[megoldva] Insync (Fc34) nem indul

Fórumok

Hi!

Fc34 alatt nem indul az insync. Tapasztalta más is? (insync-3.3.9.40955-fc33.x86_64)

Fc33 alatt ment.

 

$ strace insync start
execve("/usr/bin/insync", ["insync", "start"], 0x7ffe9107a2a8 /* 76 vars */) = 0
brk(NULL)                = 0x55ba9d7bf000
arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffdcc7a61e0) = -1 EINVAL (Érvénytelen argumentum)
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (Nincs ilyen fájl vagy könyvtár)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=98528, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 98528, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fe3f437e000
close(3)                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib64/libtinfo.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0p\364\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=191584, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe3f437c000
mmap(NULL, 190832, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fe3f434d000
mmap(0x7fe3f435b000, 57344, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7fe3f435b000
mmap(0x7fe3f4369000, 57344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1c000) = 0x7fe3f4369000
mmap(0x7fe3f4377000, 20480, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x29000) = 0x7fe3f4377000
close(3)                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib64/libdl.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\"\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=37288, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 24688, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fe3f4346000
mmap(0x7fe3f4348000, 8192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7fe3f4348000
mmap(0x7fe3f434a000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7fe3f434a000
mmap(0x7fe3f434b000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7fe3f434b000
mmap(0x7fe3f434c000, 112, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe3f434c000
close(3)                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260|\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0n<\10z\312\2339T\236K\251,E\37\369"..., 68, 896) = 68
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=3228320, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 1892824, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fe3f4177000
mprotect(0x7fe3f419d000, 1679360, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7fe3f419d000, 1363968, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x26000) = 0x7fe3f419d000
mmap(0x7fe3f42ea000, 311296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x173000) = 0x7fe3f42ea000
mmap(0x7fe3f4337000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bf000) = 0x7fe3f4337000
mmap(0x7fe3f433d000, 33240, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe3f433d000
close(3)                = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7fe3f4174000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7fe3f4174740) = 0
mprotect(0x7fe3f4337000, 12288, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fe3f434b000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fe3f4377000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x55ba9cb2c000, 16384, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7fe3f43c7000, 8192, PROT_READ) = 0
munmap(0x7fe3f437e000, 98528)      = 0
openat(AT_FDCWD, "/dev/tty", O_RDWR|O_NONBLOCK) = 3
close(3)                = 0
brk(NULL)                = 0x55ba9d7bf000
brk(0x55ba9d7e0000)           = 0x55ba9d7e0000
openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=223542144, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 223542144, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fe3e6c44000
close(3)                = 0
openat(AT_FDCWD, "/usr/lib64/gconv/gconv-modules.cache", O_RDONLY) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26998, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 26998, PROT_READ, MAP_SHARED, 3, 0) = 0x7fe3f4390000
close(3)                = 0
getuid()                = 1000
getgid()                = 1000
geteuid()                = 1000
getegid()                = 1000
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
ioctl(-1, TIOCGPGRP, 0x7ffdcc7a60b4)  = -1 EBADF (Hibás fájlleíró)
sysinfo({uptime=8452, loads=[44160, 39328, 30976], totalram=6231834624, freeram=1048956928, sharedram=82853888, bufferram=635244544, totalswap=14820564992, freeswap=14818205696, procs=710, totalhigh=0, freehigh=0, mem_unit=1}) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTSTP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTSTP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTIN, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTIN, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTOU, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTOU, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_IGN, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
uname({sysname="Linux", nodename="fedora-nb", ...}) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
newfstatat(AT_FDCWD, "/home/user", {st_mode=S_IFDIR|0710, st_size=4096, ...}, 0) = 0
newfstatat(AT_FDCWD, ".", {st_mode=S_IFDIR|0710, st_size=4096, ...}, 0) = 0
newfstatat(AT_FDCWD, "/home", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}, 0) = 0
newfstatat(AT_FDCWD, "/home/user", {st_mode=S_IFDIR|0710, st_size=4096, ...}, 0) = 0
getpid()                = 25541
getppid()                = 25538
getpid()                = 25541
getppid()                = 25538
getpid()                = 25541
getppid()                = 25538
getpgrp()                = 25538
ioctl(2, TIOCGPGRP, [25538])      = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=0x55ba9ca469d0, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
prlimit64(0, RLIMIT_NPROC, NULL, {rlim_cur=23332, rlim_max=23332}) = 0
brk(0x55ba9d801000)           = 0x55ba9d801000
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8) = 0
openat(AT_FDCWD, "/usr/bin/insync", O_RDONLY) = 3
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/bin/insync", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=55, ...}, 0) = 0
ioctl(3, TCGETS, 0x7ffdcc7a6040)    = -1 ENOTTY (Helytelen ioctl hívás az eszköznek)
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = 0
read(3, "#!/bin/bash\nLC_TIME=C exec /usr/"..., 80) = 55
lseek(3, 0, SEEK_SET)          = 0
prlimit64(0, RLIMIT_NOFILE, NULL, {rlim_cur=1024, rlim_max=512*1024}) = 0
fcntl(255, F_GETFD)           = -1 EBADF (Hibás fájlleíró)
dup2(3, 255)              = 255
close(3)                = 0
fcntl(255, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
fcntl(255, F_GETFL)           = 0x8000 (flags O_RDONLY|O_LARGEFILE)
newfstatat(255, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=55, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
lseek(255, 0, SEEK_CUR)         = 0
read(255, "#!/bin/bash\nLC_TIME=C exec /usr/"..., 55) = 55
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=SIG_IGN, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, {sa_handler=0x55ba9ca469d0, sa_mask=[], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7fe3f41b4310}, 8) = 0
execve("/usr/lib/insync/insync", ["/usr/lib/insync/insync", "start"], 0x55ba9d7d2440 /* 77 vars */) = 0
brk(NULL)                = 0xaa0000
arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7fff6708b7c0) = -1 EINVAL (Érvénytelen argumentum)
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (Nincs ilyen fájl vagy könyvtár)
openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=98528, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 98528, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f02febe4000
close(3)                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib64/libdl.so.2", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\"\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=37288, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f02febe2000
mmap(NULL, 24688, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f02febdb000
mmap(0x7f02febdd000, 8192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f02febdd000
mmap(0x7f02febdf000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7f02febdf000
mmap(0x7f02febe0000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x4000) = 0x7f02febe0000
mmap(0x7f02febe1000, 112, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f02febe1000
close(3)                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib64/libz.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\3605\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=103184, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
mmap(NULL, 102408, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f02febc1000
mprotect(0x7f02febc4000, 86016, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f02febc4000, 57344, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x3000) = 0x7f02febc4000
mmap(0x7f02febd2000, 24576, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x11000) = 0x7f02febd2000
mmap(0x7f02febd9000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x17000) = 0x7f02febd9000
mmap(0x7f02febda000, 8, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f02febda000
close(3)                = 0
openat(AT_FDCWD, "/lib64/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\260|\2\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0\0"..., 48, 848) = 48
pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\0n<\10z\312\2339T\236K\251,E\37\369"..., 68, 896) = 68
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=3228320, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64) = 784
mmap(NULL, 1892824, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f02fe9f2000
mprotect(0x7f02fea18000, 1679360, PROT_NONE) = 0
mmap(0x7f02fea18000, 1363968, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x26000) = 0x7f02fea18000
