Openoffice táblázatkezelő szöveggel írja ki a számot.

 ( safranek | 2006. július 14., péntek - 10:57 )

Sziasztok!

Az után érdeklődnék, hogy létezik-e olyan fügvény, vagy formázási lehetőség OpenOffice táblázatkezelőben, ami egy cellába beírt számot magyar szöveggé alakít (pl: beírom egy cellába, hogy 4000 és négyezer lesz belőle). Elég extrém ötlet, de megtaláltak egy ilyen igénnyel, gondoltam hátha tud valaki erre valami ötletet.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Nem tudok ilyenről.
Azonban, ha nem okoz nehézséget, írj hozzá egy makrót.

Ezt Excel VBA-ban írtam, elég szörnyű, de kiinduláshoz talán jó lesz :)

Public Function NumberToText(number As Double) As String

  Dim numlen As Long
  Dim dtmp As String
  Dim units(0 To 3) As Variant
  
  units(0) = Array("milliárd", "millió", "ezer", "")
  units(1) = Array("", "száz", "kétszáz", "háromszáz", "négyszáz", "ötszáz", "hatszáz", "hétszáz", "nyolcszáz", "kilencszáz")
  units(2) = Array("", "tizen", "huszon", "harminc", "negyven", "ötven", "hatvan", "hetven", "nyolcvan", "kilencven")
  units(3) = Array("", "egy", "kettő", "három", "négy", "öt", "hat", "hét", "nyolc", "kilenc")
    
  numchar = Trim(Str(number))
  numlen = Len(numchar)
  
  Do While (numlen Mod 3 <> 0)
    numchar = "0" & numchar
    numlen = Len(numchar)
  Loop
  
  lvalue = 4 - numlen / 3
      
  For i = 1 To numlen Step 3
  
    For j = 1 To 3
      dtmp = dtmp & units(j)(CInt(Mid(Mid(numchar, i, 3), j, 1)))
    Next j
    
    If Right(dtmp, 6) = "huszon" Then
      dtmp = Replace(dtmp, "huszon", "húsz")
    ElseIf Right(dtmp, 5) = "tizen" Then
      dtmp = Replace(dtmp, "tizen", "tíz")
    End If
          
    NumberToText = NumberToText & dtmp & units(0)(lvalue)
    
    If lvalue <> 3 Then
      NumberToText = NumberToText & "-"
    End If
    
    dtmp = ""
    
    lvalue = lvalue + 1
  
  Next i
    
End Function