Quake 3 Arena

 

Egyelõre csak a Q3 parancslistája:


+attack/ - attack tûz a fegyverrel
+back/ - back hátrafelé mozgás
+button0/ - button0 tûz (fegyverrel) ugyanaz mint a +attack
+button1/ - button1 use or actvate item on map
+button2/ - button2 Elem használat
+button3/ - button3 gunyolódás
+button4/ - button4 dummy control command, fixed +button4 not causing footsteps John

Carmack

+button5/ - button5 dummy control command
+button6/ - button6 dummy control command
+forward/ - forward elõre mozgás
+left/ - left balra fordulás
+lookdown/ - lookdown lenézés
+lookup/ - lookup felnézés
+mlook/ - mlook start using mouse movements to control head movement
+movedown / - movedown gugolás
+moveleft/ - moveleft balra mozgás
+moveright/ - moveright jobra mozgás
+moveup/ - moveup ugrás
+right/ - right jobbra fordulás
+scores/ - scores eredmény tábla
+speed/ - speed futás/lopakodás váltása
+strafe/ - strafe enable strafe modifier (left/right keys strafe while held) until - strafe executed
+zoom/ - zoom ráközelítés

activeAction hány játékosnak kell ready - zni a map végén, hogy a következõ map betöltõdjön, variable holds a command to be executed upon loading of the next map
addbot bot hozzáadása a játékhoz
arch a q3 - at futató operációs rendszer
arena load arena and bots name from arena.txt (arena
bind parancsrendelés egy billentyûhöz vagy gombhoz
bindlist billentyûhöz v. gombhoz rendelt parancsok listája

bot_aasoptimize N/A
bot_challenge N/A
bot_debug bot hibakeresõ mód indítása
bot_developer botszerkesztõ mód bekapcsolása
bot_enable botok engedélyezése (a szerveren)
bot_fastchat botok gyorsbeszéd módja
bot_forceclustering N/A
bot_forcereachability N/A
bot_forcewrite N/A
bot_grapple vetõhorog használat a botoknál
bot_groundonly this is a debug cvar to show areas which does not work in the retail version special thanks to - MrElusive
bot_interbreedbots N/A
bot_interbreedchar N/A
bot_interbreedcycle N/A
bot_interbreedwrite N/A
bot_maxdebugpolys N/A
bot_memorydump possibly displays memory allocation/use for bots used for debugging?
bot_minplayers játékosok minimális számát állítja be aszerveren, ha nincs meg a minimális számú játékos automatikusan botokkal tölti fel a minimumra
bot_nochat bot duma tiltása
bot_pause N/A
bot_reachability this is a debug cvar which does not work in the retail version - MrElusive
bot_reloadcharacters this cvar if set to 1 disabled bot character file caching. used when creating bot characters while keeping Q3A running. kicking and re - adding a bot will reload the bot character files - MrElusive
bot_report N/A
bot_rocketjump rocketjump engedéjezése botoknak
bot_testrchat bot beszéd teszt mód
bot_testsolid N/A
bot_thinktime botok gondolkodás sebességének beállítása
bot_usehook vetõhorog használat a botoknál
bot_visualizejumppads N/A

callvote szavazás indítása
capturelimit lopott zászló maximális száma az idõhatár lejárta elõtt
centerview középre nézés

cg_animspeed enable player animations (see cg_noplayeranims)
cg_autoswitch automata fegyverváltás beállítása
cg_bobpitch látómezõ mozgása (elõre/hátra)
cg_bobroll látómezõ mozgása (dülöngélés)
cg_bobup látómezõ mozgása (fel/le)
cg_brassTime töltényhüvely kidobás animációjának sebessége
cg_centertime a képernyõ közepén megjelenõ üzenet láthatóságának ideje
cg_crosshairHealth enable changing crosshair transparency to indicate health level
cg_crosshairSize célkereszt mérete
cg_crosshairX célkereszt poziciója (vizszintes)
cg_crosshairY célkereszt poziciója (függõleges)
cg_debuganim a model animációjának hibakeresõ módja
cg_debugevents toggle event debug mode
cg_debugposition toggle player position debug mode
cg_deferPlayers defers loading of new models for players that join in the middle of a map until you are fragged. When 1 you won't get lagged when a new player joins mid - map using a model which isn't already loaded (thanks to Dale Relic Sheldon)
cg_demoLook possibly to change the look of a recorded demo?
cg_draw2D enable display of 2D graphics (currently disabled) a státus - sor látszódik - e?
cg_draw3dIcons az icon - ok a státuszsorban 3D - ben látszanak
cg_drawAmmoWarning figyelmeztetés, ha kevés a lõszer
cg_drawAttacker enable display of attacking player name, 0 may increase FPS
cg_drawCrosshair célkereszt engedélyezése
cg_drawCrosshairNames célpont nevének képernyõre írása
cg_drawFPS FPS kijelzése a képernyõn
cg_drawGun látható a képernyõn a játékos kezében lévõ fegyver
cg_drawIcons toggle the drawing of any icons on the HUD
cg_drawKiller toggle display of player's name and picture that fragged you last
cg_drawRewards enable display of reward icons
cg_drawSnapshot toggle the display of snapshots counter (# of snaps since game start)
cg_drawStatus a státusz - sor látszódik
cg_drawTeamOverlay toggle the drawing of the team statu
cg_drawTimer a játékidõ kijelzése
cg_errordecay possibly sets the distance at which the use of error diffusion will be dropped
cg_extrapolate toggle blending of animations from one to the next (like a segue) - Andre
cg_footsteps lépéshangok engedélyezése
cg_forceModel minden játékos a saját modelltedel jelenik meg
cg_fov látószög megadása
cg_gibs enable gibs (0 will increase FPS slightly), see com_blood
cg_gun toggle determines if the weapon your holding is visible or not
cg_gunX játékos fegyverhelyzetének x koordinátája
cg_gunY játékos fegyverhelyzetének y koordinátája
cg_gunZ játékos fegyverhelyzetének z koordinátája
cg_ignore possibly ignores hardware driver settings in favor of variable setting
cg_lagometer a lag grafikus kijelzése
cg_markoffset set marks (decals) offset. some video cards display the marks with the wrong offset, so you will be able to see the square decal that encapsulates the effect because the offset rises above the wall surface. change the offset the square goes away
cg_marks a lövésnyomok látszódnak
cg_noplayeranims disable player animations
cg_nopredict disable client - side prediction
cg_predictItems enable client - side preditiction of items (powerups, weapons, ammo, etc.)
cg_railTrailTime rail lövésének látható ideje
cg_runpitch set amount player view bobs up and down while running
cg_runroll set amount player view rolls side to side while running
cg_shadows 0 = no shadows, 1 = enable simple shadows, 2 = enable complex shadows (try: r_stencilbits 8
cg_showcrosshair appeared in version 1.06 then removed in 1.07 now back in 1.08 then removed again in 1.09...hmm (replaced with multi - crosshairs)
cg_showmiss toggle the display of missed packets or predictions on the HUD
cg_simpleItems 2D - s itemek és fegyverek
cg_stats toggles display of client frames in sequence missed frames are not shown
cg_stereoSeparation the amount of Stereo Separation (some people think audio I think 3D glasses!) also can not notice any audible effect in greater or lesser numbers. You ever take off your glasses at a 3D movie, remember how the images were separated into 3 colors?
cg_swingSpeed set speed player model rotates to match position (1 is no delay, 0 will never turn)
cg_teamChatHeight set height of team chat window
cg_teamChatTime set display duration of team chat window. 0 disables it.
cg_temp N/A
cg_testentities N/A
cg_thirdPerson külsõ nézet tiltása/engedélyezése
cg_thirdPersonRange set third - person view range. see cg_thirdPerson, cg_thirdPersonAngle
cg_thirdPersonAngle set third - person view angle. see cg_thirdPerson, cg_thirdPersonRange
cg_tracerchance set probability of tracer bullet, 1 is all tracers, 0 is no tracers, 0.5 is half each. see cg_tracerlength, cg_tracerwidth
cg_tracerlength set tracer bullet length. see cg_tracerwidth, cg_tracerchance
cg_tracerwidth set tracer bullet width. see cg_tracerlength, cg_tracerchance [Flags: C]
cg_viewsize játék nézet mérete a teljes képernyõ százalékában
cg_waveamplitude N/A
cg_wavefrequency1 N/A
cg_zoomfov a közelítés szöge

