Mesterséges Intelligencia: Prolog, Lisp

A "köszöngetsz-e az AI-nak" új fejleményei

Úgy gondolom megér egy önálló fórumot a téma egy friss cikk alapján:

Let’s solve the problem,” and generated other strings, such as “Let’s think carefully about the problem and solve it together,” “Let’s break it down,” “Let’s calculate our way to the solution,” and finally “Let’s do the math,” which provided the highest accuracy.

In another experiment, the most accurate result was generated when the string “Take a deep breath and work on this problem step-by-step,” was added before the LLM’s answer. 

 

Konkrétan alapvetően humán gyerekek feladatmegoldását segítő, de a feladathoz információt nem adó mondatok nagyban befolyásolják az LLM válaszainak minőségét.

Forrás

 

Akkor most hogy is van? Minek köszönjem meg a számológépnek, hogy működik? Hát hogy jobban működjön... ;)

AI és a művészet

Egy jó példa az AI használatára:

A SIKOLTÓ ÁLMOK VÁROSA | Egy RetroShock Előzménytörténet

"Nemcsak egy AYA face reveal, annál jóval több a Sikoltó Álmok Városa, egy RetroShock előzménytörténet.

Maga a sztori már rég elmesélésre várt, de az elmúlt év AI vizuális forradalma erős technológiai boostot adott, hogy megfelelően mesélhessük el ezt a történetet. A cél az volt, hogy megpróbáljuk kihozni a legtöbbet ezekből az új eszközökből. A kisfilm elkészítésénél az az ötlet vezérelt, mi lenne, ha valaki besétálna egy nagy filmstudióba és már nem csak scriptekkel, vagy néhány concept arttal kellene megjelennie, hanem a vízióját komplett "minifilmbe" csomagolhatná, atmoszférával, vizuállal, mindennel együtt. Én egy kicsit fájó szívvel látom azt, hogy amint megjelenik egy ilyen zseniális eszköz, a tömegek azonnal leviszik azt mémek szintjére, és most egyértelműen a több száz gombamódra szaporodó "ilyen lenne a Harrypotter olasz módra", "ha Wes Anderson rendezné a star warst", "Ha conan cyberpunk lett vóna" és egyéb 10 ai képből generált videók. Persze, vicces, de ennél SOKKAL több lehetőség van ebben az egészben, egész történetek mesélhetőek vele úgy, ahogy azelőtt még sosem. A Sikoltó Álmok Városa részben ezért készült és köszönjük azt a lehengerlő fogadtatást, amit a kommentszekcióban kimutattok. A videó fél éven át készült, az RS 10 éves évfordulójára, és nem... a történetet NEM chatgpt írta, de nem is AI vágta, effektezte, utómunkálta és szerkesztette a képeit. De az biztos, hogy elképesztő élmény volt megírni a RetroShock világának retrofuturisztikus ábrázolását frameről framere egységesen, aki használ efféle szoftvert, az tudja, mit jelent ez."

Ilyeneket kérdeztem a Chat GPT-től

Ilyeneket kérdeztem a Chat GPT-től:
 

Össze tudnád foglalni a liberalizmus elvi alaptételeit? Minden kimondott tételhez adj rövid magyarázatot!

ChatGPT

Természetesen, íme a liberalizmus elvi alaptételeinek összefoglalása rövid magyarázatokkal:

 1. Egyéni szabadság: A liberalizmus alapvető elve az egyéni szabadság és autonómia tiszteletben tartása. Ez azt jelenti, hogy az embereknek joga van saját életüket és döntéseiket meghatározni anélkül, hogy másoknak kárt okoznának. A liberálisok támogatják a jogállamot és a polgári szabadságjogokat.

 2. Kormányzati korlátozás: A liberalizmus hangsúlyozza a kormányzati hatalom korlátozását és elosztását. A cél az, hogy megakadályozzák az állami hatalom visszaéléseit, és védelmet biztosítsanak az egyének számára a kormány túlzott beavatkozásától.

 3. Egyenlő jogok és esélyek: A liberális elvek szerint minden embernek egyenlő méltósága és jogai vannak. A liberalizmus elutasítja a diszkriminációt és a kiváltságokat, és támogatja az esélyegyenlőséget az egyének között.

