Hun övcsat hieroglifikus szövegekkel

 ( vargageza | 2019. április 28., vasárnap - 7:28 )

2017 szeptemberében jelent meg a Magyar hieroglif írás c. kötetem. Itt olvasható a bemutatója: http://csinyalohaz.hu/index.php/cikkek/255-magyar-hieroglif-iras
Ez az utolsó könyvem, többet nem adok ki. A munkát azonban nem hagyom abba, csupán a neten teszem közzé. Egy-egy fejezetet itt is elolvashattok. Remélve, hogy van, akit érdekel.

Hun övcsat hieroglifikus szövegekkel
https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2019/04/hun-ovcsat-hieroglifikus-szovegekkel.html

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Érdekes feltevés. Megosztanál egy statisztikát arról, hogy egyes ábrák milyen előfordulási gyakorisággal szerepelnek a hunkori magyaroszági leleteken, és ezek milyen kontexusbeli átfedésben vannak?
Érdekelne, hogy milyen többes ábrázolásmódú, azonos szövegű leleteket használtál fel, és mekkora az azon található jelek száma és eloszlása?
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Varga Géza írástörténész

Ehhez ismernem kellene az összes hun leletet, de ez lehetetlen. S persze a statisztika elvégzése sem kis munka lenne. Ilyesmivel egyébként egyetlen akadémikus tudós munkájában sem találkozhattál. Mert ez meghaladja a lehetőségeket és a szokásokat. Be kell érned azzal, ami van.

Itt akad egy hieroglifikus hun mondat, amit Mongóliában is, meg Hódmezővásárhelyen is meg lehetett találni.

Hozzászólás Török Tibor genetikus honfoglalók nyelvét illető álláspontjához
https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2019/04/hozzaszolas-torok-tibor-genetikus.html

A cikk irodalomjegyzékében van egy "Hun tartalom" bejegyzés. Arra kattintva eljutsz a további hasonló, hun vonatkozású cikkeimhez. Egyébként pedig a szíves figyelmedbe ajánlom a könyveimet.

Köszönöm a figyelmedet!

Leginkább az érdekelne, hogy te milyen és hány azonos helyű, korú és származású anyagból állítasz fel hipotézist és ezek milyen többféle írásmóddal ellátott, azonos jelentésű felirattal ellátott leletekkel egyezteted?
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Varga Géza írástörténész

Mivel a székely írás eredete érdekelt, elsőként elkezdtem keresgélni a világ minden, számomra elérhető jel- és írásrendszerének jelkészletében a székely jelekhez formailag hasonlókat. Mivel ezt közel 50 éve folyamatosan csinálom, sikerült megtudnom, hogy a székely írás 20-50 jele már a kőkor óta megtalálható a Pireneusoktól Dél-Amerikáig szinte mindenütt. Ez tény, tehát nem a hipotézis a szerencsés szó.

Ezért nem értem kristálytisztán, mit kellene értenem az "azonos helyű" fogalma alatt. Ha a kínai írás Karlgren által összegyűjtött régi jelkészletében találtam 50 egyezést (különböző korokból és részterületekről), akkor az most egy helyről van, vagy soroljam fel jelenként?

Az amerikai indiánok jeleit előbb könyvekből, manapság inkább az internetről szedem össze. Törzsenként tartom őket nyilván, de az a tapasztalatom, hogy a magyar jelpárhuzamok mindhárom Amerikában egyaránt el vannak terjedve, nincs értelme a törzsek külön kezelésének.

Szerintem akkor jársz el helyesen, ha előbb elolvasod a könyveimet meg a neten elérhető cikkeimet s azután kérdezel. Vagy pontosítsd, hogy mire is vagy kíváncsi!