changeVectors change to vector defined by FIND_NEW_CHANGE_VECTORS as in vector graphics - with vector graphics it is possible to change any element of the picture at any time since each part is stored as an independent object whereas once something in a bitmap has been overwritten it cannot in general be retrieved. could also be for 3D rendering vectors?
cheats csalás engedályezése
cinematic mozi lejátszás parancsa

cl_anglespeedkey billentyûk sebességének beállítása
cl_avidemo avidemo készítése
cl_cdkey cdkey megadása
cl_debugMove cl_debugmove [1/2] from John Carmack's plan file
cl_freelook toggle the use of freelook with the mouse (play without it I dare you)
cl_freezeDemo demo lejátszás befagyasztása
cl_maxpackets set max client packet size
cl_maxpackets possibly the transmission packet size? or how many packets are sent to client? (serverside)
cl_maxPing maximális ping beállítása (a beállított ping felett már nem jeleníti meg az internetes szerver keresõ a szervereket)
cl_motd g_motd - ban beállított üzenet megjelenítésének engedélyezése
cl_mouseAccel jobb híján: egér gyorsulás
cl_nodelta disable delta compression (slows net performance, only use if net errors happen otherwise)
cl_noprint státusz + játékos(ok) üzeneteinek konzolba/képernyõre írása
cl_packetdup set number of duplicate packets to send
cl_paused pillanatmegállítás
cl_pitchspeed set pitch (up and down) change speed [Flags: A]
cl_run állandó futás engedélyezése
cl_running possibly a server side control that may take precedence over players cl_run
cl_showmouserate egérinfó
cl_shownet hálózati információk megjelenítése a képernyõn
cl_showSend enable display of outgoing packet info
cl_showTimeDelta display time delta between server updates
cl_timeNudge effectively adds local lag to try to make sure you interpolate instead of extrapolate (try 100 for a really laggy server)
cl_timeout idõtúllépés beállítása (pld. disconnect)
cl_updateInfoString challenge14985motdThis is used by id when new versions come out
cl_yawspeed set the yaw rate when +left and/or +right are active

clear konzol tartalmának törlése
clientinfo a szerverre kapcsolódott játékosok hozzáférhetõ (publikus) adatai

cm_curveClipHack
cm_noAreas N/A
cm_noCurves toggle the ability of the player bounding box to clip through curved surfaces
cm_playerCurveClip toggles the ability of the player bounding box to respect curved surfaces.
cmd send a command to server remote console
cmdlist parancslista konzolba íratása
color rail szín beállítása

com_blood when 0, dead bodies won't gib, and there will be no blood at all. after setting cg_gibs 0, there is some blood left, turning it all off may improve performance [Flags: A]
com_buildScript possibly allows the building of scripts for communication events
com_dropsim possibly for testing prediction during communication drops
com_hunkMegs e unique models. For example: If you have a machine with 256 megs of RAM you can use the command com_hunkmegs 128 to allocate more memory to the program. You would do this by accessing the game console (press the ~ key), and typing in: com_hunkmegs 128 (substitute the amount of memory that you would like to dedicate for the in the example above). NOTE: You can only allocate up to 3/4 of your total system memory before you may experience problems with your computer system. The default of 56 is required fo
com_introplayed introlejátszás indításkor, ha az értéke 0
com_maxfps set max frames per second you receive from server (maxfps was removed)
com_showtrace toggle display of packet traces. 0=disables,1=toggles.
com_speeds possibly toggles display of connection speed

con_notifytime üzenetek megjelenítési ideje a képernyõn
conback konzol háttérkép beállítása gfx/2d/conback.tga
condump a konzol tartalmának file - ba írása
configstrings displays gamedate, gamename, map, protocol, version, dmflags, frag/timelimits, hostname, maxclients, etc as / separated - strings for server - query programs
connect csatlakozik a megadott szerverhez
crash force the game to crash
cvar_restart alapértelmezésekkel tölti fel és indítja újra a cvar listát
cvarlist cvarlist :)

d_bot all d_ commands have been removed to disable bots most likely
d_botai all d_ commands have been removed to disable bots most likely
d_botaiming all d_ commands have been removed to disable bots most likely
d_botfreeze all d_ commands have been removed to disable bots most likely
d_break all d_ commands have been removed to disable bots most likely
d_noroam all d_ commands have been removed to disable bots most likely
debuggraph enable debug graph display [Flags: C]
dedicated dedikált szerver mód engedélyezése ha 1 - nem komunikál a mester szerverrel, ha 2 akkor igen
demo demo lejátszása
developer fejlesztõ mod bekapcsolása (részletes leirás az eseményekrõl)
devmap fejlesztõ módban indítja a map - ot (automatikusan bekapcsolja a cheat - eket)
dir list files in directory (relative to q3testdemoq3) that have extension given (lists all if no extension given)
disconnect leválás a szerverrõl
dmflags set deathmatch flags to select options. Set to the value of the sum of the desired options from the following list: 1 - No Health 2 - No Powerups, 4 - Weapons Stay, 8 - No Falling Damage, 16 - Instant Powerups, 32 - Same Map, 64 - Teams by Skin, 128 - Teams by Model, 256 - No Friendly Fire, 512 - Spawn Farthest, 1024 - Force Respawn, 2048 - No Armor, 4096 - Allow Exit, 8192 - Infinite Ammo, 16384 - Quad Drop, 32768 - Fixed FOV
dumpuser display user info denoted by userid (use info to find userid), shows values of all variables with the U flag (which includes all variables created with the 'setu' command)

echo üzenet (pld. Emlékeztetõnek) a képernyõn, csak te látod
error exits the game and displays the error message given
exec futtat egy config (vagy script) file - t
fixedtime possibly toggle weather time stays constant or elapses possibly for single player I hope...Yeah right!

