Az NVIDIA is dobja az FTP-t

 ( trey | 2017. április 28., péntek - 19:44 )

A kernel.org és a Debian projekt után az NVIDIA Linux Graphics csapata is bejelentette, hogy megszünteti az eszközmeghajtó-programok, forráskódok és dokumentációk publikálását FTP-n keresztül. Infrastruktúra frissítést végeznek, ami után HTTP-n és HTTPS-en keresztül lehet ezekhez tartalmakhoz hozzáférni. Részletek a bejelentésben.

Hamarosan érkezik a Debian Stretch

 ( trey | 2017. április 28., péntek - 10:51 )

A kiadásért felelős csapat legújabb helyzetjelentése itt olvasható.

Készüljetek!

Véget ér az Ubuntu 12.04 LTS támogatása

 ( trey | 2017. április 28., péntek - 10:46 )

Ubuntu Zesty - kernel BUG at /build/.../.../swapops.h:129!

 ( trey | 2017. április 28., péntek - 8:24 )

Valamit sikerült az Ubuntunál elkernelpatchelni, mert a 4.10.0-20-generic magas load esetén hajlamos gyakran core-t dobni. A mainline nem érintett, úgyhogy valamelyik Ubuntu patch okozza a hibát.

Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.576399] ------------[ cut here ]------------
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.576439] kernel BUG at /build/linux-2NWldV/linux-4.10.0/include/linux/swapops.h:129!
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.576485] invalid opcode: 0000 [#1] SMP
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.576509] Modules linked in: ccm ipt_MASQUERADE nf_nat_masquerade_ipv4 iptable_nat nf_nat_ipv4 nf_nat libcrc32c nf_conntrack_ipv4 nf_defrag_ipv4 xt_conntrack nf_conntrack iptable_filter vmw_vsock_vmci_transport vsock vmw_vmci bnep snd_hda_codec_hdmi intel_rapl x86_pkg_temp_thermal intel_powerclamp coretemp kvm_intel kvm irqbypass crct10dif_pclmul crc32_pclmul ghash_clmulni_intel pcbc aesni_intel aes_x86_64 crypto_simd glue_helper cryptd intel_cstate intel_rapl_perf input_leds joydev arc4 serio_raw uvcvideo videobuf2_vmalloc videobuf2_memops videobuf2_v4l2 videobuf2_core videodev media iwlmvm btusb btrtl mac80211 btbcm btintel bluetooth rtsx_pci_ms memstick iwlwifi cfg80211 intel_pch_thermal lpc_ich snd_hda_codec_conexant snd_hda_codec_generic thinkpad_acpi snd_hda_intel nvram snd_hda_codec snd_hda_core
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.576916] snd_hwdep snd_pcm snd_seq_midi snd_seq_midi_event snd_rawmidi snd_seq snd_seq_device snd_timer mac_hid snd mei_me shpchp soundcore mei binfmt_misc parport_pc ppdev lp parport ip_tables x_tables autofs4 mmc_block btrfs xor raid6_pq hid_generic usbhid hid rtsx_pci_sdmmc psmouse rtsx_pci ahci libahci i915 fjes video i2c_algo_bit e1000e drm_kms_helper syscopyarea ptp sysfillrect pps_core sysimgblt fb_sys_fops drm wmi
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577140] CPU: 0 PID: 8175 Comm: JS Helper Not tainted 4.10.0-20-generic #22-Ubuntu
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577184] Hardware name: LENOVO 20DC0079HV/20DC0079HV, BIOS J5ET55WW (1.26 ) 09/12/2016
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577231] task: ffff901b462d1680 task.stack: ffffb3d943500000
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577268] RIP: 0010:__migration_entry_wait+0x16a/0x180
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577298] RSP: 0000:ffffb3d943503d68 EFLAGS: 00010246
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577329] RAX: 0017ffffc0048078 RBX: ffffe6598d2d7a30 RCX: ffffe6598d2d7a30
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577369] RDX: 0000000000000001 RSI: ffff901b4b5e8800 RDI: ffffe6598886c000
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577409] RBP: ffffb3d943503d80 R08: ffff901b443b45c0 R09: ffff901b443b45c0
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577449] R10: 00007f63d2a000c8 R11: 0000000000000206 R12: ffffe6598886c000
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577489] R13: 3e00000000221b00 R14: ffffb3d943503e30 R15: ffff901ae5615320
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577531] FS: 00007f63b73fc700(0000) GS:ffff901b5ec00000(0000) knlGS:0000000000000000
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577576] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577609] CR2: 00007f63ae500018 CR3: 00000002e56c0000 CR4: 00000000003406f0
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577649] Call Trace:
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577666] migration_entry_wait+0x74/0x80
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577693] do_swap_page+0x5b3/0x770
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577716] handle_mm_fault+0x873/0x1360
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577742] __do_page_fault+0x23e/0x4e0
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577767] do_page_fault+0x22/0x30
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577790] page_fault+0x28/0x30
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577811] RIP: 0033:0x559694d872b4
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577832] RSP: 002b:00007f63b73fbc40 EFLAGS: 00010207
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577862] RAX: 0000000000000000 RBX: 00007f63d2a00040 RCX: 00007f63d2cb4137
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577903] RDX: 0000000000000008 RSI: 0000000000002000 RDI: 00007f63ae55b000
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577943] RBP: 00007f63ae500000 R08: 00007f63d2a000c8 R09: 0000000000000000
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.577984] R10: 00007f63d2a000c8 R11: 0000000000000206 R12: 0000000000000080
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.578024] R13: 00007f63d2a000c8 R14: 000000000000005a R15: 0000000000000002
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.578064] Code: ff ff ff 4c 89 e7 e8 96 a2 f8 ff e9 3c ff ff ff 85 d2 0f 84 2a ff ff ff 8d 4a 01 89 d0 f0 41 0f b1 4d 00 39 d0 74 81 89 c2 eb e5 <0f> 0b 4c 89 e7 e8 0c fb f9 ff eb b8 4c 8d 60 ff 4c 8d 68 1b eb 
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.578199] RIP: __migration_entry_wait+0x16a/0x180 RSP: ffffb3d943503d68
Apr 27 19:46:38 alderaan kernel: [41630.591950] ---[ end trace 042d599a8d3ba5c2 ]---

