( blr | 2020. 04. 04., szo - 09:42 )

Nem is kell, hogy önmagában alkalmas legyen azonosításra. Nézzük, mit ír a GDPR!

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tehát lényegtelen, hogy konkrétan te vagy én vagy itt a HUP-on bárki be tudja-e azonosítani a személyt. (Ez emlékeim szerint már többször végig lett rágva a HUP-on is.)