follow követés (camera mód)
freeze játék befagyasztása n másodpercre
fs_basepath Q3A alapkönyvtár
fs_cdpath Q3A elérési utvonala a CD - n
fs_copyfiles possibly sets weather files can be copied from servers or weather client will download
fs_debug a betöltõdõ fileok naplózása a kozolba
fs_game possibly sets game type CTF DM or COOP?
fs_restrict possibly sets up file restrictions read - only etc...

g_aimTest removed possibly was a cheat (bot like aiming)
g_allowVote szavazás engedélyezése szerveren
g_arenaName possibly toggles the display of the name of the current arena?
g_arenaRank possibly a variable to hold the value for your rank in the current series
g_arenaScores possibly a variable to hold the value of previous arena series scores
g_arenasFile arena file megadása
g_banIPs ban specified TCP/IP address from connecting to your server
g_botsFile botfile megadása (pld. új botokhoz, de vigyázzunk, hogy az eredeti bot - ok is benne legyenek, különben csak az újonnan hozzáadott bot - ok lesznek használhatóak, mert ebbõl csak egy file lehet egyszerre betöltve)
g_debugAlloc was removed came back since version 1.09 ??? possibly debugging tool for memory allocation? Still here in 1.11 final release version
g_debugDamage possibly debugging tool for damage effects?
g_debugMove was removed now back in 1.09 ?? possibly debugging tool for brush/entity movements? Still here in 1.11 final release version
g_doWarmup toggle the use of a warmup period before team and CTF games
g_filterBan toggle the banning of players that match a certain criteria/filter?
g_forcerespawn set the respawn time in seconds, 0 = don't force respawn this variable was removed but now back in 1.09 Still here in 1.11 final release version
g_friendlyFire team módban csapattársat nem sebez (barátságos tûz)
g_gametype Játéktípus megadása 0=deathmatch, 1=tournament, 2=single, 3=team deathmatch, 4=ctf
g_gravity Gravitáció beállítása
g_inactivity set the amount of time a player can remain inactive before kicked
g_knockback the knockback from a weapon, higher number = greater knockback.
g_log Szerver log file megadása
g_logSync enable synch for server log [Flags: A]
g_maxGameClients a játékosok maximális száma a szerveren
g_motd Üdvözlõ szöveg beállítása a szerveren
g_needpass Variable alerts the client that a password is needed to join your server
g_password Possibly a variable that holds the password to get in the game
g_podiumDist sets the draw distance of the podium object player models stand on after a single player bot match - LOKi
g_podiumDrop sets the height of the podium object player models stand on after a single player bot match - LOKi
g_quadfactor quad szorzó beállítása
g_restarted Possibly a flag that is toggled when the game has been restarted
g_singlePlayer Possibly to allow 3rd party's to make TC's for single player style games?
g_spAwards Egyjátékos módban a megszerzett díj - ak nyilvántartása
g_speed a játékos(ok) maximális mozgási sebessége
g_spScores1 Egyjátékos módban a teljesített map - ok nyilvántartása 1 - es skill - en.
g_spScores2 Egyjátékos módban a teljesített map - ok nyilvántartása 2 - es skill - en.
g_spScores3 Egyjátékos módban a teljesített map - ok nyilvántartása 3 - as skill - en.
g_spScores4 Egyjátékos módban a teljesített map - ok nyilvántartása 4 - es skill - en.
g_spScores5 Egyjátékos módban a teljesített map - ok nyilvántartása 5 - ös skill - en.
g_spSkill Egyjátékos módban a skill beállítása 1 - 5
g_spVideos Egyjátékos módban az engedélyezett videók nyilvantartasa
g_syncronousClients Szinkronizálja a klienseket a szerveren, demo felvételéhez
g_teamAutoJoin Automatikus csapatba léptetés tiltása
g_teamForceBalance toggle the forcing of teams to be as even as possible on a server
g_warmup set warmup time to be allowed before each match [Flags: A]
g_weaponrespawn Fegyverek megjelenésének késleltetése mp - ben
gamedate az aktuális build dátuma
gamename játék neve (alap a baseq3. Ha ettõl eltér, az egy mód lesz)
gfxinfo Információ a grafikus alrendszerrrõl
give csúnya dolog, :)) ha engedélyezettek a cheat - ek
gl_pixelformat color(16) depth(16) stencil(8) sets up how many bits for each pixel item 8, 16, or 32 bit?
gl_renderer Variable holds the GL Renderer driver information RIVA 128/RIVA 128 ZX (PCI)
gl_vendor Variable holds the brand of your chipmaker NVIDIA Corporation
gl_version Variable holds the driver version number 1.1.0
globalservers Publikus szerverek keresése az interneten
god isten mód, bekapcsolt chat - ek esetén
graphheight set max value for graph displays
graphscale set scale multiplier for graph displays
graphshift set offset for graph displays
gun_frame turns off weapon animation and displays specified frame in the weapons animation sequence 0=animate 1 and up step through frames...(c:

handicap a játékos életerejének beállítása
heartbeat send heartbeat signal to master server
host_speeds toggle the display of timing information sv=server cl=client gm=gametime rf=render time all=total time
hunk_stats returns value of some registers how many bits high/low and total

imagelist Részletes listát ad a betöltött texturákról és képekrõl
in_debugjoystick Joystick hibakeresõ mód bekapcsolása
in_joyBall Possibly to allow support for trackball style joy sticks and orb's
in_joyBallScale set multiplication scale factor for joyballs [Flags: A]
in_joystick joystik input bekapcsolása (0 - memóriatakarékos)
in_midi midi input bekapcsolása (0 - memóriatakarékos)
in_midichannel midi csatorna beállítása
in_mididevice midi eszköz számának beállítása
in_midiport midi port számának beállítása
in_mouse egér bekapcsolása
in_restart Bemeneti rendszer újraindítása (egér, joystick, midi)

journal konzol üzenetek .log - ba naplózása
joy_advanced applies game controller axis mapping settings
joy_advancedupdate Removed Graeme says joy support still broken
joy_advaxisr bind an action to the joystick r axis
joy_advaxisu bind an action to the joystick u axis
joy_advaxisv bind an action to the joystick v axis
joy_advaxisx bind an action to the joystick x axis
joy_advaxisy bind an action to the joystick y axis
joy_advaxisz bind an action to the joystick z axis
joy_forwardsensitivity Joystick elõre - , hátra - mozgás érzékenysége (a negatív inverz mozgást jelent)
joy_forwardthreshold set forward/back dead zone
joy_name Joystick neve
joy_pitchsensitivity set pitch sensitivity (negative is inverted)
joy_pitchthreshold set pitch dead zone
joy_sidesensitivity set side sensitivity (negative is inverted)
joy_sidethreshold set side dead zone
joy_threshold set joystick motion threshold, or the size of the dead zone [Flags: A]
joy_upsensitivity set up/down sensitivity (negative is inverted)
joy_upthreshold set up/down dead zone
joy_yawsensitivity set yaw sensitivity (negative is inverted)
joy_yawthreshold set yaw dead zone
kick kliens kilövése a szerverrõl

