( Ice | 2019. 12. 01., v - 11:50 )

Nem MSDN kulcsot vettem! Csak egy dumát löksz: MSDN kulcs. 0-nál is kevesebb ismerettel!

"Új szoftverlicenc, ellenőrző CoA matricával, termékkulccsal, számlával, licencszerződéssel. Felújított számítógépekről leválasztva (MAR OEM). Az EU jogszabályoknak megfelelően korlátozások nélkül értékesíthető és felhasználható. A termék nyelvi korlátozás nélkül használható."

MAR : Microsoft Authorised Refurbisher

"SoftDirect Kft.
HASZNÁLT SZOFTVER FELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS
Felhasználó a Microsoft Windows 10 használt szoftvertermékre felhasználási jogosultságot szerez a
jelen feltételek elfogadásával. A felhasználási jogosultságot a Microsoft Corporation által kiállított
egyedi, eredetiséget igazoló termékkulcs matrica (COA) igazolja.
A SoftDirect Kft. (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 46.) szavatolja a Felhasználó felé, hogy
• a szerződés tárgyát képező használt szoftvert az eladó jogszerűen szerezte meg,
• a szoftvert a Microsoft Corporation, mint jogtulajdonos hozzájárulása nélkül tovább lehet
  értékesíteni, mivel a jogtulajdonos terjesztési joga az EU 2009/24/EK irányelve, valamint az
  Európai Bíróság 2012-es C-128/11 határozata alapján „kimerült”,
• a szoftvert eredetileg az EU/EGK területén, a szerzői jog tulajdonosának hozzájárulásával
  hozták fogalomba, amelyért a szerzői jog tulajdonosa megfelelő javadalmazásban részesült,
• a használt szoftver átruházásának minden jogszabályi és az eredeti jogtulajdonos által előírt
  egyéb feltételei maradéktalanul megvalósultak.

Felhasználási korlátok
Az SoftDirect Kft. az eredeti jogtulajdonos regisztrációs kulcsával ellátott szoftvert biztosít a
Felhasználónak. A regisztrációs kulcs alapján a szoftver használatának jogosultsága egyértelműen
megállapítható. A regisztrációs kulcs megvásárlásával Felhasználó nem a szoftver tulajdonjogához jut
hozzá, hanem felhasználási jogot szerez. A Felhasználó a szoftvert nem adhatja bérbe és kölcsön
(ingyenesen sem) SoftDirect Kft. hozzájárulása nélkül. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
Felhasználó jogosult a szoftver harmadik személy részére történő továbbértékesítésére.
Felhasználó köteles a szoftverhez fűződő szerzői jogok védelmére. A Felhasználó vállalja, hogy a
SoftDirect Kft-től vásárolt program regisztrációs kulcsát más felhasználónak nem engedi át, és e
korlátra dolgozóinak figyelmét felhívja. A szoftvernek a jogosult személyen, ill. szervezeten
(vállalkozáson, intézményen, stb.) kívüli felhasználása a szerzői jogok megsértésének minősül, és ezért
a Felhasználó és a jogosulatlan felhasználó egyetemlegesen anyagi felelősséggel tartozik. A program
csak jelen licencfeltételek elfogadása esetén futtatható.
A Használt szoftver felhasználói licencszerződés által nem szabályozott kérdésekben a Microsoft
végfelhasználói licencszerződés, valamint a magyar és EU jogszabályok rendelkezései az irányadók.
SoftDirect Kft.
A „Microsoft” és a „Windows” márkanevek a Microsoft Corporation (Redmond, WA) bejegyzett védjegyei"

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-128/11

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:111:0016:0022:HU:PDF