 4. Tőkés piacgazdaság: A liberális gazdasági elvek a tőkés piacgazdaságot támogatják. A piacra alapozott gazdasági rendszernek lehetővé kell tennie a szabad vállalkozást, az áruk és szolgáltatások szabad áramlását, valamint a verseny szabadságát.

 5. Tolerancia és pluralizmus: A liberalizmus támogatja a különböző nézetek, értékek és kultúrák tolerálását. Az embereknek joga van a különböző vélemények kifejezéséhez és gyakorlásához, amíg ezek nem sértik mások jogait.

 6. Állampolgári részvétel és képviselet: A liberalizmus hangsúlyozza a polgárok aktív részvételét a politikai folyamatokban és a képviseleti demokrácia fontosságát. Az állampolgárok választási joga és szabad véleménynyilvánítása alapvető a liberalizmusban.

 7. Emberi jogok és szabadságjogok: A liberalizmus kiemeli az emberi jogok és szabadságjogok védelmét, mint a legfontosabb állam feladatot. Ide tartoznak az élethez, szólásszabadsághoz, vallásszabadsághoz, tulajdonhoz és egyéb alapvető jogok.

Ezek az alapelvek képezik a liberalizmus filozófiájának alapját, azonban fontos megjegyezni, hogy a valóságban léteznek eltérések a különböző liberális irányzatok között, és a gyakorlatban ezeket az elveket különböző mértékben alkalmazzák a politikai rendszerek és pártok.

 

Össze tudnád foglalni az autokrácia jellemzőit? Minden kimondott tételhez adj rövid magyarázatot!

ChatGPT

Természetesen, itt vannak az autokrácia jellemzőinek összefoglalása rövid magyarázatokkal:

 1. Egyszemélyi uralom: Az autokrácia azt jelenti, hogy az ország vezetése egyetlen ember vagy kis csoport kezében összpontosul, aki gyakorolja az abszolút hatalmat és döntéseket a fontos kérdésekben. Az autokraták általában erőteljes vezetők, akik rendelkeznek széles körű hatáskörrel.

 2. Elszámoltathatatlanság: Az autokratikus vezetők nem tartoznak igazságszolgáltatásnak vagy más független intézménynek, ami az elszámoltathatóság hiányát eredményezi. Ennek következtében kevés ellenőrzés van felettük, és kevés lehetőség van a hatalommal való visszaélések megtorlására.

 3. Politikai ellenzék elnyomása: Az autokratikus rendszerek gyakran elnyomják a politikai ellenzéket és a kritikus hangokat. Cenzúrát alkalmaznak a média és az internet felett, és korlátozzák a szabad véleménynyilvánítást, hogy fenntartsák az uralmukat.

 4. Központosított hatalom: Az autokráciákban a hatalom jellemzően a központi kormányzati intézményekben koncentrálódik. Az autokrata vezetők irányítják a politikát, a gazdaságot és az állami intézményeket, gyakran kizárva más szereplőket a döntéshozatali folyamatokból.

 5. Korlátozott polgári szabadságok: Az autokratikus rendszerekben a polgári szabadságjogok, mint például a szólásszabadság, gyülekezési szabadság és vallásszabadság, gyakran korlátozottak vagy elnyomottak. Az egyéneknek kevés lehetőségük van az autokrata rendszer elleni békés tiltakozásra vagy véleményük nyilvános kifejezésére.

 6. Meggyengült jogállamiság: Az autokráciákban a jogállamiság gyakran meggyengül, és a jogrendszer nem független az államtól vagy a vezetőtől. Az igazságszolgáltatás politikai irányítás alatt állhat, ami az igazságosság és a törvény előtti egyenlőség hiányát eredményezi.

 7. Hatalomátörés: Az autokratikus vezetők gyakran hajlamosak hatalmukat fokozatosan növelni és a hatalmi ágak közötti egyensúlyt megingatni, ami hosszú távon veszélyezteti az intézményes kontrollt és az ellenőrzést.

