c# iterátor segítség

Fórumok

Hello!
A következő kódban MelysegiBejárásban meghívott iteratornál hibát jelez, de nem tudom, hogy mi a gond, valahogy nem egyezik meg az iterátor típusa?
Akinek van ötlete szívesen fogadom!
Egy két deklaráció hiányzik, mert az mindenkinek egyértelmü :)


class MelysegiBejaras
{
     MBnode nodes;

    public void MelysegiB(Hashtable ht, Point s)
    {
      
      nodeArcList = ht;
      start = s;
      
      foreach (DictionaryEntry de in nodeArcList)
      {
        nodes.Add((Point)de.Key, 0, 0, 0, nil);
      }
      nodes.Set(start, 0, 0, 0, nil);
      msz = 0;
      bsz = 0;
      //ez az iterator nem müködik
      foreach (DictionaryEntry de in nodes)
      {
       
      }
    }
  }
  class MBnode
  {
    Hashtable nodeMB;
    internal sealed class Unit
    {
      public Unit(int m, int b, int c, Point p) { mszam = m; bszam = b; color = c; pont = p; }
      public int mszam;
      public int bszam;
      public int color;
      private Point pont;
     
      public Point MyPoint
      {
        get { return pont; }
        set { pont = value; }
      }      
    }    

    public MBnode()
    {
      nodeMB = new Hashtable();
    }

    public void Add(Point p, int m, int b, int c, Point szp)
    {
      nodeMB.Add(p, new Unit(m,b,c,szp) );
    }

       
    public IEnumerator GetEnumerator()
    {
      foreach (DictionaryEntry de in nodeMB)
      {
        yield return de.Key;
      }

    }
  }
}

Köszönöm a segítséget!

Hozzászólások

nil??? :)

Az MBnode osztály GetEnumerator()-a a belső Hashtable kulcsain iterál végig, azok pedig Point példányok.
Vagy az enumerátort írd át, vagy foreach (Point p in nodes)...

Ez AlgA I. 2. kötprog?

--
Az emberi tudás mindenkié!