( tomi66 | 2010. 03. 11., cs - 17:55 )

Nem kell kidobni, mert az összehasonlítás szerintem jó lesz a típus miatt, csak a for ciklusban nem egyesével kell növelni a ciklusváltozót, hanem kettesével, azaz rendre: 1,3,5,....stb.

Így pl.: (nem értek a pascalhoz, tehát lehet, hogy másképpen is rá lehet venni a fort a kettesével való számolásra)


function ekezettelen(szoveg:string):string;
var magyar,angol: string;
f,m: Byte;

begin
m:=0;
magyar:='áéíóöőúüűÁÉÍÓÖŐÚÜŰ';
angol:= 'aeiooouuuAEIOOOUUU';

for f:=1 to length(szoveg) do begin
Write(szoveg[f]);
m:=pos(szoveg[f],magyar);
WriteLn(m,' ',szoveg[f],' ');
if (m<>0) then szoveg[f]:=angol[m];
m:=0;
f:=f+1;
end;

ekezettelen:=szoveg;
end;

begin
write(ekezettelen('Árvíztűrő tükörfúrógép'));
end.

Kérdés, hogy miért pascal és nem más nyelv ?