elf>
 \-PE 7da50000-7da63000    \        msacm32
ELF   7da63000-7da98000    Deferred    winealsa<elf>
 \-PE 7da70000-7da98000    \        winealsa
ELF   7da9a000-7da9f000    Deferred    libxfixes.so.3
ELF   7da9f000-7daa8000    Deferred    libxcursor.so.1
ELF   7daa8000-7daae000    Deferred    libxrandr.so.2
ELF   7daae000-7dab6000    Deferred    libxrender.so.1
ELF   7dab6000-7dab9000    Deferred    libxinerama.so.1
ELF   7db65000-7e67b000    Deferred    libglcore.so.1
ELF   7e67b000-7e71f000    Deferred    libgl.so.1
ELF   7e71f000-7e724000    Deferred    libxdmcp.so.6
ELF   7e724000-7e810000    Deferred    libx11.so.6
ELF   7e810000-7e81e000    Deferred    libxext.so.6
ELF   7e81e000-7e835000    Deferred    libice.so.6
ELF   7e835000-7e8c7000    Deferred    winex11<elf>
 \-PE 7e840000-7e8c7000    \        winex11
ELF   7e96c000-7e98c000    Deferred    libexpat.so.1
ELF   7e98c000-7e9b5000    Deferred    libfontconfig.so.1
ELF   7e9b5000-7e9ca000    Deferred    libz.so.1
ELF   7e9ca000-7ea39000    Deferred    libfreetype.so.6
ELF   7ea39000-7ea99000    Deferred    rpcrt4<elf>
 \-PE 7ea50000-7ea99000    \        rpcrt4
ELF   7ea99000-7eb3b000    Deferred    ole32<elf>
 \-PE 7eab0000-7eb3b000    \        ole32
ELF   7eb3b000-7eb4e000    Deferred    libresolv.so.2
ELF   7eb4e000-7eb6c000    Deferred    iphlpapi<elf>
 \-PE 7eb50000-7eb6c000    \        iphlpapi
ELF   7eb6c000-7eb98000    Deferred    ws2_32<elf>
 \-PE 7eb70000-7eb98000    \        ws2_32
ELF   7eb98000-7ebe4000    Deferred    advapi32<elf>
 \-PE 7eba0000-7ebe4000    \        advapi32
ELF   7ebe4000-7ec7c000    Deferred    gdi32<elf>
 \-PE 7ebf0000-7ec7c000    \        gdi32
ELF   7ec7c000-7edb9000    Deferred    user32<elf>
 \-PE 7eca0000-7edb9000    \        user32
ELF   7edb9000-7ee47000    Deferred    winmm<elf>
 \-PE 7edc0000-7ee47000    \        winmm
ELF   7ee47000-7ee4b000    Deferred    iso8859-2.so
ELF   7efa9000-7efb4000    Deferred    libnss_files.so.2
ELF   7efb4000-7efcc000    Deferred    libnsl.so.1
ELF   7efcc000-7eff1000    Deferred    libm.so.6
ELF   7eff1000-7eff3000    Deferred    libnvidia-tls.so.1
ELF   7eff3000-7eff6000    Deferred    libxau.so.6
ELF   7eff6000-7f000000    Deferred    libnss_nis.so.2
ELF   b7cc1000-b7cca000    Deferred    libnss_compat.so.2
ELF   b7ccb000-b7ccf000    Deferred    libdl.so.2
ELF   b7ccf000-b7e1c000    Deferred    libc.so.6
ELF   b7e1d000-b7e35000    Deferred    libpthread.so.0
ELF   b7e35000-b7e3a000    Deferred    libxxf86vm.so.1
ELF   b7e3a000-b7e42000    Deferred    libsm.so.6
ELF   b7e44000-b7f58000    Deferred    libwine.so.1
ELF   b7f5a000-b7f76000    Deferred    ld-linux.so.2
Threads:
process tid   prio (all id:s are in hex)
00000008 (D) H:\games\Gta\GTA San Andreas\gta_sa.exe
    0000001d  0
    0000001c  15
    00000018  0
    00000009  0 <==
0000000a
    0000000b  0
00000010
    00000013  0
    00000012  0
    00000011  0
00000014
    00000017  0
    00000016  0
    00000015  0
00000019
    0000001b  0
    0000001a  0
Backtrace:
=>1 0x004dd5a3 in gta_sa (+0xdd5a3) (0x7ed2a790)
 2 0x000248ec (0x81e58955)
 3 0x00000000 (0x00000000)
Wine failed with return code 5
pusztito@Debian:~/games/Gta/GTA San Andreas$

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Nemhiszem, hogy a wine verzióval van gond. Egyébként probáltam 0.9.54-el is úgyan erre jutottam. De ezen kivül probáltam cedega-t is.