Fontos megjegyezni, hogy az autokrácia különböző formái létezhetnek, és nem minden autokratikus rendszer azonos. Az autokráciák sokszínűsége és változatossága miatt nem minden országban azonos mértékűek a jellemzők.

 

 

Össze tudnád foglalni a klasszikus konzervativ demokrácia jellemzőit? Minden kimondott tételhez adj rövid magyarázatot!

ChatGPT

Természetesen, íme a klasszikus konzervatív demokrácia jellemzőinek összefoglalása rövid magyarázatokkal:

 1. Konzervatív értékek és hagyománytisztelet: A klasszikus konzervatív demokrácia hangsúlyozza a hagyományok, értékek és kulturális örökség fontosságát. A konzervatívok hisznek abban, hogy a társadalom stabilitását és egységét meg kell őrizni a hagyományos értékek megtartásával.

 2. Alkotmányos rend és intézmények tisztelete: A klasszikus konzervatív demokrácia kiemeli az alkotmányos rend és a demokratikus intézmények tiszteletben tartását. Az alkotmány és a jogi keretrendszer az alapja a politikai döntéshozatalnak, és az intézmények szerepe és hatásköreik elválasztása fontos a hatalmi egyensúly megőrzésében.

 3. Lassú és fokozatos változás: A konzervatívok általában óvatosak az erőteljes és radikális változásokkal szemben. Inkább a fokozatos fejlődést és a hagyományos struktúrák megőrzését preferálják a radikális reformokkal szemben.

 4. Emberi természet realizmusa: A klasszikus konzervatív demokrácia elfogadja az emberi természet korlátait és hiányosságait. Azt vallja, hogy az emberek nem tökéletesek, és hogy a társadalom stabilitása az emberi természet korlátozásainak figyelembevételével érhető el.

 5. Törvény és rend fenntartása: A konzervatívok hangsúlyozzák a törvény és a rend fenntartásának fontosságát a társadalom stabilitásának és biztonságának érdekében. A törvény szigorú betartása és az erős rendfenntartó szervek védelmet nyújtanak a polgároknak és a közösségnek.

 6. Gazdasági szabadpiac és mérsékelt állami szerepvállalás: A klasszikus konzervatív demokrácia általában támogatja a szabad piacgazdaságot, de elfogadja, hogy az államnak van szerepe a közjó érdekében. Az állami beavatkozás általában mérsékelt és a piac működésének támogatására összpontosul.

 7. Nemzeti identitás és szuverenitás védelme: A konzervatívok fontosnak tartják a nemzeti identitás és szuverenitás megőrzését. A határok védelme, a nemzeti kultúra és az állam önállósága kulcsfontosságú értékek a klasszikus konzervatív demokráciában.

Ezek az alapelvek képezik a klasszikus konzervatív demokrácia filozófiájának alapját, de fontos megjegyezni, hogy a konzervativizmusnak is számos árnyalata és eltérése lehet a különböző országok és időszakok között.

 

 

Össze tudnád foglalni a klasszikus baloldali demokrácia jellemzőit? Minden kimondott tételhez adj rövid magyarázatot!

ChatGPT

Természetesen, itt vannak a klasszikus baloldali demokrácia jellemzőinek összefoglalása rövid magyarázatokkal:

 1. Szociális igazságosság és egyenlőség: A klasszikus baloldali demokrácia hangsúlyozza a szociális igazságosságot és az egyenlőséget. Az elvek közé tartozik az egyenlő esélyek és lehetőségek biztosítása minden állampolgár számára, valamint a társadalmi különbségek csökkentése.

 2. Gazdasági intervenció és állami beavatkozás: A baloldali demokrácia hívei támogatják az állami beavatkozást a gazdaságban annak érdekében, hogy megvalósítsák a társadalmi igazságosságot. Az államnak szerepe lehet a szociális jólét programok nyújtásában, a munkásjogok védelmében és az egyenlőtlenségek csökkentésében.

 3. Munkavállalói jogok és szakszervezetek támogatása: A baloldali demokrácia hívei fontosnak tartják a munkavállalók jogainak védelmét és a szakszervezetek szerepének támogatását. Ennek célja a munkások érdekeinek képviselete és a munkakörülmények javítása.

