jelszó alapú ssh hitelesítés kikapcsolása

Fórumok

Sziasztok,

Beállítottam egy Sargeot hogy ssh kulcs alapján fogadja a hitelesítéseket. Sikerül is így belépni a gépre és ilyenkor a kulcs generálásakor megadott jelszót kéri. Már majdnem örültem :), egy bibi van még. Elfogadja az eddigi felhasználónév és a hozzá tartozó jelszó párost is még. Íme az sshd_conf fájl:

Protocol 2
# HostKeys for protocol version 2
HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#Privilege Separation is turned on for security
UsePrivilegeSeparation yes

# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
KeyRegenerationInterval 3600
ServerKeyBits 768

# Logging
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO

# Authentication:
LoginGraceTime 600
PermitRootLogin no
StrictModes yes

RSAAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes
# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no

# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes

# Change to yes to enable tunnelled clear text passwords
PasswordAuthentication no

# To change Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#AFSTokenPassing no
#KerberosTicketCleanup no

# Kerberos TGT Passing does only work with the AFS kaserver
#KerberosTgtPassing yes

X11Forwarding no
X11DisplayOffset 10
PrintMotd no
PrintLastLog yes
KeepAlive yes
UseLogin yes

#MaxStartups 10:30:60
#Banner /etc/issue.net

Subsystem sftp /usr/lib/sftp-server

UsePAM yes

Korábban megcsináltam egy Ubuntu -s gépen is és ott gond nélkül elutasította a felhasználónév jelszó alapú hitelesítést. Mi siklott el a figyelmem felett?

Hozzászólások

Meg is van a megoldás:
UsePAM no