( persicsb | 2020. 12. 10., cs – 23:25 )

Dehogy vonatkozik rá.

Ha lofaszjoska.com egy kőműves weboldala, akkor nem kell szerepeltetni azokat az infókat, amiket a törvény előír.

Ugyanis a törvény hatálya:

a) *  a Magyarország területéről nyújtott, valamint a Magyarország területére irányuló információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra;

b) az a) pontban meghatározott szolgáltatás tekintetében igénybe vevőnek, illetve szolgáltatónak minősülő természetes, illetve jogi személyre vagy jogi személyiség nélküli szervezetre.

(1a) *  E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyarország területén letelepedett videómegosztóplatform-szolgáltatóra.

 

 

Lófasz Jóska kőműves nem ilyen, semmi köze a törvénynek az ő weboldalához. Teljeseb szabályos, ha egy név, egy telefonszám, meg a vállalt munkák vannak kint. Teljesen szabályos.