 4. Progresszív adópolitika: A baloldali demokrácia hívei általában támogatják a progresszív adórendszert, amelyben a magasabb jövedelműek magasabb adót fizetnek. Ez a módszer lehetővé teszi a gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését és a társadalmi támogatás növelését.

 5. Polgári szabadságjogok és szociális jogok: A klasszikus baloldali demokrácia támogatja a polgári szabadságjogokat, mint például a szólásszabadság és vallásszabadság, de hangsúlyt fektet a szociális jogokra is, mint például az egészségügyi ellátás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés.

 6. Nemzetközi együttműködés és béke: A baloldali demokrácia elkötelezett a nemzetközi együttműködés mellett, és támogatja a béke megőrzését és a diplomáciai megoldásokat a konfliktusok kezelésére.

 7. Környezetvédelem és fenntarthatóság: A klasszikus baloldali demokrácia figyelembe veszi a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságát, és támogatja a környezetvédelmi politikák kidolgozását a jövő generációk érdekében.

Ezek az alapelvek képezik a klasszikus baloldali demokrácia filozófiájának alapját, de fontos megjegyezni, hogy a baloldalnak is különböző árnyalatai és eltérései lehetnek a különböző országok és időszakok között.

 

 

Össze tudnád foglalni annak a kommunista és szocialista jellemzőit ami korábban a Szovjetunióban és a kelet európai államokban valamint Kubában volt? Minden kimondott tételhez adj rövid magyarázatot!

ChatGPT

Természetesen, itt vannak a kommunista és szocialista rendszerek jellemzői, amelyek korábban a Szovjetunióban, a kelet európai államokban és Kubában voltak, rövid magyarázatokkal:

 1. Egy párt uralma: A kommunista és szocialista rendszerekben egyetlen párt, a kommunista párt irányította az országot. Az ilyen rendszerekben nincs valódi többpárti politikai verseny, és az uralmon lévő párt gyakran monopolhatalommal rendelkezik.

 2. Tervgazdaság: Ezekben a rendszerekben a gazdasági tervezés és irányítás alapján működött a gazdaság. Az állam ellenőrizte a vállalatokat, az árakat és a termelési kvótákat a központi tervezés keretében.

 3. Közös tulajdon: A kommunista és szocialista rendszerekben az alapvető ipari és mezőgazdasági termelőeszközök állami tulajdonban voltak, és az állam irányította a gazdaság főbb ágazatait.

 4. Munkásosztály diktatúrája: Az ilyen rendszerek ideológiájában hangsúlyozták a munkásosztály diktatúráját, amely az állam irányítását jelentette a "proletariátus" nevében.

 5. Állami cenzúra és ellenőrzés: Az állam erőteljesen cenzúrázta a médiát, az oktatást és más társadalmi intézményeket annak érdekében, hogy az ideológiai irányvonallal összhangban maradjanak.

 6. Személyi kultusz: Az ilyen rendszerekben az államvezetők és vezető politikusok gyakran kultuszát építették fel, amelynek célja a vezetők karizmatikus és abszolút hatalmának erősítése volt.

 7. Az ellenzék elnyomása: A kommunista és szocialista rendszerekben az ellenzék, politikai aktivisták és más véleményvezérek gyakran elnyomásban részesültek, és az állam keményen fellépett az ellenzéki megmozdulásokkal és társadalmi aktivizmussal szemben.

Fontos megjegyezni, hogy bár a kommunista és szocialista rendszerek hasonló jellemzőkkel rendelkeztek, az egyes országokban ezeket az elveket eltérő mértékben és módon alkalmazták. Emellett az ilyen rendszerekben is különbségek voltak a gazdasági politikában, a vezetők személyiségében és az állam struktúrájában.

 

 

Össze tudnád foglalni szélsőséges a jobboldaliság alaptételeit? Minden kimondott tételhez adj rövid magyarázatot!