Írástörténeti, őstörténeti és nyelvészeti dolgozataim jegyzéke
https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/12/irasaim-jegyzeke.html

Egy írás esetében a többféle írásmóddal írt, azonos szövegezésű írások biztosítják hogy felismerhető/megismerhető legyen az adott írásrendszer felépítése. Ilyen közül a legismertebb a Rosette-i kő, de ugyanilyen a jezsuita lelkészek által lejegyzett maja írás és számrendszer.
Az adott jelrendszer által használt jelek előfordulási gyakorisága és környezete, rámutat az adott jel jelentésére. Pl. a horogkeresztnek egészen más jelentése van a hinduismusban, a buddhizmusban, a kereszténység előtti észak-európai népeknél, de még a modern nyugat európai kultúrában is.
Hasonlóképp nem mindegy, hogy mi a hordozója az adott írásnak és az adott írás milyen módszerrel kerül rögzítésre. Egy nyers agyagtábla más írásmódnak kedvez, mint egy papirusz, vagy egy durva szőttes.

Ezért érdekelnek az általad használt leletek típusai és előfordulási adatai. Hogyan és milyen formában lehet adott helyen és időben elhelyezni?
Elolvastam több cikkedet, írásodat, de sokszor időben és térben is hatalmas ugrásokat ölel fel és nem ad magyarázatot az ezek közötti kapcsolatokra. Adott leletek formai, stilisztikai jegyeit bontasz fel és vezetsz vissza rovásjelekre.

--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Varga Géza írástörténész

Így már talán közelebb jutottam a megértésedhez. Azt hiszem el kellene olvasnod a Magyar hieroglif írás c. kötetemet, mert abban van tankönyvszerűen leírva minden fontos körülmény. Sorrendben válaszolok a kérdéseidre:

Írod: "Egy írás esetében a többféle írásmóddal írt, azonos szövegezésű írások biztosítják hogy felismerhető/megismerhető legyen az adott írásrendszer felépítése."

Ez a többféle írásmód (ha ez alatt írástechnológiát értünk) az esetemben biztosított, mert ugyanaz a jel ismert lehet a 15-20 ezer éves (a Mas d' Azil-i barlangból származó) kavicsokra festve, meg bulgáriai sziklarajzba vésve, amerikai indiánok edényeiről, hunok ékszereiről és a székely írás papírra írt emlékeiből is.

Írod: "Ilyen közül a legismertebb a Rosette-i kő".

Ez a folytatás arra utal, hogy nem az írástechnológia többféleségére gondoltál, hanem az eltérő írásokkal írt azonos tartalmú szövegre, azaz a bilingvisre. Ilyen bilingvissel is rendelkezünk, például az énlakai unitárius templomból.

Az énlakai Egy Isten mondatjel
https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/02/az-enlakai-egy-isten-mondatjel.html

Itt a mennyezetkazetta sarkaiban a magyar hieroglif írás szójelekből alkotott Egy isten mondatjele képviseli az egyik (szójeles) írástípust s a kazetta belsejébe írt alfabetikus Egy az isten mondat képviseli a másik írástípust. Ez tehát egy általad kívánt bilingvis, ami bizonyítja, hogy a magyar hieroglif írás létezik (az elnevezésen ne akadj fenn, mert azt nekem, mint felfedezőnek jogom volt elnevezni s az elnevezés szakmailag sem kifogásolható).

Írod: "Az adott jelrendszer által használt jelek előfordulási gyakorisága és környezete, rámutat az adott jel jelentésére."

A gyakoriság vizsgálata az alfabetikus írásrendszerek esetében szokásos eljárás, ahol ismert a nyelv, amelyen meg akarják fejteni az adott alfabetikus írásemléket. Az ismert nyelvből tudják, hogy milyen gyakran használja a különböző hangokat és ez alapján próbálják meg eltalálni azt, hogy melyik jel melyik hangot jelölheti.

Mivel a magyar hieroglif írás nem alfabetikus, ezért ez az eljárás egy az egyben nem alkalmazható. Azért persze a jelek gyakoriságának vizsgálata itt sem lehet teljesen haszontalan. Ehhez azonban ismerni kellene a teljes hun szókészletet, amitől még távol állunk. Vagyis más úton kell elindulnunk. Ezt az utat én leírtam a könyvemben s nem tudom minden érdeklődő kedvéért újra leírni.

