csound UHUn

Fórumok

csound UHUn

Hozzászólások

Az UHU linuxra szeretném feltenni a Csound - http://sourceforge.net/projects/csound/, www.csounds.net - nevezetü hangleíró nyelvet, avagy virtuál szintézert.

A csound4.23f12 verzióból a Csound.tar.gz fájlnál a make parancs a következő üzenettel szakadt meg:

cc -Wall -O2 -malign-loops=4 -malign-jumps=4 -ffast-math -fomit-frame-pointer -finline-functions -funroll-loops -DWITHx87 -DWINDOWS -DRTAUDIO -DSFIRCAM -DSYS5 -DLINUX -DPIPES -DMACROS -DTCLTK -DIV_SCHED -DHAVE_FLTK -c main.c -o main.o
cc1: warning: -malign-loops is obsolete, use -falign-loops
cc1: warning: -malign-jumps is obsolete, use -falign-jumps
In file included from cs.h:35,
from main.c:24:
sysdep.h:24:24: autoheader.h: Nem létező fájl vagy könyvtár
make: *** [main.o] Error 1

Segítségeteket előre is köszönöm.

ui: Nem nagyon értek nem apt-get-es telepítésekhez.