A szélsőséges jobboldaliság olyan politikai ideológia, amely radikális nézeteket képvisel és a jobboldali politikai spektrum szélső végén helyezkedik el. Az alábbiakban összefoglalom a szélsőséges jobboldaliság alaptételeit rövid magyarázatokkal:

 1. Nemzeti identitás és nacionalizmus: A szélsőséges jobboldaliság kiemeli a nemzeti identitást és a nemzeti kultúra megőrzését. Ez gyakran vezethet nacionalista nézetekhez, amelyek azt állítják, hogy az adott nemzet vagy kultúra különleges és felsőbbrendű másokhoz képest.

 2. Szigorú határvédelem és bevándorlásellenesség: A szélsőséges jobboldal általában erős határvédelmet és szigorú bevándorlási politikát támogat. Céljuk az, hogy megőrizzék a nemzeti identitást és kultúrát, és megakadályozzák az idegen kultúrákból származó befolyást.

 3. Tradicionalizmus és hagyományok tisztelete: A szélsőséges jobboldaliság hajlamos a tradicionalista nézetekre, amelyek a hagyományos értékeket és szokásokat hangsúlyozzák. Az ilyen ideológia hajlamos ellenállni a társadalmi változásoknak és a progresszív ideológiáknak.

 4. Gazdasági protekcionizmus: A szélsőséges jobboldaliság gyakran támogatja a gazdasági protekcionizmust, amely a nemzeti gazdaság és ipar védelmére irányul. Az ilyen politika lehetővé teszi, hogy az ország saját gazdaságát támogassa, és védje a külföldi versenytől.

 5. Erős állam és tekintélyelvű vezetés: A szélsőséges jobboldaliság hívei általában az erős állami hatalmat és a vezető személyi tekintélyt preferálják. Az ilyen rendszerekben az állam széles körű hatáskört gyakorol, és a vezető vezetői stílusára épül az állam irányítása.

 6. Szélsőséges etnikai és vallási identitás: A szélsőséges jobboldal gyakran kiemeli az etnikai és vallási identitást, és elutasítja a sokszínűséget és a kulturális különbségeket. Ez a hozzáállás gyakran intoleranciához és diszkriminációhoz vezethet más csoportokkal szemben.

 7. Elutasítás a globalizáció és a nemzetközi együttműködés ellen: A szélsőséges jobboldaliság általában ellenségesen áll a globalizációhoz és a nemzetközi együttműködéshez. Az ilyen rendszerek inkább a nemzetközi autonómia és a szuverenitás fontosságát hangsúlyozzák.

Fontos megjegyezni, hogy a szélsőséges jobboldal különböző formái lehetnek, és a fent felsorolt alaptételek nem minden szélsőséges jobboldali csoportra vonatkoznak egyformán. Ezenkívül az egyes országokban vagy időszakokban a szélsőséges jobboldali ideológia más formákat ölthet.

 

És akkor eszembe jutott az István a Király rock opere fő kérdése: Mondd te kit választanál?

De az igazi kérdés az, hogy mi van ma Magyarországon?
 

Aztán eszembe jutott egy pótkérdés is:
 

Le tudnád írni a politikai agymosás módszereit egy autokráciában, majd le tudnád írni a politikai agymosás módszereit egy szocialista - kommunista rendszerben. Emeld ki a legfőbb különbségeket!

 

ChatGPT

A politikai agymosás módszerei egy autokráciában és egy szocialista-kommunista rendszerben részben hasonlóak lehetnek, mivel mindkét rendszerben az állam vagy a vezetők szándékosan próbálják befolyásolni és ellenőrizni az emberek gondolkodását, véleményét és viselkedését. Azonban a főbb különbségek az ideológiai és politikai célokban, valamint a módszerek mértékében rejlenek.

Politikai agymosás módszerei egy autokráciában:

 1. Propaganda és médiaellenőrzés: Az autokratikus rendszerek gyakran uralják a médiát és a kommunikációt, hogy az állampártot vagy az autokratikus vezetőt dicsőítsék, és a kritikus hangokat elnyomják. A propaganda és az egyoldalú információk terjesztése meghatározza a közvéleményt és korlátozza a vélemények sokszínűségét.

 2. Cenzúra és információkontroll: Az autokratikus rendszerek megakadályozzák vagy korlátozzák az olyan információk elérhetőségét, amelyek ellenkeznek az állam által terjesztett hivatalos narratívával. Az ellenzéki nézeteket és kritikát gyakran elnyomják vagy lejáratják.