A probléma ismert: kernel BUG at /build/linux-7LGLH_/linux-4.10.0/include/linux/swapops.h:129

A javításig kerülőmegoldás: Ubuntu mainline kernelcsomagok, vagy korábbi kernelbuild (4.10.0-8-generic) csomagok használata

DoublePulsar detektáló eszköz, immár távoli uninstall képességgel

 ( trey | 2017. április 26., szerda - 14:28 )

A Shadow Brokers által kidumpolt NSA hacking eszközök és exploitok közt volt megtalálható a DoublePulsar SMB és RDP "implantátum", ami állítólag már több mit 55 ezer Windows gépen detektálható.

A Countercept elérhetővé tett egy DoublePulsar detektáló és eltávolító eszközt a GitHub-on. A segítségével szkennelhető egy gép vagy akár egy egész hálózat is.

Újraverziózza magát az openSUSE Leap

 ( trey | 2017. április 26., szerda - 12:48 )

Az opensuse-project levelezési listán Richard Brown a napokban bejelentette, hogy az openSUSE Board és a Leap Release Management egyetértésével az openSUSE Leap 42.3-at követő Leap kiadás verziószáma openSUSE Leap 15 lesz. Ezzel megoldódik a régi probléma: végre szinkronba kerülhet a Leap verziószámozása a SUSE Linux Enterprise (SLE) termékkel.

Idézet:
SUSE's decision to skip SLE 13 and 14 gave us a perfect opportunity to sync up with SLE versions like we always wanted to originally with Leap. It's an opportunity we will not be able to take so easily a few years from now if we continued with Leaps current versioning.

Részletek a bejelentésben.

A Debian projekt leállítja publikus FTP szolgáltatásait

 ( trey | 2017. április 26., szerda - 9:26 )

A Kernel.org bejelentése után a Debian projekt is bejelentette, hogy fokozatosan kivezeti publikus FTP szolgáltatásait. A debian.org összes felhasználók számára elérhető FTP szolgáltatása 2017 november elsejével megszűnik. Az okok:

 • az FTP szerverek nem nyújtanak gyorsítótárazás (caching) és gyorsítás (acceleration) funkciókat
 • a legtöbb szoftverimplementáció fejlesztése megrekedt, kényelmetlen a használata és a konfigurálása
 • az FTP szervereik kihasználtsága nagyon alacsony, mivel a Debian telepítők 10 éve nem támogatják a tükörszerverek FTP-n keresztüli elérését
 • a protokoll nem hatékony, a tűzfalakon és terheléselosztókon kényelmetlen tákolgatásokat kell végezi miatta

Részletek a bejelentésben.

False positive probléma helyrerakásán dolgozik a Webroot

 ( trey | 2017. április 25., kedd - 13:31 )

Egy csomó ügyfél panaszkodott arra, hogy a Webroot az egyik szignatúra frissítése után a hibásan detektált malware-ként több fontos Windows fájlt és azon futó alkalmazások fájljait. A cég igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron és javítani a problémát. Részletek a cég közösségi fórumán itt.

