Kacs - Fészeklakó Alapítvány informatikai fejlesztés segítése

 ( Lsh7 | 2016. április 23., szombat - 20:04 )

Az alapítványom kapott -> http://hup.hu/node/99539 <- egy megkeresést,hogy esetleg, ha lenne "felesleges" eszköz amit feltudnánk ajánlani lenne helye.

Itt (is)szeretném megköszöni azoknak akik az elmúlt időben "eszköz" felajánlást tettek mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, hogy utólagos engedelmükkel egy-két eszközt átadtam az alapítványnak.

6 db Del torony P4 3ghz 800 Mhz 1 gb ram 40 hdd
6 db 15" Tft
Xerox Phaser 6125 szines A4 laser
Hp K6800 A4 nyomtató
Hp Multi L7580 nyomtató
8 port switch
Egér, billentyű, tápkábelek

Szükség lenne valaki(k)re aki a helyszínen beüzemelnék az eszközöket (díjmentesen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Alapítványom rövid bemutatása:

A Fészeklakó Alapítvány közel tíz éves működése során, több éven keresztül folyamatosan valósított meg - többek között - nyári programokat, ezeken belül hosszabb-rövidebb ideig tartó gyerektáborokat.
Így pl. Budapesten az Orczy-kertben, továbbá a PECSA melletti ligetben nyári iskolai szünidőben a csellengő gyerekeknek - pedagógusok - bevonásával nappali megőrző táborokat szervezett négy éven keresztül; osztályfőnöki órákra szervezett felvilágosító előadásokat rangos középiskolákban, pl. szociális témakörben; közel két éven keresztül szervezett és bonyolított ifjúsági képzéseket Borsod megyében és Józsefvárosban; drogprevenciós előadásokat szervezett és tartott a fővárosban és más helyszíneken.
Borsod megyében, Kácson 18 hónapon kersztül tartó fejlesztő foglalkozást tartottunk a település és a szomszédos falvak iskolás korú gyermekei számára, valamint az elnyert pályázat okán, sikerült a mai napig használható állapotban lévő különféle fejlesztő eszközöket vásárolnunk.
Három éven keresztül a iskolai szünidőben borsodi gyerekek számára szervezett több kirándulást a Fővárosi Vidámparkba és az Állatkertbe, nemzetközi sport rendezvényekre, karácsonyi műsorokra.
Az utazási költségeket - rendszerint - a települések önkormányzata finanszírozta, a többit pl. a belépőket, a vendéglátástaz alapítvány.
Öt évvel ezelőtt, tárgyi eszközöket és tartós élelmiszert gyűjtöttünk a borsodi árvíz károsultjainak, amit a településekpolgármestereinek adtunk át.
A fent felsorolt programokhoz hazai pályázatokon, valamint a Fővárosi Önkormányzattól nyertünk különféle pénzügyi kereteket, valamint a saját tárgyi és anyagi lehetőségeimet használtam fel, adtam önzetlenül támogatásként a sikeres megvalósítás érdekében.
(A fent leírt események kivétel nélkül le lettek dokumentálva, a pályázatok sikeresen le lettek zárva. Sajnos, az utóbbi két évben - meglátásunk szerint - rajtunk kívülálló okok miatt csak néhány pályázatokon részt venni, így az általunk megvalósított programok száma is lecsökkent.
2015 év elejétől hazánkban elkezdtük szervezni pl. a használt iskolai tankönyvek begyűjtésének megszervezését, valamint, felvettük a kapcsolatot hasonló irányultságú erdélyi szervezetekkel.)
A 2015-től kezdődően az alapítványom telephelyét nyújtó és egyben szülőfalumban, a Borsod megyében található, alig 500 fő lakossal rendelkező Kácson, az önkörmányzattal együttműködve az erdei iskola korszerűsítése érdekében és a helyi önfenntartó gazdálkodás megteremtése céljából, közösen keressük a fejlesztési és programmegvalósítási lehetőségeket.

http://kacs.hu/

Az alapítvány tevékenységei:
- sport
- kulturális
- egészségügy
- oktatás
- szociális
- szabadidős és hobbi
- emberi és állampolgári jogok védelme

Az alapítványnak semmilyen tartozása nincs.

Krokos Csaba
Fészeklakó Alapítvány
elnöke