 3. Rendszeres politikai indoktrináció: Az állampárt vagy az autokratikus vezetők szervezik az oktatási rendszert és az oktatási anyagokat, hogy a hivatalos ideológiát erősítsék és a szükséges politikai nézeteket közvetítsék a fiatal generációk felé.

 4. Kultusz a vezető személye körül: Az autokratikus rendszerekben a vezetők személyi kultuszát erősítik, és az államhoz való hűséget és tiszteletet kényszerítik ki. A vezetők gyakran dicsőségesnek és hozzájuk elkötelezettnek mutatják magukat.

Politikai agymosás módszerei egy szocialista-kommunista rendszerben:

 1. Propaganda és médiaellenőrzés: A szocialista-kommunista rendszerek hasonlóan uralják a médiát és a kommunikációt, de céljuk nemcsak az autokratikus vezetők dicsőítése, hanem az állampárt vagy a kommunista ideológia támogatása is.

 2. Kritikus gondolkodás és ellenzék elnyomása: Az ilyen rendszerekben az állampárt vagy a kommunista vezetők gyakran elnyomják az ellenzéket és a kritikus gondolkodást, mivel a kommunista ideológia és a hatalom koncentrációjának megkérdőjelezése nem tolerálható.

 3. Ideológiai indoktrináció és propaganda az oktatásban: A szocialista-kommunista rendszerek az oktatási rendszert és az oktatási anyagokat is ideológiai indoktrinációra használják fel. Az oktatás a kommunista ideológia alapjainak és értékeinek propagálására összpontosít.

 4. Kötelező részvétel a politikai ünnepeken és megemlékezéseken: Az ilyen rendszerekben a politikai eseményeken és megemlékezéseken való részvétel gyakran kötelező, ami a kommunista vezetők dicsőítését és a hivatalos ideológia erősítését szolgálja.

Legfőbb különbségek a politikai agymosás módszerei között:

A főbb különbség a politikai agymosás módszerei között a célban és a végcélban rejlik. Az autokráciákban az agymosás célja általában az egyetlen vezető vagy párt hatalmának erősítése és legitimálása. Ezzel szemben a szocialista-kommunista rendszerekben az agymosás célja a kommunista ideológia elterjesztése, a társadalmi transzformáció és a munkásosztály diktatúrájának megalapozása. Az autokráciák általában inkább a vezető személyi kultuszára és az őszinte hűség megteremtésére összpontosítanak, míg a szocialista-kommunista rendszerek az ideológiai indoktrinációra és a nép mozgósítására helyezik a hangsúlyt a társadalmi átalakításhoz és a kommunista eszmék elfogadtatásához.
 

hogyan tehetném ezt a ChatGPT promptot jobbá?

https://chat.openai.com/share/167978ed-389a-46bb-885f-9c55ad3fffae

hogy jobban kiaknazhassam az AI lehetosegeit.

jelenleg ezt kerdeztem es ezt valaszolta:

 

Model: GPT-4User

mire vigyazzak, figyeljek oda, padloszegely vasarlasakor? a padlozatom vinyl es neha felmosok. ird le hosszabban es 25 pontra szedve.

ChatGPT

Természetesen, itt van néhány szempont, amire érdemes odafigyelni padlószegély vásárlásakor, különösen, ha vinil padlóburkolatod van, és néha felmosod:

 1. Anyag: Válassz olyan anyagot, ami ellenáll a nedvességnek, különösen, ha a területet gyakran felmosod.

 2. Vinil kompatibilitás: Bizonyosodj meg róla, hogy a szegély kompatibilis a vinil padlóddal.

 3. Szín és stílus: A szegélynek illenie kell a padló és a szoba általános stílusához és színéhez.

 4. Könnyű telepítés: Ha magad szeretnéd felszerelni, válassz olyan szegélyt, ami könnyen telepíthető.

 5. Tartósság: Keress olyan termékeket, amelyek hosszú ideig ellenállnak a kopásnak.

 6. Méret: A szegélynek megfelelő méretűnek kell lennie, hogy illeszkedjen a falhoz és a padlóhoz.

 7. Flexibilitás: Néha előnyös lehet, ha a szegély rugalmas, hogy könnyen alkalmazkodjon a padló egyenetlenségeihez.

 8. Ár: Vegye figyelembe a költségvetését és válassza az ár-érték arányban legjobbat.

