Apache2 + squrrelmail + bind9

Fórumok

Hali!

Oylan problémával fordulnék hozzátok, hogy van egy Debian server aapche2vel, bin9-el ill. nem rég raktam fel 1 squirrelmailt. Minden jónak tünt és tűnik is kívülről, de sajna a belső hálóról a weblap nem érhető el csak a webmail. A /sites-avaliable-ben van két bejegyzés a default ill. a webamil.xy.hu.
A konfigok a következők:
default:
"NameVirtualHost *:80

ServerAdmin webmaster@xy.hu
ServerName www.xy.hu
DocumentRoot /var/www/

Options FollowSymLinks
AllowOverride None

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/

# AuthType Basic
# AuthName "yx cgi-bin"
# Require valid-user

AllowOverride None
Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all

AuthType Basic
AuthName "yx MRTG statisztika"
Require valid-user
AuthUserFile /etc/apache2/htpwd

AuthType Basic
AuthName "yx Squid statisztika"
Require valid-user
AuthUserFile /etc/apache2/htpwd

AuthType Basic
AuthName "yx.xy.hu webalizer"
Require valid-user
AuthUserFile /etc/apache2/htpwd

AuthType Basic
AuthName "yx.xy.hu grafikon"
Require valid-user
AuthUserFile /etc/apache2/htpwd

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
ServerSignature On

Alias /doc/ "/usr/share/doc/"

Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128

"

a webmail.xy.hu:
"
ServerName webmail.akvipatent.hu
ServerAdmin webmaster@akvipatent.hu
DocumentRoot /usr/share/squirrelmail

php_flag register_globals off
Options Indexes FollowSymLinks

DirectoryIndex index.php

ErrorLog /var/log/apache2/akvipatent.hu-error.log
CustomLog /var/log/apache2/akvipatent.hu-access.log combined
# ErrorDocument 404 /errormsgs/404.html
LogLevel warn
ServerSignature On
"

Nem tom mit rontottam el, de biztosan sikerült valami.
Remélem tud valaki segíteni
üdv:vjp

Hozzászólások

nekem ugyan nem debianon működik a squirrelmail, de szembetűnő különbség a két konfig között, hogy nálam nem virtualhosban van megvalósítva a mókus hozzáférése, hanem aliassel. így a webmail címe : domainnév/webmail, miközben a domainnév egy totál más honlap. :)