wlan0 => wlx30de4b57a731 [MEGOLDVA]

Fórumok

root@HomeServer:~# dmesg | grep renamed
[983295.533544] rtw_8822bu 3-6:1.0 wlx30de4b57a731: renamed from wlan0
 

Miért gondolja a nyomorult wifi driver hogy neki mindenképpen át kell nevezni és hogyan lehet lebeszélni erről? Tisztelettel, Tassadar

Hozzászólások

hogyan lehet lebeszélni erről?

Joesetben imigyen: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules:

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="30:de:4b:57:a7:31", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", NAME="wlan0"