 9. Garancia: Nézd meg, van-e garancia a termékre.

 10. Felületi kezelés: A szegélynek ellenállónak kell lennie a kopás, karcolás és foltok ellen.

 11. Padlóvastagság: A szegélynek megfelelően kell illeszkednie a padló vastagságához.

 12. Szakértői vélemények: Olvass vásárlói véleményeket és szakértői ajánlásokat.

 13. Rögzítési mód: Döntsd el, hogy ragasztóval, csavarokkal vagy tűzőgéppel szeretnéd-e rögzíteni a szegélyt.

 14. Takarítás: Válassz olyan szegélyt, amit könnyű tisztítani.

 15. Szegélyprofil: Vannak L-alakú, F-alakú, T-alakú és még sok más profiltípus, amelyek különböző alkalmazásokhoz valók.

 16. Szellőzés: Ha a szegély alatt futnak kábelek, bizonyosodj meg róla, hogy a szegély nem akadályozza a szellőzést.

 17. Járhatóság: A szegélynek

User

folytasd

ChatGPT

 1. Járhatóság: A szegélynek ellenállónak kell lennie a hétköznapi kopásnak, beleértve az emberek és bútorok mozgását.

 2. Többfunkciós: Néhány szegély lehetővé teszi kábelek elrejtését, ami szép és rendezett megjelenést biztosít.

 3. Felületi struktúra: A sima vagy textúrált felületi struktúrák eltérő hatást kelthetnek a szobában.

 4. Egységes megjelenés: Ha van már meglévő szegélyed, válassz olyat, amely illeszkedik hozzá, hogy egységes legyen a megjelenése.

 5. Éghajlati viszonyok: A szegélynek ellen kell állnia a helyi éghajlati viszonyoknak, például a magas páratartalomnak.

 6. Állapotellenőrzés: Ellenőrizd a szegély állapotát a vásárlás előtt, hogy nincsenek-e rajta sérülések.

 7. Termék származása: Lehetőleg válassz olyan terméket, amelyiknek ismert a gyártója és a származási helye.

 8. Személyes preferenciák: Végül is a legfontosabb, hogy tetszen a szegély, és illeszkedik a személyes stílusodhoz.

 9. Környezeti hatások: Figyelj oda a szegély környezeti hatásaira is, például válassz újrahasznosított anyagból készült szegélyt, ha lehetséges.

 

ChatGPT may produce inaccurate information about people, places, or facts. ChatGPT May 24 Version

ChatGPT

magyar nyelvu ebook gyujtemeny AI (NLP, GPT) tanitashoz?

tud valaki ilyenrol? gondolom nem annyira legalis, ezert johet privatba is a link/torrent ha van.

a publikusakat (MEK, project guttenberg) ismerem, de ott leginkabb lejart jogdiju es emiatt baromi regi konyvek vannak csak, regies nyelven es szohasznalattal, nekem jobb lenne 21 szazadi alapanyag.

nkoron van rengeteg friss konyv de onnan egyesevel kene letolteni ami vegtelen sok ido, nagyon nehezen automatizalhato, limitalt a letoltesek szama stb.

a (chat)GPT-t es a LLaMA-t is jelentos reszben konyvekkel (books 1/2/3 dataset) tanitottak, de ezek se annyira publikusak, es angol nyelvuek, en pedig kifejezetten magyar nyelvu modelt tanitok epp.

Kézírás felismerés mesterséges intelligenciával?

Mivel jelenleg a csapból is a mesterséges intelligencia folyik, felmerült bennem a kérdés, hogy elérhető-e olyan megoldás ahol kifejezetten a saját írásom felismerésére tanítom be a programot, így a jegyzeteimet nem kellene begépelni.

Ismertek-e ilyen ingyenesen elérhető megoldást, a legjobb lenne olyan ami a saját gépemen fut.

Köszönöm.