( hendrick | 2020. 10. 27., k - 03:16 )

A temetők Budapesten BTI Zrt. tulajdonai, ami ugyebár egy részvénytársaság, kíváncsi lettem volna egy fellebbezésre, hátha kiderül, hogy a Főkapitánynak és Bácsfinak van igaza és nem közterület. Sok helyen az egyházé a telek, az is egy új figura lenne.

Amúgy a Tassadar által belinkelt temetkezési vállalkozó állítása, mi szerint "A temető területe különleges rendeltetésű közterület." sajátt találmányuk, mert az általuk hivatkozásként megjelölt törvény és kormányrendelet nem tartalmaz ilyet, még a köztemető esetében sem, csak ennyit:

3. § E törvény alkalmazásában

a) temető: a település közigazgatási területén belüli, beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt, építési használata szerinti zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendeltetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak;

b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti; "

Viszont hiába nem nevesíti senki, valahol mégis lehet valami alapja  annak, hogy mégis közterületként kezelik, pl ezért, valami más jogforrás alapján, amit még snenki sem hivatkozott be. "A közterület-felügyelők az Óbudai temető és a Tamás utcai urnatemető területén és környezetében megerősített járőrszolgálatot látnak el a rendőrséggel közösen a megemlékezők biztonsága érdekében."