kill Öngyilkosság
killserver Szerver leállítása

levelshot display the image used at the end of a level
loaddefered load models and skins that have not yet been loaded
localservers helyi szerverek keresése (pld LAN)
logfile Szerver naplózás beállítása: 0 - nincs naplózás, 1 - bufferben, 2 - folytatólagosan a meglevõ (ha van) .log fájlba, 3 új .log fájl nyitása (nem írja felül a régit)

m_filter enable mouse filtering (smoothing). When on (1), Q3A interpolates mouse inputs with framerate based on sample rate to better synchronize. i.e A serial mouse at 40Hz and framerate at 60Hz will usually create a nasty stuttering of the screen on mouse input - - setting this to 1 can help. Modern mice with USB connections do not suffer from this as much with a sample rate of 125Hz but some feel m_filter yields better results when moving the mouse regardless of your sample rate or framerate. Some people dont li
m_forward az egér horizontális érzékenysége (negatív - inverz mozgás)
m_pitch az egér vertikális érzékenysége (negatív - inverz mozgás)
m_side az egér oldalazási érzékenysége (negatív - inverz mozgás)
m_yaw set mouse yaw speed sensitivity multiplier (negative inverts) [Flags: A]
map map betöltése
map_restart aktuális map újraindítása
mapname aktuális map neve
maxfps legnagyobb fps (com_maxfps - ben beállított érték)
meminfo memória foglaltsági információk
memorydump possibly used for debugging memory allocation/use?
messagemode üzenet küldés mindenkinek
messagemode2 üzenet küldés a team - nek
messagemode3 üzenet küldés annak a szemétnek, aki megölt téged : - )
messagemode4 üzenet küldés annak a szerencsétlennek, akit megöltél : - )
midiinfo midiinfo ... hehehe..
model model/skin beállítása
modelist elérhetõ video módok listája
modellist elérhetõ modellek listája
music plays specified music file (music music.wav)

name játékos nevének beállítása
net_ip set ip address for game server, normally localhost (multi - homed systems must pick an ip). This variable can only be set from command line (read - only in console) [Flags: L]
net_noipx IPX hálózaton lévõ szerverek figyelmen kívül hagyása
net_noudp TCP/IP hálózaton lévõ szerverek figyelmen kívül hagyása
net_port set network server port
net_qport set internal network port. this allows more than one person to play from behind a NAT router by using only one IP address - Questy
net_restart újraindítja a hálózati alrendszert
net_socksEnabled enable SOCKS network proxy/firewall support, see net_* [Flags: AL]
net_socksPassword set SOCKS proxy/firewall password. see net_* [Flags: AL]
net_socksPort set SOCKS proxy/firewall port. see net_* [Flags: AL]
net_socksServer set SOCKS network server name or ip (NOT q3 game server). see net_* [Flags: AL]
net_socksUsername set SOCKS proxy/firewall username [Flags: AL]
nextdemo következõ demo lejátszása
nextframe következõ frame mutatása a felvett demoban
nextmap change to next map in mapcycle list
nextskin következõ skin betöltése
noclip repülés, és falon átjárás (ha a cheat - ek engedélyezettek)
nohealth toggle the use of health items on next map or do it now from the command line
notarget láthatatlanság

password jelszóval védett szerveren a jelszó beállítása
path display current search path setting
paused pillanat megállítás single player módan
ping szerver pingelés (ping szervercim:port)
play play sound filename specified (.WAV assumed) from demoq3sounds directory
port set port number server will use if you want to run more than one instance of Q3A server on the same machine
prevframe possibly used as a shudder control during the playing of demos or model animations
prevskin possibly used as a shudder control during the playing of demos or model animations
protocol hálózati protokol