A környezet említését azonban nem hagyhatom szó nélkül, mert ezt valóban vizsgálni kell, de talán nem úgy, ahogyan te gondoltad. Vannak ugyanis a kőkor óta általánosan alkalmazott ábrázolási konvenciók, mint pl. "az eget tartó fa". Itt pl. a "fa" helyén eltérő grafikai adottságú jelformák is megjelenhetnek, de a környezetükből tudjuk, hogy ezek a Tejutat, az égig érő fát és az ezzel azonos Istent jelképezik. Ha ismerjük a székely írásban jelölt hangértékét is (az "eget tartó fa" ábrázolási konvenció egyik változata a székely "g"), akkor már tudjuk, hogy milyen hanggal kezdődik a keresett szó és annak mi lehet a jelentése. Így sikerült tisztázni, hogy a székely írás "g" betűje az ég szójeléből alakult ki (itt persze nem kezdőhangról, hanem az első mássalhangzóról van szó, de az is szabályos az akrofónia elvei szerint). S ezt a megfejtést megerősítette, hogy a kínai lolo írásban hasonló alakú jel jelöli az "égbolt" fogalmát.

Vagyis az általad javasolt módszer teljesen alkalmatlan szójeles írások esetében, de én kidolgoztam egy másikat, amivel eredményt lehet elérni. Ezzel az új módszerrel olyan eredményekre juthatunk (és jutottam is), amelyek lemossák az asztalról a (Gelb szerint nem is létező) akadémikus írástudomány kezdetekről alkotott ostobaságait.

Tetszik, vagy nem tetszik, el kell olvasni a könyvemet, esetleg többször is. Aki nem érti meg mégsem, annak inkább másal kellene foglalkoznia. Ehhez a szakterülethez szorgalom és átlagosan zseniális elme szükségeltetik.

Írod: "Hasonlóképp nem mindegy, hogy mi a hordozója az adott írásnak és az adott írás milyen módszerrel kerül rögzítésre. Egy nyers agyagtábla más írásmódnak kedvez, mint egy papirusz, vagy egy durva szőttes."

Ez viszont mégis csak az írástechnológiát érinti. Valóban, az írástechnológia megváltoztatja a jelek alakját. Ezért a régi sumer képjekete jobban, a későbbi ékjeket már nagyon csökkentett mértékben lehet hasznosítani a jelek formai összehasonlításakor. Ugyanez elmondható a kínai jelekre is. Mindkét esetben a régi jelek hasonlítanak a leginkább a székely jelekre.

Köszönöm a kérdéseidet!

"A cikk irodalomjegyzékében van egy "Hun tartalom" bejegyzés. Arra kattintva eljutsz a további hasonló, hun vonatkozású cikkeimhez. Egyébként pedig a szíves figyelmedbe ajánlom a könyveimet." Aha, tehát a "rekurzió" fogalmát szeretnéd ilyetén módon bemutatni - ha már alapvetően IT-s portálon vagyunk... Tőled föggetlen források?

Az átlagember azt sem tudja, hogy vannak ilyen leletek. Én sem tudtam, pedig az átlagnál kicsit jobban érdeklődök az őstörténetünk iránt - igaz nem régóta, és nem túl aktívan.

Már ebből is látszik, hogy az akadémia inkább elkendőzni próbálja ezek létezését, mint vizsgálni. Ha normális akadémiánk lenne, akkor ezek a leletek mind ki lennének állítva. Az épebbekből, szebbekből kulturális ikonokat csinálnánk magunknak - a másolatokat meg lehetne vásárolni, ott lennének minden háztartásban. Tudnánk róla, hogy az őseink - vagy legalább akik itt éltek régen - ilyen tárgyakat használtak, ilyen díszítésekkel vették körül magukat. És neadjisten még arról is tudnánk, hogy mit jelentettek a rajzaik.