SquirrelMail <=1.4.22 Auth. Remote Code Exec

 ( trey | 2017. április 25., kedd - 9:14 )

SquirrelMail-be bejelentkezett támadó távoli kódfuttatáshoz juthat a SquirrelMail-t futtató szerveren bizonyos feltételek teljesülése esetén. PoC exploit elérhető.

Artful Aardvark lehet a soron következő Ubuntu kiadás fejlesztői kódneve

 ( trey | 2017. április 25., kedd - 8:28 )

A soron következő Ubuntu kiadások kódneveit hagyományosan Mark Shuttleworth szokta bejelenteni blogján, de ez most elmaradt vagy késik. Ettől függetlenül jelek mutatnak arra, hogy az ősszel érkező Ubuntu 17.10 fejlesztői kódneve "Artful Aardvark" lesz. Ilyen jel például a Launchpad Artful oldala, illetve az ArtfulAardvark név alatt futó kiadási ütemterv tervezet, ami szerint az Ubuntu 17.10 október 19-én érkezik majd.

Collabora Office 5.3

 ( trey | 2017. április 25., kedd - 7:55 )

A Collabora Ltd. bejelentette "enterprise-ready" (3 year long term support (LTS), Six-monthly release cycle, Includes security & maintenance updates, Incremental Windows Installer, MSP patches,
Windows Group Policy Object management stb.) jelzővel illetett LibreOffice változatának 5.3-as kiadását. Részletek a bejelentésben.

Megjelent a Full Circle Magazin 117. számának magyar fordítása

 ( percsy | 2017. április 25., kedd - 7:54 )

A fordítócsapat örömmel jelenti be, hogy elkészült a Full Circle Magazin 117. számának magyar kiadása. A tartalomból:

Devuan 1.0.0 RC - teszt

 ( trey | 2017. április 24., hétfő - 19:05 )

Ubuntu 64-bit server-2017-04-24-14-35-34

Megszűnik az Opsgears DNSBL és URIBL

 ( janoszen | 2017. április 24., hétfő - 18:19 )

Kedves HUPtársak,

az elmúlt években jó néhányan, tudtommal közmegelégedéssel, használtátok az általam üzemeltetett, kifejezetten magyar spamekre specializálódott Opsgears DNSBL-t és URIBL-t. Sajnos elérkezett az a szomorú pillanat, hogy azt kell mondjam: rövidesen megszűnik.

Június 1-től az AWS accountból törlésre kerül a domainbl.opsgears.com és dnsbl.opsgears.com zóna, amivel minden kérésre NXDOMAIN válasz fog érkezni, ezzel biztosítva hogy az esetlegesen még bent maradt configok ne okozzanak galibát. Ettől függetlenül arra kérlek benneteket, hogy ha eddig használtátok a két lista valamelyikét, töröljétek a beállításaitokból hogy ne rójunk fölösleges terhelést a mindenkori névszerverre.

Linus Torvalds: Linux 4.11-rc8

 ( trey | 2017. április 24., hétfő - 9:33 )

Linus kiadta a 4.11-es kernel nyolcadik prepatchét. Eredetileg úgy volt, hogy a végleges 4.11-es kernelt adja ki ezen a hétvégén, de mivel voltak problémák, inkább az újabb -rc mellett döntött. Részletek a bejelentésben.

Új szerver telepítőn dolgozik az Ubuntu Foundations csapat

 ( trey | 2017. április 24., hétfő - 9:14 )

Mathieu Trudel-Lapierre nemrég bejelentette, hogy az Ubuntu 17.04 fejlesztései ciklusa alatt egy új, kísérleti állapotú szerveres telepítő keretprogramon dolgozik az Ubuntu Foundations csapat. Szerintük itt az ideje, hogy a munka eredményét a szélesebb közönség elé tárják, ezért egy Technology Preview-t adtak ki belőle tesztelésre. A teszteléshez használható lemezképfájlok megtalálhatók itt. Nézzünk bele:

Ubuntu 64-bit-2017-04-23-19-42-37

Történet arról, hogyan kapta az SSH a 22-es portszámot

 ( trey | 2017. április 23., vasárnap - 19:34 )

A sztorit maga Tatu Ylönen, az SSH protokoll megalkotója mondja el itt.

Devuan Jessie 1.0.0 stable RC

 ( trey | 2017. április 23., vasárnap - 10:28 )

Devuan

2014 végén magukat veterán UNIX adminokként jellemzők egy csoportja a systemd ellen lépett fel. Akkor azt ígérték, hogy ha a Debian-ban a systemd leváltja a sysvinit-et, akkor forkolják a disztribúciót és sajátot hoznak létre. Így lett, így is tettek. Tavaly áprilisban egy bétával jelentkeztek, most pedig megérkezett Devuean Jessie 1.0.0 kiadásra jelölt verziója.

Részletek a bejelentésben.

