( Pontscho | 2009. 09. 29., k – 08:45 )

E! Erdekes kis nyelv, sikitva rohogtunk rajta blalaval mogotted, annyira aranyos. :)

---
pontscho / fresh!mindworkz