qport set internal game port number
quit kilépés a játékból

r_allowExtensions OpenGL használata
r_allowSoftwareGL Software - es OpenGL használata
r_ambientScale set ambient lighting intensity scaling factor [Flags: C]
r_clear enable clearing of unrefreshed images [Flags: C]
r_colorbits színfelbontás, 0 tömörített 16 16 bites (65536 szín) 32 32 bites (kb.: 16,7 millió szín)
r_colorMipLevels set mip - mapping color levels [Flags: L]
r_customaspect enable custom video aspect ratio (see r_customheight, r_customwidth) [Flags: AL]
r_customheight függõleges képfelbontás
r_customwidth vízszintes képfelbontás
r_debuglight fény effektusok hibakeresõ módjának bekapcsolása
r_debugSort
r_debugSurface possibly used for debugging the curve rendering and possibly for map debugging.
r_debugSurfaceUpdate possibly used for debugging the curve rendering and possibly for map debugging.
r_depthbits sets up how many bits are used for color depth 8, 16, or 32 bit?
r_detailtextures animált texturák bekapcsolása
r_directedScale
r_displayRefresh képernyõ frissitési frekvencia
r_dlightBacks off (0) disables rendering of dynamic lights through walls (the backsides of walls are not illuminated). 0 may decrease FPS. [Flags: A]
r_drawBuffer display rendering system buffer name
r_drawentities enable display of brush entities [Flags: C]
r_drawstrips toggle triangle strips rendering method
r_drawSun enable rendering of a sun in the sky (as staic lighting behind clouds) 0 may improve FPS [Flags: A]
r_drawworld enable rendering of map architecture [Flags: C]
r_dynamiclight dinamikus fényforráskezekés
r_ext_compiled_vertex_array enable compiled vertex array rendering if video card supports it [Flags: AL]
r_ext_compress_textures tömörített textúrák kezelése (pld. Savage4)
r_ext_gamma_control enable external gamma control settings [Flags: AL]
r_ext_multitexture enable multitexturing if video card supports it (may increase FPS if 1) [Flags: AL]
r_ext_swapinterval toggle hardware frame swapping
r_ext_texenv_add possible duplicate cvar or an extension to the r_ext_texture_add variable
r_ext_texture_env_add toggle additive blending in multitexturing. If not present, OpenGL limits you to multiplicative blending only, so additive will require an extra pass. - Questy/Carl
r_facePlaneCull enable culling of brush faces not in view (0 will slow FPS) [Flags: A]
r_fastsky nagy felbontású égbolt
r_finish enable extra completion code necesssary for some video cards, may decrease FPS a bit if 1 [Flags: A]
r_fixtjunctions toggle fixing of a problem with a certain type of vertex in models that can make gaps appear between polygons - Andre Lucas
r_flareFade set lens flare fading rate, higher may improve FPS, but flare effects will fade away faster [Flags: C]
r_flares lens flare effektek kezelése
r_flareSize lens flare effektek sugár mérete
r_fullbright teljes fényerõ
r_fullscreen teljesképernyõs mód
r_gamma gammakorrekció
r_glDriver gl driver neve
r_ignore possibly ignores hardware driver settings in favor of variable settings
r_ignoreFastPath possible to disable the looking outside of the PAK file first feature in case of duplicate file names etc.
r_ignoreGLErrors enable ignoring of OpenGL errors [Flags: A]
r_ignorehwgamma hardveres gamma kezelés kikapcsolása
r_ignoreOffset see r_offsetfactor this will just turn the offset off completely
r_intensity kontraszt
r_lastValidRenderer display video hardware that worked last [Flags: A]
r_lightmap lightmap bekapcsolása
r_lightningSegmentLength possibly to set the distance between bends in the lightning bolt of the lightning gun...(c:
r_lockpvs disable update to PVS table as player moves through map (new areas not rendered) [Flags: C]
r_lockview possibly was intended to lock a certain Field Of View (FOV) is removed now
r_lodbias set level - of - detail bias (0 is high quality, low FPS, 2 is lowest quality, highest FPS) [Flags: A]
r_lodCurveError set allowable error in curved surface rendering, higher may increase FPS [Flags: A]
r_lodscale set level - of - detail scale modifier
r_logFile set log file name [Flags: C]
r_mapOverBrightBits set intensity level of lights reflected from textures
r_maskMinidriver
r_measureOverdraw overdraw' is when the same pixel is written to more than once when rendering a scene. I guess r_measureOverdraw is used to see how much is going on. used for software rendering
r_mode képernyõfelbontás beállítása
r_nobind toggle the binding of textures to triangles
r_nocull force rendering of hidden objects (slows performance) [Flags: C]
r_nocurves disable curve rendering
r_nolightcalc disable lighting and shadow calculations...hmm
r_noportals látszik - e teleport másik oldala
r_norefresh enable clearing hud and console before redrawing [Flags: C]
r_novis disable updating VIS data when rendering map [Flags: C]
r_offsetfactor control the OpenGL Polygon Offset, If you see lines appearing in decals, or they seem to flick on and off, these variables may help out. - Questy/Andre
r_offsetunits see r_offsetfactor
r_overBrightBits possibly similar to r_mapOverBrightBits (no visible effect on mine)
r_picmip texturák összemosása, részletessége
r_portalOnly enable display of portal views only (items not visible thru portal not rendered)
r_preloadTextures enable preloading of textures
r_primitives r_primitives 3 path for non - vertex array testing John Carmack
r_printShaders print list of loaded shaders
r_railCoreWidth set railgun trail core width [Flags: A]
r_railSegmentLength set railgun trail segment length [Flags: A]
r_railWidth set railgun trail outer width [Flags: A]
r_roundImagesDown set rounding down factor (larger = faster, lower quality) [Flags: AL]
r_showcluster toggle the display of clusters by number as the player enters them on the currently loaded ma
r_showImages toggle displaying a collage of all image files when set to a one...texture use debugging tool
r_shownormals toggle the drawing of short lines indicating brush and entity polygon vertices, useful when debugging model lighting - Andre Lucas
r_showsky enable rendering sky in front of other objects
r_showSmp toggle display of multi processor (SMP) info on the HUD
r_showtris enable rendering triangles (wireframe - ish) OpenGL only
r_simpleMipMaps toggle the use of simple mip mapping. used to dumb - down resoluiton displays for slower machines - Questy
r_singleShader possibly toggles use of 1 shader for objects that have multiple shaders
r_skipBackEnd possibly to toggle the skipping of the backend video buffer
r_smp enable smp (multi - CPU) mode, not yet implemented [Flags: AL]
r_speeds show the rendering info e.g. how many triangles are drawn added r_speeds timing info to cinematic texture uploads
r_stencilbits set video card stencil buffer depth (0 to 16) [Flags: AL]
r_stereo enable stereo video rendering [Flags: AL]
r_subdivisions geometriai felbontás (körívek)
r_swapInterval toggle frame swapping.
r_texturebits texturák színfelbontása, 0 tömörített 16 16 bites (65536 szín) 32 32 bites (kb.: 16,7 millió szín)
r_textureMode set the rendering mode: in order from lowest quality (fastest) to highest quality (slowest), [type] options are: GL_NEAREST, GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST, GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST, GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR. Think of the 1st two as low and high quality for hardware that supports bilinear filetering, and the 2n two as low and high quality for hardware that supports trilinear filtering.
r_verbose toggle display of rendering commands as they happen on the console
r_vertexLight enable vertex lighting (faster, lower quality than lightmap) (recommend dynamiclight 0 and this 1) direct FPS benefit force single pass for all shaders
r_znear set how close objects can be to the player before they're clipped out of the scene - Questy/Andre
rate sets rate for communication between server and client (try about 1/10 of your bps, or use the in - game menu to set to default for your connection type) see cg_timenudge [Flags: UA]
rcon issue remote console commands to control the server from a connected client. You must first set rconPassword to the same value as the server, then preceed all console commands with rcon. see rconAddress, rconPassword
rcon_password set password for remote console control of the server removed cause dupe
rconAddress set remote console address
rconPassword set rcon password for remote operation from a client connected to the server. client must store the correct password in the rconPassword variable before they can issue console commands to the server prewceeded by rcon. see rcon, rconAddress
reconnect újra kapcsolódik az aktuális szerverhez (minden alrendszer újraindul)
record demo felvétele
reset reset game
restart újraindítja a teljes q3 - at az aktuális map - al

