( endi123 | 2020. 02. 25., k - 15:46 )

Az alábbi módosítás sztem megoldja a problémát, lementi amit le lehet. Általánosságban a probléma hogy a mai weboldalak többségében js vezérli a betöltéseket (lazy loading, on-demand loading), ezért az "oldal betöltődése kész" esemény nehezen értelmezhető. Új resource betöltődése a LoadEvent.FINISHED esemény után! is történhet, szerencsére a webkit-et használó programban követhető az oldalhoz tartozó resource-ok betöltődési folyamata. Erre épül a következő módosítás (alapja az első hozzászólásom ), amely nem csinál képernyőmentést rögtön a LoadEvent.FINISHED után, ehelyett megvárja resource-ok betöltődését is.

Ahogy korábban most is hozzáadjuk a GLib-et az import-okhoz:

from gi.repository import Gtk, Gdk, GLib, WebKit2

A Browser osztályt egészben közlöm:

class Browser(base):
  def __init__(self, uri):
    super(Browser, self).__init__()
    
    self.webview = WebKit2.WebView.new_with_context(ctx)
    self.webview.connect("load-changed", self.on_load_changed)
    
    # Uj sorok
    self.timer_ms = 500
    self.resource_count_total = 0
    self.resources_loading_set = set()
    self.webview.connect("resource-load-started", self.on_resource_load_started)
    
    self.webview.load_uri(uri)
    self.add(self.webview)

    self.connect("destroy", Gtk.main_quit)
    self.set_size_request(render_width, 600) # set minimum size allowed

    self.set_title("Bongeszo - " + uri)
    self.show_all()
  
  def restart_timer(self):
    self.remove_timer()
    
    # Start timer only if the page is "loaded" and all resource load is finished
    if not self.webview.props.is_loading and len(self.resources_loading_set) == 0:
      self.timer_id = Gdk.threads_add_timeout(GLib.PRIORITY_DEFAULT_IDLE, self.timer_ms, self.on_timeout)
  
  def remove_timer(self):
    print("\t\t\t\t\t\t\t\t(resources loading: ", len(self.resources_loading_set), ", webview loading: ", self.webview.props.is_loading, ")", sep="")
    
    if hasattr(self, "timer_id"):
      GLib.source_remove(self.timer_id)
      del self.timer_id
      
  # WebView events
  
  def on_resource_load_started(self, web_view, resource, request):
    print("Resource load STARTED :", resource.get_uri())
    resource.connect("finished", self.on_resource_finished)
    if resource.get_response() is None:
      self.resources_loading_set.add(resource)
    self.remove_timer()
    self.resource_count_total += 1
    
  def on_resource_finished(self, resource):
    print("Resource load FINISHED:", resource.get_uri())
    self.resources_loading_set.discard(resource)
    self.restart_timer()
    
  def on_load_changed(self, web_view, load_state):
    print("\nLoad-state:", load_state, "\n")
    self.restart_timer()
  
  def on_timeout(self, *args):
    print("Resources loaded total:", self.resource_count_total)
    print("No load activity for", self.timer_ms, "ms, taking snapshot ...")
    self.webview.get_snapshot(WebKit2.SnapshotRegion.FULL_DOCUMENT, snapshot_opts, cancellable=None, callback=self.on_snapshot_finish)
    return GLib.SOURCE_REMOVE
  
  def on_snapshot_finish(self, web_view, result):
    print("Snapshot ready")
    cairo_surf = web_view.get_snapshot_finish(result)
    cairo_surf.write_to_png(dst_png_path)
    print("Snapshot saved to", dst_png_path)
    self.close()

A megértéséhez talán annyi elég, hogy ha a WebKit2.LoadEvent.FINISHED megvolt, és az utolsó resource is betöltődött, akkor elindít egy timer-t, amely self.timer_ms = 500 ideig vár. Ha a várakozás alatt új resource betöltés indul el, akkor a timer-t lelövi, később a betöltés befejezésekor újraindítja. Ha megszakítás nélkül lefut a timer, akkor menti a képernyőt és kilép.

Megjegyzés: a js lusta (kép)betöltést erősen használó oldalak, mint a youtube csak akkor töltenek be bizonyos képeket, ha lefelé görgeted az oldalt, sőt a görgetést figyelve akár bővítik is az oldalt. Ilyen esetek részben kezelhetőek azzal hogy a self.set_size_request(render_width, 600) sorban növeljük a 600-as height-et pár ezerre, vagy meg kell írni az szimulált (végig)görgetést.

Érdekesség, hogy a https://hup.hu cimlapjához a böngészőink 140 db resource-ot töltenek le, sok a google és a twitter. Itt a log vége:

Resource load STARTED : https://ton.twimg.com/tfw/assets/news_stroke_v1_78ce5b21fb24a7c7e528d22…
Resource load FINISHED: https://ton.twimg.com/tfw/assets/news_stroke_v1_78ce5b21fb24a7c7e528d22…
Resources loaded total: 140
No load activity for 500 ms, taking snapshot ...
Snapshot ready
Snapshot saved to hup.png