ESP8266 http POST kérés nem megy...

Sziasztok!

Csináltam egy ESP8266 alapon egy 5 csatornás hőmérsékletmérő eszközt, ami WiFi-n HTTP POST-al tolná
föl az adatokat egy szerverre. (Arduino framework, Platform.IO)
Nem értem, a válasz a POST kérésnek:
"HTTP Response code: 400" - tehát valami szintaktikai hiba lehet?! Már a szemem kifolyik, nem találom
a hibám.
Ez a programrész:

bool puthttp() {
  bool result = false;
  long rssi = WiFi.RSSI();
  String localip = WiFi.localIP().toString();
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;

  char jsonstr[400];
  char jsonstr2[100];
  char jsonstr3[30];

  Serial.println(serverstr);

  snprintf(jsonstr, sizeof(jsonstr), "{\"device_id\":%d, \"ip_address\":\"%s\", \"ssid\":\"%s\", \"rssi\":%d, ",didx,localip.c_str(),ssidstr,rssi);
  snprintf(jsonstr2, sizeof(jsonstr2), "\"value_1\":%.1f, \"value_2\":%.1f, \"value_3\":%.1f, \"value_4\":%.1f, \"value_5\":%.1f, ",hom1,hom2,hom3,hom4,hom5);
  snprintf(jsonstr3, sizeof(jsonstr3), "\"timestamp\":%ld}", helyiUTC);
  strncat(jsonstr, jsonstr2, sizeof(jsonstr2));
  strncat(jsonstr, jsonstr3, sizeof(jsonstr3));

  Serial.println(jsonstr);

  // Your Domain name with URL path or IP address with path
  Serial.print("http.begin:");
  bool mi = http.begin(client, serverstr);
  
  Serial.println(mi);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");

  int httpResponseCode = http.POST(jsonstr);
  //int httpResponseCode = http.POST("{\"value\": 20 }");
  Serial.print("HTTP Response code: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
  http.end();
  if (httpResponseCode == 200) result = true;
  return result;
}

És ez a készített "jsonstr":
{"device_id":10170, "ip_address":"192.168.3.162", "ssid":"gentoom", "rssi":-62, "value_1":22.8, "value_2":-100.0,
"value_3":-100.0, "value_4":-100.0, "value_5":-100.0, "timestamp":1709045163}

Köszönöm!
Roland

Hozzászólások

Szerkesztve: 2024. 02. 27., k – 18:13

Maga amit küldesz, az valid JSON. A kérdés az, hogy a szerveroldal ugyanilyen struktúrájú JSON-t vár-e el, vagy esetleg valamelyik mező neve vagy típusa eltérő, esetleg van hiányzó kötelező mező stb. A szerver logjában mi látszik? Azt is el tudom képzelni, hogy a value az egy tömb, azaz nem value_1, value_2, value_3, value_4, value_5 mező kéne neki külön-külön, hanem egy ilyen json:
 

{
  "device_id": 10170,
  "ip_address": "192.168.3.162",
  "ssid": "gentoom",
  "rssi": -62,
  "value": [22.8, -100.0, -100.0, -100.0, -100.0],
  "timestamp": 1709045163
}

De ezt csak a fogadóoldali kód ismeretében tudjuk eldönteni, hiszen ő mondja azt, hogy nem megfelelő a kérés.

A szerverig el sem jut.
Egyébként a szervert nem én használom/csináltam.

Ennyit kaptam az ottani gazditól (így várja az adatokat):

> A végpont:
> https://xxxxx.xx:8080
>
> A kérés:
> POST
> headers: {
>     'Content-Type': 'application/json'
> }
>
> Body data:
>
> {
>     "device_id": 1,
>     "ip_address": "192.168.1.123",
>     "ssid": "Sample_SSID",
>     "rssi": -41,
>     "value_1": 18.1,
>     "value_2": 18.2,
>     "value_3": 18.3,
>     "value_4": 18.4,
>     "value_5": 18.5,
>     "timestamp": 1708478505
> }

Ha `curl` parancssorból meghívod ugyanezt, ugyanígy, akkor az mit ír? Egyszerűbb kitapasztalni a kommunikációs hibákat CLI-ben, mint ESP8266-on.