s_2dvolume set relative 2D (center channel) sound volume for A3D.
s_bloat A3D 2.0 only. Bloat factor for polygons. This effectively scales each polygon by a certain amount. This is a rough way to fill holes left by unrendered small polygons. [Flags: A]
s_compression toggle the use of sound compression
s_disable_a3d disable A3D sound
s_distance adjusts the ratio of game units to meters - affecting velocity, positioning, and distance. The higher this number, the closer everything gets (in audio terms). Valid range is 0 to infinity. [Flags: A]
s_doppler adjusts doppler effect - this setting is very sensitive which is why it is disabled by default. Valid range is 0 to 10. [Flags: A]
s_enable_a3d enable A3D sound
s_fogeq enable inclusion of fog in sound effects processing. A3D 2.0 only
s_geometry enable geometry processing for sounds. A3D 2.0 only.
s_initsound enable sound system
s_khz set sound sample frequency (22 = high, 11 = low), 11 may improve performance [Flags: A]
s_leafnum
s_loadas8bit force 8 - bit (lower quality) sounds
s_max_distance Maximum distance from the listener before rolloff is no longer applied. Valid range is s_min_distance to infinity [Flags: A]
s_min_distance Minimum distance a source will be from the listener before rolloff is applied to it. Sources with a value lower than s_min_distance will play at full volume. Valid range is 0 to s_max_distance. [Flags: A]
s_mixahead set sound mixahead value
s_mixPreStep possibly to set the prefetching of sound on sound cards that have that power
s_musicvolume set music volume [Flags: A]
s_numpolys A3D 2.0 only. Maximum polygons to be rendered. Polygons will stop being rendered either when there are no more polygons left or s_numpolys polygons have been rendered. Setting this to 0 is the same as turning s_geometry off. Valid range is 0 to infinity.
s_occ_eq set A3D sound occlusion factor
s_occfactor A3D 2.0 only. Transmission value of material - the smaller the number, the more occluded the sound is (less sound passes through the ma+G23terial). Valid range is 0 to 1.0 [Flags: A]
s_occlude enable occlusions in sound calculations. A3D 2.0 only. Occlusions model the transmission value of material - if this is 1, the smaller the number s_occfactor is set to, the more occluded the sound is (less sound passes through the material). 0 disables occlusions.
s_polykeep ? [Flags: A]
s_polyreflectsize A3D 2.0 only. Minimum polygon size for it to be able to reflect sound. Valid range is 0 to infinity. [Flags: A]
s_polysize ? [Flags: A]
s_refdelay A3D 2.0 only. Delay between a source and its closest reflection. The higher the delay, the more time it takes between when the source and its first reflection is played. Valid range is 0 to 100. [Flags: A]
s_refgain A3D 2.0 only. Adjusts the gain on each reflection, where higher number means louder reflections. Remember very loud reflections could cancel out the effect of HRTFs. Valid range is 0 to 1.0 [Flags: A]
s_reflect enable sounds reflections. A3D 2.0 only.
s_rolloff Adjusts the rolloff factor
s_separation set separation between left and right sound channels (this one is it)
s_show display filenames of all sounds as they are played [Flags: C]
s_testsound enable sound test mode [Flags: C]
s_usingA3D enable A3D sounds (compaible audio card required) [Flags: R]
s_volume hangerõsség
s_watereq enable inclusion of water in sound effects processing. A3D 2.0 only
say display text message on screen of all players on the server
say_team display text message on screen of all teammates
scanservers scan the local area network for servers (only works for same subnet)
scr_conspeed set the console scroll speed
screenshot képlopás
sectorlist display list of sectors and entities in each
sensitivity egér érzékenység beállítása
server1 - server16 kedvenc szerverek megadása
serverinfo displays gamedate, gamename, map, protocol, version, dmflags, frag/timelimits, hostname, maxclients, etc. and any other variable with the S flag set (such as any new variable created with the 'sets' command)
serverrecord records a serverside demo (serverrecord srvrdemo.dm3)
serverstop stops the recording of a serverside demo
session possibly holds the value for the active session number when running multiple addresses and sockets for multiple servers on one machine?
session0
session1
session2
set set variable to value indicated
seta set variable to value indicated
setenv set an external enevironment variable (in the operating system or shell) to value specified
sets set server variable to value indicated
setu set user variable to value indicated
setviewpos sets the VR coordinates of the players view screen
sex játékos neme (ffi, nõ)
shaderlist betöltött shader - ek listája
showdrop enable display of dropped packets
showpackets toggle display of all packets sent and received. 0=disables,1=toggles.
showtrace toggle display of packet traces. 0=disables,1=toggles.
sizedown decrease game screen size
sizeup increase game screen size
skinlist display list of loaded skins
snaps sets number of snapshots sever sends to client (servers run at 40Hz, so use 40, 20, or 10), try 10 to reduce lag [Flags: UA]
snd select which model sounds your player uses (mix it up)
snd_restart restart sound system (required for some variable changes to take effect)
soundinfo display sound system info (sound file locations, stereo/mono, sampling rate and frequency, and driver address and DMA settings)
soundlist display list of loaded sounds and indicates if each is (L)ooping or not, 8/16 bit, and shows size and location of each.
spdevmap single player módban tölti be a map - ot (csalás engedélyezve)
spmap single player módban tölti be a map - ot
status display server status, including each client's id number, score, ping, name, address, port, and rate. See kick.
stoprecord demo felvételének leállítása
stopsound stop playing any sounds that are currently playing
sv_allowdownload map letöltés engedélyezése kapcsolódáskor
sv_cheats csalás engedélyezése a szerveren
sv_floodProtect flood elleni védelem bekapcsolása
sv_fps max FPS beállítása a szerveren
sv_hostname szerver nevének beállítása
sv_keywords set list of keywords for server browsers that support searching server lists [Flags: S]
sv_killserver szerver leállítása
sv_mapChecksum current map checksum for cheat - detection [Flags: R]
sv_mapname
sv_master1 1. mester szerver címének beállítása (több is lehet)
sv_maxclients beállítja, hogy egyszerre hány játékos csatlakozhat a szerverhez
sv_maxPing
sv_maxRate maximális adatátviteli ráta beállítása a klienseken
sv_minPing minimum ping beállítása (pld. LPB - k kizárására)
sv_nopredict is it possible that the server is handling some prediction of player location?
sv_pad N/A
sv_padPackets possibly toggles the padding of network packets on the server PAD - Packet Assembler/Disassembler
sv_paks set list of PAK files to use [Flags: R]
sv_paused a játékszerver pillanat megállítása
sv_privateClients beállítja, hogy egyszerre hány csókos csatlakozhat a szerverhez :)
sv_privatePassword csókosok jelszava
sv_pure tiszta szerver beállítása (csak a szerveren használt pk3 fájlok használhatóak)
sv_reconnectlimit number of times a disconnected client can come back and reconnect
sv_running variable flag tells the console weather or not a local server is running
sv_serverid set server id [Flags: R]
sv_showloss enable sever packet loss display
sv_timeout idõtúllépés beállítása (ha a kliens felõl nem érkezik adat pld. lefagyott :))
sv_zombietime set inactivity time before clients (zombies) are disconnected
sv_zone this is the keyword that clients will search for, server admin's should set this variable to the gametype they have running. free for all, tournament, team deathmatch, and CTF I do not know if you can deviate from the keywords the way Zaphod laid them down in the whatsnew.txt
sys_cpuid CPU kód
sys_cpustring CPU név ( pld. x86(P5/Pentium2,MMX))
systeminfo rendszerinformáció timescale, sv_serverid, g_syncronousClients, stb.

tcmd N/A
team valid arguments: follow1, follow2, scoreboard. followX will cause you to follow player X as a spectator in team mode, scoreboard will cause you to be the scoreboard
teamflags set flags for team play (probably will be a hex value like deathmatch flags)
teamoverlay toggle the drawing of the colored team overlay on the HUD
tell_attacker display text message on screen of the player who last killed you
tell_target display text message on screen of the player whom you last killed
testfog removed may have been used for development of fog emulation
testgun weapon model dissapears cg_gun 1 does not bring it back possibly to debug weapon model
testmodel testmodel
testshader covers all brushes and entities with the selected texture, and lights the map using the effect of that texture as well. entering testshader without a parameter will restore all textures set by the map. - hacker (removed possibly because cheat potential)
timedemo enable timedemo mode (max fps) - - disabled [Flags: C]
timegraph enable timegraph display [Flags: C]
timelimit set minutes between map changes, 0 is no timelimit. see capturelimit, fraglimit [Flags: SA]
timescale set server timescale modifier [Flags: C]
toggle toggle value of variable specified (changes it to 0 if 1 or 1 if 0)
toggleconsole open or close the console window
touchFile create an empty file of the name specified

