Pgadmin reverse proxy

 ( GergA84 | 2019. március 27., szerda - 14:17 )

Sziasztok, Ven egy pgadmin4 configom amit szeretnek egy reverse proxyval kiboviteni. A reverse proxy ugyanazon a gepen ugyanabban az apache-ban lenne.

A pgadmin konfigom kb a default
Listen 8080

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/pgadmin.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/pgadmin.key

LoadModule wsgi_module modules/mod_wsgi.so
LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so
WSGIDaemonProcess pgadmin processes=1 threads=25
WSGIScriptAlias /pgadmin /usr/lib/python2.7/site-packages/pgadmin4-web/pgAdmin4.wsgi

WSGIProcessGroup pgadmin
WSGIApplicationGroup %{GLOBAL}

# Apache 2.4
Require all granted

# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 127.0.0.1
Allow from ::1

Ez melle szeretnem beallitani a reverse proxy-t.

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/localhost.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/localhost.key

ErrorLog /var/log/httpd/reverse_proxy_error.log
CustomLog /var/log/httpd/reverse_proxy_access.log combined

SSLProxyEngine on
SSLProxyVerify require
SSLProxyCheckPeerCN off
SSLProxyCheckPeerName off
SSLProxyCACertificateFile "/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt"

ProxyPreserveHost On

ProxyPass / https://127.0.0.1:8080/pgadmin
ProxyPassReverse / https://127.0.0.1:8080/pgadmin

NAmost a wget --no-check-certificate https://localhost:8080/pgadmin siman mukodik de mikor a
wget --no-check-certificate https://localhost/ paranccsal probalnam a reverse proxy-t akkor error 400-zal ter vissza
a reverse proxy error log csak warn-okat dob a cert-re de azt most teszt jelleggel generaltam csak magamnak. Kesobb ez valtozni fog.