Ez lett:

domo@domo2:~$ curl -X POST https://xxxxxxx.hu:8080 -H "Content-Type: application/json" -d '{"device_id":10170, "ip_address":"192.168.3.162", "ssid":"gentoom", "rssi":-62, "value_1":22.8, "value_2":-100.0,
"value_3":-100.0, "value_4":-100.0, "value_5":-100.0, "timestamp":1709045163}'
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.
domo@domo2:~$

Érdekes, mert ESPHome-ban így megy:

- http_request.post:
        url: https://xxxxxx.hu:8080
        headers:
         Content-Type: application/json
        verify_ssl: false
        json: |-
         //root["device_id"] = 10000 + id(vegeIP);
         root["device_id"] = id(deviceid).state;
         root["ip_address"] = WiFi.localIP().toString();
         root["ssid"] = WiFi.SSID();
         root["rssi"] = int(id(wifiero).state);
         root["value_1"] = (!isnan(id(hom1).state) ? id(hom1).state : 0.0);
         root["value_2"] = (!isnan(id(hom2).state) ? id(hom2).state : 0.0);
         root["value_3"] = (!isnan(id(hom3).state) ? id(hom3).state : 0.0);
         root["value_4"] = (!isnan(id(hom4).state) ? id(hom4).state : 0.0);
         root["value_5"] = (!isnan(id(hom5).state) ? id(hom5).state : 0.0);
         root["timestamp"] = id(idosntp).now().timestamp;

curl ... -k ... -ezzel megy!
 

curl -X POST https://xxxxxxxxx.hu:8080 -k -H "Content-Type: application/json" -d '{"device_id":10170, "ip_address":"192.168.3.162", "ssid":"gentoom", "rssi":-62, "value_1":22.8, "value_2":-100.0,
"value_3":-100.0, "value_4":-100.0, "value_5":-100.0, "timestamp":1709066827}'

Na, csak ezt kell az ESP8266-ra átírni ...-k...

Szerkesztve: 2024. 02. 27., k – 21:09

Mi a serverstr?

Lehetne egy http.getString() a történetben, hátha van valami hibaüzenet.

Érdekes jelenség - most látom.

A rutin első lefutásakor 200 a válasz (jó!), aztán utána x percre rá már -1! és így már nem megy. Nyomozom, hogy mitől lehet, ha ugyanazt hívom meg.

Nekem ez müxik:

void sendpost() {
 String purl = posts.substring(0, posts.indexOf(")"));
 String pdata = addvalstr(posts.substring(posts.indexOf("@") + 1, posts.length()));
 if (purl.substring(0, 4) != "http") { purl = F("http://") + purl; }
 HTTPClient httpClient;
 WiFiClient *client = nullptr;
 WiFiClientSecure *clients = nullptr;
 if (purl.substring(0, 5) == "https") { 
  clients = new WiFiClientSecure;
  clients->setInsecure();
  httpClient.begin(*clients, purl);
  } else {
  client = new WiFiClient;
  httpClient.begin(*client, purl);
  }
 httpClient.addHeader(F("Content-Type"), F("application/x-www-form-urlencoded"));
 poste = httpClient.POST(pdata);
 postg = httpClient.getString();
 httpClient.end();
 delete client;
 delete clients;
}

A szerver elejében van a "https://

úja ideteszem a kódot, ami kivételt okoz:

bool puthttp() {
  bool result = false;
  long rssi = WiFi.RSSI();
  String localip = WiFi.localIP().toString();
  HTTPClient http;
  //WiFiClientSecure client;
  WiFiClientSecure *client = new WiFiClientSecure;

  char jsonstr[400];
  char jsonstr2[100];
  char jsonstr3[30];


