( Tassadar | 2020. 10. 27., k - 07:05 )

Szerintem csak az érintett cég kezelésében van, de ha a tulajdonában is van, akkor is teljesül az önkormányzati tulajdon. 

A tulajdonosi formát nem írja elő az építési törvény:

"13. *  Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván."

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.383674