mmap(0x7f02feb65000, 311296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x173000) = 0x7f02feb65000
mmap(0x7f02febb2000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bf000) = 0x7f02febb2000
mmap(0x7f02febb8000, 33240, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f02febb8000
close(3)                = 0
mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f02fe9ef000
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f02fe9ef740) = 0
mprotect(0x7f02febb2000, 12288, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f02febd9000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f02febe0000, 4096, PROT_READ) = 0
mprotect(0x7f02fec2d000, 8192, PROT_READ) = 0
munmap(0x7f02febe4000, 98528)      = 0
brk(NULL)                = 0xaa0000
brk(0xac1000)              = 0xac1000
readlink("/proc/self/exe", "/usr/lib/insync/insync", 4096) = 22
openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/insync/insync", O_RDONLY) = 3
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2598448, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2598448, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
lseek(3, 2596864, SEEK_SET)       = 2596864
read(3, "`\2@\0\0\0\0\0`\2\0\0\0\0\0\0000\0\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\0\0"..., 1584) = 1584
lseek(3, 2592768, SEEK_SET)       = 2592768
read(3, "\0)\2\332\5queue)\3r\6\0\0\0i\227\240 \0iX\t\0\0)\2\332\6q"..., 4096) = 4096
read(3, "`\2@\0\0\0\0\0`\2\0\0\0\0\0\0000\0\0\0\0\0\0\0\5\0\0\0\0\0\0\0"..., 4096) = 1584
lseek(3, 2592768, SEEK_SET)       = 2592768
read(3, "\0)\2\332\5queue)\3r\6\0\0\0i\227\240 \0iX\t\0\0)\2\332\6q"..., 4096) = 4096
close(3)                = 0
clone(child_stack=NULL, flags=CLONE_CHILD_CLEARTID|CLONE_CHILD_SETTID|SIGCHLD, child_tidptr=0x7f02fe9efa10) = 25542
rt_sigaction(SIGHUP, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[HUP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[INT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[QUIT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGILL, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[ILL], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTRAP, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TRAP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGABRT, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[ABRT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGBUS, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[BUS], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGFPE, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[FPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGKILL, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[KILL], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 0x7fff670885d0, 8) = -1 EINVAL (Érvénytelen argumentum)
rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[USR1], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSEGV, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[SEGV], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGUSR2, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[USR2], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[PIPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGALRM, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[ALRM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TERM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSTKFLT, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[STKFLT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCONT, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[CONT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSTOP, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[STOP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 0x7fff670885d0, 8) = -1 EINVAL (Érvénytelen argumentum)
rt_sigaction(SIGTSTP, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TSTP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTIN, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TTIN], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTOU, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TTOU], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGURG, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[URG], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGXCPU, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[XCPU], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGXFSZ, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[XFSZ], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGVTALRM, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[VTALRM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPROF, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[PROF], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGWINCH, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[WINCH], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGIO, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[IO], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPWR, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[PWR], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSYS, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[SYS], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_2, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_2], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_3, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_3], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_4, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_4], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_5, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_5], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_6, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_6], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_7, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_7], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_8, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_8], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_9, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_9], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_10, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_10], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_11, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_11], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_12, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_12], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_13, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_13], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_14, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_14], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_15, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_15], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_16, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_16], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_17, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_17], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_18, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_18], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_19, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_19], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_20, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_20], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_21, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_21], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_22, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_22], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_23, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_23], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_24, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_24], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_25, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_25], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_26, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_26], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_27, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_27], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_28, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_28], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_29, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_29], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_30, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_30], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_31, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_31], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_32, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_32], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
wait4(25542, [{WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0}], 0, NULL) = 25542
--- SIGCHLD {si_signo=SIGCHLD, si_code=CLD_EXITED, si_pid=25542, si_uid=1000, si_status=0, si_utime=181, si_stime=11} ---
rt_sigaction(SIGHUP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[HUP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[HUP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[INT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[INT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[QUIT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[QUIT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGILL, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[ILL], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[ILL], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTRAP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[TRAP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TRAP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGABRT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[ABRT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[ABRT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGBUS, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[BUS], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[BUS], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGFPE, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[FPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[FPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGKILL, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[KILL], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 0x7fff670885d0, 8) = -1 EINVAL (Érvénytelen argumentum)
