( BehringerZoltan | 2020. 04. 19., v - 05:22 )

> Egyébként a hitrendszereken és a tudományon kívül helyezkedve, pusztán filozófiai úton is tudható, hogy mi az a 'mi volt'. Itt van köztünk is most is.

Szeretem ezt a sort :)

> Egyébként úgy látom, hogy ha a tudomány rájön arra, hogy nem csak anyagból és energiából áll az univerzum, akkor ők fogják bebizonyítani a Kreátor létezését. 

Ezt rosszul látod. A modern tudomány pontosan azon igyekszik, ez a valódi és egyben rejtett mozgatója, h elválassza (részben önmagát, de főleg) az embereket a transzcendenstől.  (Ezen semmit nem változtat, ha vannak olyan tudósok, akik egyben hívőnek is tartják magukat - nem kell őket komolyan venni, mert eléggé el lehetnek foglalva önmaguk meghasonlásának leplezésével!) Szerintem ha valaki képes őszintén magába nézni, fel kell ismernie érvénytelennek és visszataszítónak azt a folyamatot ahogy a "minden tudomány alapja" absztrakt matematika a valós világot megpróbálja a számaival feloldani. Ezen felismeréssel állnak szemben a modern tudomány csodái - hidak, repülők, gyógyszerek stb formájában. A nyugati mentalitású ember - szemben a keletivel - valamiért hajlamos ezen csodáknak hinni inkább. Ez rendkívül aggasztó jelenség! 

Julius Evola az ókorig visszalátva próbálja számunkra is érthetően leírni a konfliktus kialakulását. Feltárva az árja és szemita népek világlátása közti különbséget, mint harmónia és a felbomlás alapindukcióit. Érdemes elolvasni, és megpróbálni értelmezni - már csak azért, h ráérezzünk micsoda történeti ill filozófiai  mélységekből fakad a most tárgyalt konfliktus: materializmus-idealizmus; tudomány-hit. 

http://www.pannonfront.hu/29/evola.zsidosagmatematika.htm