BSD Now 190. epizód - The Moore You Know

 ( trey | 2017. április 23., vasárnap - 10:01 )

A BSD Now egy heti rendszerességgel megjelenő video podcast, amelynek célja a BSD operációs rendszerek népszerűsítése, illetve a már meglevő felhasználók friss BSD-s információkkal, hírekkel való ellátása. A BSD Now egyik műsorvezetője a PC-BSD alapító, vezető fejlesztő Kris Moore. Elérhető a BSD Now 190. epizódja, címe "BSD Now 190. epizód - The Moore You Know".

Komoly adatközpont problémával küzd a Red Hat jelenleg

 ( trey | 2017. április 21., péntek - 20:26 )

... ami rohadtul kihat a Fedora szolgáltatásaira is. Gyakorlatilag minden áll náluk.

amd64 és i386 platformon megjelent a clang az OpenBSD (-current) alaprendszerben

 ( trey | 2017. április 21., péntek - 19:59 )

Egy commit sorozat következtében amd64 és i386 platformokon megjelent a clang az OpenBSD (-current) alaprendszerben. Ahogy Theo de Raadt fogalmazott: nem elsődleges fordítóprogram MÉG.

OxygenOS Open Beta 14 for the OnePlus 3 | OxygenOS Open Beta 5 for the OnePlus 3T

 ( trey | 2017. április 21., péntek - 18:29 )

A OnePlus Inc. részéről Adam Krisko bejelentette, hogy elérhető tesztelésre az OxygenOS 14-es nyílt bétája OnePlus 3-ra és az 5-ös nyílt bétája OnePlus 3T készülékek számára. Bennük:

 • Bluetooth improvements
  • Car bluetooth fixes
  • Battery usage optimizations
  • Fixed some auto connection issues
 • GPS optimizations
  • Improved accuracy, now less likely to drop GPS connection
 • Night Mode optimizations
  • Update default sunrise time (8AM -> 6AM)
  • Fixed issue of auto night mode not turning off
  • Fixed issue of auto night mode turning on, but doesn’t stay on
  • Fixed issue of night mode causing issues with sRGB
 • Launcher optimizations
  • Fixed issue of system reboot when setting wallpaper
  • Fixed issue where setting of wallpaper doesn't work
  • Prevent occasional Launcher crash
  • Removed extraneous wallpaper entry
 • Clock widget improvements
  • Fixed bug where clock widget shows smaller after exit of a full-screen app
 • Dark theme improvements
 • Translation improvements
 • Updated community app to 1.8
 • Other general bug fixes and optimizations

Bejelentés OxygenOS Open Beta 14 for the OnePlus 3 | OxygenOS Open Beta 5 for the OnePlus 3T

Firefox 53

 ( trey | 2017. április 20., csütörtök - 15:43 )

A Mozilla elérhetővé tette népszerű böngészője, a Firefox 53-es verzióját. A változásokról részletesen a kiadási megjegyzések weboldal számol be. Elérhető Windows, Linux és OS X platformokra számtalan nyelven, köztük természetesen magyarul is.

Retro: Mi az első parancs, amit reggel kiadsz a munkahelyeden a bejelentkezés után?

 ( pepo | 2017. április 20., csütörtök - 15:31 )
Grafikus felület indul: klikk a böngészőre -> facebook
5% (20 szavazat)
Grafikus felület indul: klikk a böngészőre -> híroldal
11% (50 szavazat)
Grafikus felület indul: klikk -> levelezőkliensre
43% (190 szavazat)
Gizike, hozd már a kávémat!
5% (24 szavazat)
Konzolos felület indul: ssh valahova; awk '($(NF-1) = /Ban/){print $NF}' /var/log/fail2ban.log | sort | uniq -c | sort -n
3% (12 szavazat)
Konzolos felület indul: halt
2% (7 szavazat)
Inkább leírom a hozzászólásban.
12% (53 szavazat)
Az eredmény (sem) érdekel.
19% (82 szavazat)
Összes szavazat: 438

Valóban redundáns internet kapcsolat kialakítása - ingyenes, online képzés

 ( slapic | 2017. április 19., szerda - 14:38 )

A hálózati alapok képzés után beugrunk a mélyebb vízbe és az internet kapcsolat redundánssá tételével foglalkozunk. A valódi redundanciához viszont nem elég, ha a routered két szolgáltatóhoz kapcsolódik, hiszen az nem véd a router hibájától. Az ingyenes, online képzésen mindkét problémára kapsz megoldást Kósa Ádámtól. Ádám a tervezéstől az utolsó pingig élőben mutatja be egy teljes minta hálózat felépítését.

Az április 20. csütörtök 19:00-kor kezdődő ingyenes, online képzésre a DevOps Akadémia oldalán tudsz jelentkezni.