  Serial.println(serverstr);


  snprintf(jsonstr, sizeof(jsonstr), "{\"device_id\":%d, \"ip_address\":\"%s\", \"ssid\":\"%s\", \"rssi\":%d, ",didx,localip.c_str(),ssidstr,rssi);
  snprintf(jsonstr2, sizeof(jsonstr2), "\"value_1\":%.1f, \"value_2\":%.1f, \"value_3\":%.1f, \"value_4\":%.1f, \"value_5\":%.1f, ",hom1,hom2,hom3,hom4,hom5);
  snprintf(jsonstr3, sizeof(jsonstr3), "\"timestamp\":%ld}", helyiUTC);
  strncat(jsonstr, jsonstr2, sizeof(jsonstr2));
  strncat(jsonstr, jsonstr3, sizeof(jsonstr3));

  Serial.println(jsonstr);


  // Your Domain name with URL path or IP address with path
  Serial.print("http.begin:");
  //client.setInsecure();
  client->setInsecure();
  bool mi = http.begin(*client, serverstr);
  
  Serial.println(mi);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");

  int httpResponseCode = http.POST(jsonstr);
  
  //int httpResponseCode = http.POST("{\"value\": 20 }");
  Serial.print("HTTP Response code: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
  http.end();
  delete client;
  if (httpResponseCode == 200) result = true;
  return result;
}

Ja, és a "new - delete" nélküli változat simán lefut - mondjuk, csak először, majd a második hívásra -1 a response

Hogy lehetne a http.POST(...)-ból http.print(...)-et csinálni?

Szerkesztve: 2024. 02. 28., sze – 22:26

Én nem értem. Ez a változat megy 1x meghívva a puthttp függvény. Többször meghívva -1 a "httpResponseCode".
Viszont, ha kívül - nem a függvény törzsében - van a "http" és "client" deklarálva, ismét nem fut, kivételt okoz.

#ifndef HTTPPOST
#define HTTPOST

#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#include <WiFiClientSecure.h>

#include "config.h"

extern String serverstr, ssidstr;
extern long helyiUTC;
extern float hom1, hom2, hom3, hom4, hom5;
extern int didx;
//HTTPClient http;
//WiFiClientSecure client;

bool puthttp() {
  bool result = false;
  long rssi = WiFi.RSSI();
  String localip = WiFi.localIP().toString();
  HTTPClient http;
  WiFiClientSecure client;
  
  //WiFiClientSecure *client = new WiFiClientSecure;

  char jsonstr[400];
  char jsonstr2[100];
  char jsonstr3[30];

  Serial.println(serverstr);

  snprintf(jsonstr, sizeof(jsonstr), "{\"device_id\":%d, \"ip_address\":\"%s\", \"ssid\":\"%s\", \"rssi\":%d, ",didx,localip.c_str(),ssidstr,rssi);
  snprintf(jsonstr2, sizeof(jsonstr2), "\"value_1\":%.1f, \"value_2\":%.1f, \"value_3\":%.1f, \"value_4\":%.1f, \"value_5\":%.1f, ",hom1,hom2,hom3,hom4,hom5);
  snprintf(jsonstr3, sizeof(jsonstr3), "\"timestamp\":%ld}", helyiUTC);
  strncat(jsonstr, jsonstr2, sizeof(jsonstr2));
  strncat(jsonstr, jsonstr3, sizeof(jsonstr3));

  Serial.println(jsonstr);


  // Your Domain name with URL path or IP address with path
  Serial.print("http.begin:");
  client.setInsecure();
  //client->setInsecure();
  bool mi = http.begin(client, serverstr);
  
  Serial.println(mi);

  http.addHeader("Content-Type", "application/json");

  int httpResponseCode = http.POST(jsonstr);
  
  //int httpResponseCode = http.POST("{\"value\": 20 }");
  Serial.print("HTTP Response code: ");
  Serial.println(httpResponseCode);
  http.end();
  //delete client;
  if (httpResponseCode == 200) result = true;
  return result;
}

#endif

Pedig https://github.com/lzsiga/untarArduino szép munka volt. Nem akarod befejezni? A debug üzeneteket F() formába kéne hozni, a végéről a

	if (source!=NULL && source->isOpen()) {
		source->close();
	}

sort kivenni. Mehetne a hivatalos Arduino könyvtárak közé, hiánypótlás. Köszönöm hogy nekem megcsináltad, de szerintem ezt közkinccsé kéne tenni.