ui_browserGameType set server search game type in the browser list
ui_browserMaster set server search 0=LAN 1=Mplayer 2=Internet 3=Favorites - WeeJoker
ui_browserShowEmpty toggle the displaying of empty servers in the browser list
ui_browserShowFull toggle the displaying of full servers in the browser list
ui_browserSortKey set the field number to sort by in the browser list
ui_cdkeychecked possibly a flag set after the cdkey has been checked
ui_ctf_capturelimit possibly sets the capture limit for single player bot matches
ui_ctf_friendly possibly toggles team mate damage in single player CTF bot matches
ui_ctf_timelimit possibly sets the CTF time limit for single player bot matches
ui_ffa_fraglimit possibly sets the frag limit for single player FFA bot matches
ui_ffa_timelimit possibly sets the time limit for single player FFA bot matches
ui_master set server search 0=LAN 1=Mplayer 2=Internet 3=Favorites - WeeJoker
ui_spSelection possibly sets the gametype of single player? 16 = CTF 2 = FFA DM
ui_team_fraglimit possibly sets the frag limit for single player team bot matches
ui_team_friendly possibly toggles team mate damage in single player team bot matches
ui_team_timelimit possibly sets the time limit for single player team bot matches
ui_tourney_fraglimit possibly sets the frag limit for single player tourney bot matches
ui_tourney_timelimit possibly sets the time limit for single player tourney bot matches
unbind bind eltávolítása a megadott billentyûrõl
unbindall minden bind eltávolítása
userinfo list user information like (possibly replaced by clientinfo)
username set username

variables Description
version q3a verzióinformáció
versionNumber q3a verziószám
vid_restart video alrendszer újraindítása
vid_xpos set video horizontal offset value [Flags: A]
vid_ypos set video vertical offset value [Flags: A]
viewlog enable display of console over game screen on startup [Flags: C]
viewpos returns player coordinates on the max in x y z form
viewsize changes view port size 0 - 100 (you probably wouldn't want less than 100)
vm_cgame part of the virtual machine interpreter which allows PC MOD makers to not have to know MAC code and MAC MOD makers to not have to know PC
vm_game toggle the virtual machine interpreter, cgame can switch between being loaded as a binary .dll or an interpreted .qvm at the change of this cvar
vm_ui part of the virtual machine interpreter which allows PC MOD makers to not have to know MAC code and MAC MOD makers to not have to know PC
vminfo display information about virtual machine interpreter on the local machine
vmprofile possibly more of the virtual machine John's talking about, profile...hmm?
vmtest probably a developer test which returns levels of success, returns
vote vote for game changes, see callvote, g_allowvote
vstr execute variable command (created with set variablename cmd1

wait wait one game tick
weapnext következõ számú fegyverre váltás
weapon fegyver - weaponN ahol N lehetséges értékei: 1=gauntlet, 2=machinegun, 3=shotgun, 4=grenade launcher, 5=rocket launcher, 6=lightning gun, 7=rail gun, 8=plasma gun, 9=BFG10K
weapprev elõzõ számú fegyverre váltás
win_hinstance displays the hlnstance, or the handle (address) that Windows uses to manage the windowing procedures of Q3A (thanks to Rev. Victor Woeltjen) [Flags: R]
win_wndproc displays the WndProc, or the handle (address) of the code that handles messages received by Q3A from the operating system
writeconfig az aktuális konfiguráció (.cfg) fájl - ba írása
z_stats display the memory statistics for the Z - buffer in the game lists all blocks
zoomfov közelítés mértéke fok - ban

addbot
szintaxis: addbot név fokozat(1 - 5) csapat msec (késleltetés)
példa: /addbot visor 4 blue 1
magyarázat: Quake3 - ban egy adott pályán ezzel a paranccsal botokat (robotok, mesterséges intelligencia által vezérelt, gépi ellenfelek) tudsz behívni a játékba ellenfélként.
név=bot neve, fokozat=I can win - tõl nightmare - ig (1 - 5 számmal megadandó), csapat=blue vagy red, késleltetés= mennyi legyen a bot LAG - ja (mennyi legyen a bot reakciójának késése).

bind
szintaxis: bind billentyû parancs
példa: /bind r record x
magyarázat: a bind paranccsal tudsz billentyûkhöz bizonyos funkciókat hozzárendelni. A példa a demó felvételt mutatja be. A bind parancs után a kívánt billentyût kell beírni, majd idézõjelek közé a parancsot (kívánt funkciót).

bindlist
szintaxis: bindlist
példa: /bindlist
magyarázat: a bindlist parancs listázza, az összes bind parancsal a billentyûkhöz rendelt funkciókat.

callvote
szintaxis: callvote parancs (vote y/n)
példa: /callvote map q3dm17 válasz rá pld.: (vote y)
magyarázat: internetes játékban így lehet map - ra (pályára) szavazni. A vote y (igen szavazás) által a többiek vagy igennel, vagy nemmel szavaznak. Aki indít egy szavazást, annak a callvote parancsot kell használnia. Miután valaki elindított egy szavazást, már csak a vote parancsot lehet használni válaszként (igen/nem).

clear
szintaxis: clear
példa: /clear
magyarázat: a konzól szöveges tartalmát törli (olyan, mint a képernyõtörlés DOS - ban a CLS paranccsal).

connect
szintaxis: connect IP cím
példa: /connect koth.tvnet.hu vagy /connect 194.38.96.138
magyarázat: a Quake3 - nak van beépített szerver keresõje, de ha van egy kedvenc szervered, arra közvetlenül a konzolból is tudsz csatlakozni, nem kell a menübõl kiválasztani és megvárni, míg a kívánt szerver megjelenik a listán.

demo
szintaxis: demo demoneve
példa: /demo koth01
magyarázat: felvett demókat lehet lejátszani közvetlenül a konzolról. Ha ezt hosszadalmasnak találnád, akkor a menübõl kiválasztva is le tudsz játszani demókat.

devmap
szintaxis: devmap pálya
példa: /devmap q3dm17
magyarázat: a kívánt pályát developer (tervezõ, készítõ) üzemmódban tölti be, ami magyarán azt jelenti, hogy a cheat (csalás) engedélyezve van.

disconnect
szintaxis: disconnect
példa: /disconnect
magyarázat: lokális (LAN) vagy internetes szerverrõl leszakítja a klienst, azaz: ha játszol egy szerveren, de meguntad, akkor a parancs beírásával befejezed a játékot az adott szerveren. A Quake visszalép a menübe.

exec
szintaxis: exec cfg vagy script
példa: /exec laca.cfg
magyarázat: skriptet, vagy cfg (konfigurációs) fájlt lehet elindítani (végrehajtatni). Ha egy versenyre elmész, de nem a saját gépeden játszol, akkor elõtte kimásolhatod a Quake3 q3config.cfg fájlodat, és floppyn elviheted magaddal, így az adott idegen gépen nem kell megint mindent beállítanod, hanem egyszerûen ezzel a paranccsal bekonfigurálod a játékot. Elõtte ne felejtsd el bemásolni a cfg fájlt az x:\quake3\baseq3 könyvtárba (az idegen gépen)!