rt_sigaction(SIGUSR1, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[USR1], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[USR1], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSEGV, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[SEGV], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[SEGV], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGUSR2, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[USR2], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[USR2], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPIPE, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[PIPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[PIPE], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGALRM, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[ALRM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[ALRM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTERM, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[TERM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TERM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSTKFLT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[STKFLT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[STKFLT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[CHLD], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[], sa_flags=0}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCONT, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[CONT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[CONT], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSTOP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[STOP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 0x7fff670885d0, 8) = -1 EINVAL (Érvénytelen argumentum)
rt_sigaction(SIGTSTP, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[TSTP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TSTP], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTIN, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[TTIN], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TTIN], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTOU, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[TTOU], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[TTOU], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGURG, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[URG], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[URG], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGXCPU, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[XCPU], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[XCPU], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGXFSZ, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[XFSZ], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[XFSZ], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGVTALRM, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[VTALRM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[VTALRM], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPROF, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[PROF], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[PROF], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGWINCH, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[WINCH], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[WINCH], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGIO, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[IO], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[IO], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGPWR, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[PWR], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[PWR], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGSYS, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[SYS], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[SYS], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_2, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_2], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_2], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_3, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_3], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_3], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_4, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_4], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_4], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_5, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_5], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_5], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_6, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_6], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_6], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_7, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_7], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_7], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_8, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_8], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_8], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_9, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_9], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_9], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_10, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_10], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_10], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_11, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_11], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_11], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_12, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_12], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_12], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_13, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_13], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_13], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_14, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_14], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_14], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_15, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_15], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_15], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_16, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_16], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_16], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_17, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_17], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_17], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_18, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_18], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_18], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_19, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_19], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_19], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_20, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_20], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_20], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_21, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_21], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_21], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_22, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_22], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_22], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_23, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_23], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_23], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_24, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_24], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_24], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_25, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_25], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_25], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_26, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_26], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_26], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_27, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_27], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_27], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_28, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_28], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_28], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_29, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_29], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_29], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_30, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_30], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_30], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_31, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_31], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_31], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGRT_32, {sa_handler=SIG_DFL, sa_mask=[RT_32], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, {sa_handler=0x404960, sa_mask=[RT_32], sa_flags=SA_RESTORER|SA_RESTART, sa_restorer=0x7f02fea2f310}, 8) = 0
exit_group(0)              = ?
+++ exited with 0 +++

Hozzászólások

Szerkesztve: 2021. 05. 10., h – 20:24

Átmeneti megoldás:

cd /usr/lib/insync
sudo mv libxkbcommon.so.0 libxkbcommon.so.0.bak
sudo ln -s /usr/lib64/libxkbcommon.so.0.0.0 ./libxkbcommon.so.0