Apache wildcard virtualhost logfile-ok szétdobálása

Sziasztok!

Adott egy apache wildcard vhost, amiben szeretném a logfile-okat feloldott vhostonként szétdobni. Meg tudom ezt tenni sima konfigban, vagy csak paraméterezett macroban? Ha macro marad, ott valahogy tudom automatizálni, hogy a /var/www/projects összes alkönyvtárára hozzon létre vhostot?

Jelenlegi konfig közös logfile-okkal:

<VirtualHost *:80>

SSLEngine Off
ServerName *.szervernev.domain.hu

UseCanonicalName Off
VirtualDocumentRoot /var/www/projects/%-4+/web

LogLevel warn
ErrorLog /var/log/apache2/projects.error.log
CustomLog /var/log/apache2/projects.access.log combined

<Directory /var/www/projects/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

</VirtualHost>

Hozzászólások

Első sorban szerintem neked "dynamic virtualhost" kell a logolást, meg a logoknak a szétválogatásához bízd syslog-ng -re

----
올드보이
http://molnaristvan.eu/