Köszönjük!

[Feliratkozás]

Varga Géza írástörténész

Köszönöm a segítséget! Igen.lehetséges, hogy nem V. századi, hanem jóval későbbi. Nem jellegzetesen hun a kialakítása sem.

A jelei azonban világosak, azokat persze széles körben használhatták hun utód népek is, nem csak a hunok. Ahonnan én vettem a képet, ott az V. század és a hun volt megadva. Az olvasaton ez semmit sem változtat. Ezek a jelek időtlenek, úgy ívelnek át évezredeket, mintha az idő nem is létezne.

Köszönöm a kiigazítást! Át fogom vezetni a cikkemen.

A Lyukó (nem wasari!) szimbólumra nekem más megfejtésem van:

Első közelítésben egy stilizált madár, kicsit jobban megnézve egy nem stilizált punci.
(Tudom, menjek pszichológushoz.)

> Sol omnibus lucet.

Varga Géza írástörténész

Igen, menjél, ha te is úgy gondolod!

Az írásjelek jelentésének, képi tartalmának tisztázásához egy kicsit elmélyültebb írástani tudás szükségeltetik. Ismerni kelle az említett jelek történetét, akrofóniájuk rekonstruálásának történetét, az elterjedésüket és a változataikat, stb.

Én 1970 és 1980 között kb. 10 évet töltöttem el az irodalom tanulmányozásával, mielőtt beleszóltam volna az írástörténetbe. Ennyi idő kellett annak megértéséhez, hogy írástudomány nincs is. Ezt egyébként Gelb fogalmazta meg, én csak igazat adok neki. Ha elolvasod a szakirodalmat, akkor te is rá fogsz döbbenni, hogy a "nagyok" milyen alátámasztást nélkülöző, tudatlanságról árulkodó, egymásnak és saját maguknak is ellentmondó ostobaságokkal állnak elő.

Ha nincs erre a szakterületre ennyi időd, akkor csak kérdezz nyugodtan, vagy olvasd el figyelmesen a legutóbb megjelent kötetemet:

Magyar hieroglif írás
http://csinyalohaz.hu/index.php/cikkek/255-magyar-hieroglif-iras

Köszönöm a figyelmedet!

Ha valaki a jelek hasonlóságából azok rokonságára, és ebből a népek rokonságára következtet, az csúsztat.

A rovásírás (és a többi pálcikákból álló írás) azért olyan, amilyen, mert az eszköz és a hordozó felület a világ több egymástól független részén egyértelműen meghatározta, hogy csak olyan lehet. Egyszerűen nem volt más kéznél, mint valami, amivel vésni lehet, valamibe, amibe vésni lehet. Vésni egyenes rovátkákat lehet könnyen, írni festékkel sík felületre már lehet görbült alakzatokat is.

Ez eddig rendben, de ha ugyanazokat a jeleket ugyanannak a dolognak a jelölésére használták, akkor már erős a gyanú a népek kulturális rokonságára.

Cz

Miert is?
Egy inka felnez az egre lat egy fenyes kerek dolgot es onnantol kezdve ennek abrazolasara kort rajzol.
Egy eszkimo felnez az egre lat egy fenyes kerek dolgot es onnantol kezdve ennek abrazolasara kort rajzol.
Egy neandervolgyi felnez az egre lat egy fenyes kerek dolgot es onnantol kezdve ennek abrazolasara kort rajzol.
Egy sziriuszi magyar felnez az egre lat egy fenyes kerek dolgot es onnantol kezdve ennek abrazolasara kort rajzol.
Egy egyiptomi felnez az egre lat egy fenyes kerek dolgot es onnantol kezdve ennek abrazolasara kort rajzol.
Egy aboriginal felnez az egre lat egy fenyes kerek dolgot es onnantol kezdve ennek abrazolasara kort rajzol.
Van kozottuk kulturalis rokonsag?
--
"Maradt még 2 kB-om. Teszek bele egy TCP-IP stacket és egy bootlogót. "

Pont ez az, amire én is gondolok.
Maga a rovás elkészítése nem igényel művészi készséget, bárki meg tud faragni akár egy faágat is. Túl sok variációs lehetőség nincs a jelek bonyolítására. pont-pont-vesszőcske, készen van a hun ty, vagy amit akarsz szánszkriptül, vagy malájul.

