( KisKresz | 2009. 07. 28., k – 14:24 )

C++-ban a delete-et kiadhatod nullpointerre is.

KisKresz