follow
szintaxis: follow névvagy follow 1 (az elsõ helyezettet)
példa: /follow Laca [KOTH]vagy /follow 1
magyarázat: spectator (megfigyelõ) üzemben követheted a megnevezett játékost, illetve az elsõt, vagy az x - ediket.

freeze
szintaxis: freeze mp
példa: /freeze 5
magyarázat: az adott animációt, vagy demót x másodpercre lefagyasztja. A szám, ami a parancs mögött áll másodperceket jelent.

give
szintaxis: give eszköz
példa: /give railgun
magyarázat: a devmap paranccsal betöltött pályán (tehát, ahol a csalás engedélyezett) így lehet kérni az adott itemeket (eszközöket).

god
szintaxis: god
példa: /god
magyarázat: halhatatlanság (feltétel: lásd elõzõt).

heartbeat
szintaxis: heartbeat 1/0
példa: /set heartbeat 1
magyarázat: ha otthonról egy internetes szervert indítasz és biztos akarsz lenni abban, hogy a masterserver (a fõ szerver az id - nél) tudomást vesz rólad, akkor használd ezt a parancsot.

kick
szintaxis: kick játékosnév
példa: /kick Laca [KOTH]
magyarázat: csak magán a szerveren használható parancs, amivel egy adott játékost tudsz kirúgni a szerverrõl (és egyben a játékból).

kill
szintaxis: kill
példa: /kill
magyarázat: ha valahová beragadtál, és nem tudsz kijönni, akkor ezzel megölheted magad (vigyázz! Egy fraget (pontot) levon tõled!).

killserver
szintaxis: killserver
példa: /killserver
magyarázat: magáról a játékszerverrõl indítható parancs, aminek eredménye, hogy a szerver nem küld több heartbeat - et a masterserver felé (nem jelenik meg a szerver a listán).

map
szintaxis: map pályanév
példa: /map q3dm17
magyarázat: pályát tudsz betöltetni a Quake3 - mal.

map_restart
szintaxis: map_restart
példa: /map_restart
magyarázat: adott pályát (ha már betöltötte egyszer) újraindítja és az esetlegesen újonnan megadott parancsokat teljesíti, végrehajtja.

modelist
szintaxis: modelist
példa: /modelist
magyarázat: az elérhetõ képernyõméreteket (felbontást) kiírja.

modellist
szintaxis: modellist
példa: /modellist
magyarázat: az adott játékban szereplõ összes modellt kilistázza. Informatív jellegû parancs, mint az elõzõ.

noclip
szintaxis: noclip
példa: /noclip
magyarázat: csalás, akár falakon is át tudsz menni, valamint repülni is tudsz. Feltétele a devmap - pal indított pálya.

notarget
szintaxis: notarget
példa: /notarget
magyarázat: megint csak egy csalás, aminek eredményeként a botok nem fognak látni, így nem vagy nekik célpont (nem vesznek rólad tudomást).

ping
szintaxis: ping IP cím
példa: /ping koth.tvnet.hu
magyarázat: a csatlakozás sebességét méri. Elküld az adott IP címre egy jelet, amit visszakap. A küldés és fogadás közötti idõt millisecundum - ban írja ki. Minél kisebb ez az érték, annál jobb a csatlakozás.

quit
szintaxis: quit
példa: /quit
magyarázat: a játékból azonnal kilép és a Quake3 - at is befejezi. Visszatérsz a munkaasztalra (desktop), azaz a Windows - ba.

rcon
szintaxis: rcon parancs
példa: /rcon exec koth.cfg
magyarázat: az rcon a remote control rövidítése, ami annyit jelent, mint távvezérlés. Ezzel a szervert tudod otthonról irányítani (természetesen, ha tudod a megfelelõ hozzáférési kódot, amit a rconpassword <valami paranccsal tudsz megadni. Pontosabb magyarázat késõbb).

record
szintaxis: record demónév
példa: /record x
magyarázat: demót tudsz felvenni. Az x helyére bármit beírhatsz; ez lesz a felvett demód neve (pl. koth_szerver_01.dm3). A demó neve után nem kell a kiterjesztést beírni (dm3).

say
szintaxis: say szöveg
példa: /say sziasztok arcok!
magyarázat: ezzel tudsz valamit kiíratni a képernyõre, amit mindenki el tud olvasni.

say_team
szintaxis: say_team valami
példa: /say_team ellenseg a quad - nal(mivel ékezetes karakterek nincsenek)
magyarázat: ugyanaz, mint az elõbb, azzal a különbséggel, hogy ezt egy adott csapaton (team) belüliek olvashatják (láthatják) csak, mégpedig a TE csapattársaid. Tehát az ellenség nem látja az üzeneted.

set
szintaxis: set parancs <változó
példa: /set sv_maxclients 18
magyarázat: beállít egy értéket az adott paranccsal. A konzolba írva ideiglenes érvényû.

seta
szintaxis: seta parancs változó
példa: /seta sv_maxclients 18
magyarázat: ugyan az, mint a set, de a parancssor bekerül az adott cfg fájlba, így tartós érvényû.

sets
szintaxis: sets string (szöveg) <string (szöveg)
példa: /sets Admin Laca [KOTH]vagy /sets AdminLaca [KOTH]
magyarázat: szöveget lehet vele beállítani, ami késõbb a Gamespy - on belül megjelenik. A string gyakorlatilag karaktersorozatot jelent.

snd_restart
szintaxis: snd_restart
példa: /snd_restart
magyarázat: a hangrendszert inicializálja és újraindítja az esetleges új beállításokat érvénybe helyezve.

stoprecord
szintaxis: stoprecord
példa: /stoprecord
magyarázat: leállítja a demó felvételét.

team
szintaxis: team csapat
példa: /team blue vagy /team red vagy /team spectator
magyarázat: a kiválasztott csapatba indítja az adott játékost (magadat), illetve a /team spectator paranccsal a nézelõdõk közé társulsz.

toggle
szintaxis toggle parancs változó
példa: /toggle cg_autoswitch
magyarázat: bináris (tehát 1/0 vagy igen/nem) változókat lehet 1 - re vagy 0 - ra illetve fordítva váltogatni.

unbind
szintaxis: unbind billentyû vagy unbind <parancs
példa: /unbind r
magyarázat: óvatosan használd, mert ha beírod, hogy /unbindall akkor az összes billentyû hozzárendeléseket törli! Tehát ez a lényeg: billentyû hozzárendelést töröl.

unbindall
szintaxis: unbindall
példa: /unbindall
magyarázat: lásd elõzõ

vote
szintaxis: vote y/n (igen/nem)
példa: /vote y
magyarázat: a callvote meghívása után a kliensek (játék résztvevõi) ezzel szavazhatnak. A szavazás eredménye lehet igen (y) vagy nem (n).

vstr
szintaxis: vstr definició
példa: set nextmap vstr d2
magyarázat: definiál egy új parancsot (a már meglévõk kombinálásával)

wait
szintaxis: wait
példa: /wait
magyarázat: várat 1 (game tick?)