Nem tudom, Varga úr hogyan tévedt ide, de lehet, hogy nem is sejti, hogy ez nem az UFO-magazin.

Igen, de ha ugyanazt az ábrát ugyanannak a hangnak a jelőlésére használják, az már elgondolkodtató. Vagyis egy kettős(többes) azonosság esetén gyanús, hogy többről van szó, mint véletlenről.

> Sol omnibus lucet.

Ha egy tízezer éves leleten van néhány karcolás, amiket betűknek is lehet tekinteni, akkor hogyan állapítod meg, hogy melyik milyen hangot jelölt?

Sehogy.

> Sol omnibus lucet.

Értem amit írsz, de értsd meg azt is, amit én: egy-két jel azonos használata tényleg lehet véletlen/természetes okkal magyarázható, de teszem azt 80%-os hasonlóság már nem (a bonyolultabb kifejezéshez összetettebb jelrendszert kell használni). Nem tudom, hogy Varga úr miből mit hoz ki, tőle függetlenül is meg lehet találni néhány alapvetést.

Csak óvatosan az egybeesésekkel .
Néha a 99.79% is megvan, de nincs ok-okozat. :)
Üdv,

People who drowned after falling out of a fishing boat vs. Marriage rate in Kentucky

ÁÁÁÁÁÁÁHHHHH :-D
muszike, leborulok, hogy ezt az oldalt megismerhettem.

Azt hiszem, könyvjelzőzöm ezt az oldalt. :-)

Ez komoly. :)
- - - - - - - - - - -
"A fejlesztők és a Jóisten versenyben vannak. Az előbbiek egyre hülyebiztosabb szerkezeteket csinálnak, a Jóisten meg egyre hülyébb embereket. És hát a Jóisten áll nyerésre." By:nalaca001 valahol máshol

Ez így viccesnek tűnik, ugyanakkor két megegyező grafikon-lefutásnak nem kell okvetlenül ok-okozati összefüggésben lennie. Elég az, ha mindkettőnek UGYANAZ AZ OKA. Továbbá lehet az is,
hogy a grafikonok egy-egy RÖVID szakaszon valóban véletlenül ugyanazt a menetet követik.

> Sol omnibus lucet.

"Elég az, ha mindkettőnek UGYANAZ AZ OKA."

Nem elég :)

Sőt, ha két grafikon hasonló, _és_ ugyanattól függenek, az még mindig nem jelenti azt, hogy azért hasonlóak, mert ugyanattól függenek.

Helyesbítek: Lehetséges hogy azért, mert ugyanattól a dologtól függenek.

pl.: Az autózás elterjedtsége és a cukorbetegség gyakorisága.
Nagyjából ugyanaz a fv menet és mindkettő a technológiai fejlettséggel függ össze, ugyanakkor
nem azért terjedt el az autózás, mert megnőtt a cukorbetegek száma.

> Sol omnibus lucet.

Ezdekirály volt így hirtelen :)

--
Vortex Rikers NC114-85EKLS

Én úgy gondolom, hogy a női és a férfi princípium ábrázolása nagyon is természetes dolog, az egtyik a termékenység a másik az erő és a hatalom szimbóluma (vő.: jogar). Ez a két dolog a korai társadalmakban nagyon erősen jelen volt és stilizálva nagyon sok díszítő motivumban megjelent. Még a virág- és állat ábrázolásoknak is van ilyen vonatkozása. Nem véletlen, hogy egyes virágmotívumok(virágnevek) nőt jelentenek, mások meg férfit.

> Sol omnibus lucet.

Itt jartam.

--
Vortex Rikers NC114-85EKLS