( PcZolee | 2008. 12. 02., k – 14:48 )

És itt a másik, ami varázslóval visz végig, remélem másnak is hasznos lesz, rengeteg hasonló scriptet írtam már, szerintem praktikus ;):


#!/bin/sh

# Felvétel WebCamról

DATE=`date +%F`
TIME=`date +%R`

clear
echo "--------------------------------------------"
echo "A Script webcam képét rögzíti!"
echo
echo "Szükséges programok:vlc, bash ;)"
echo
echo "Használata: "
echo "indítás után kövesd az utasításokat..."
echo "--------------------------------------------"
echo "By nZperX 2oo8"
echo "--------------------------------------------"
echo Jelenlegi Dátum: "$DATE" "$TIME"
echo
echo "Jól meggondoltad? kilépés CTRL+C"
echo "A felvétel bármikor megszakítható CTRL+C -vel"
echo "Vagy a VLC bezárásával"
echo "Alapértelmezett paraméterek:"
echo "-------------------------------"
echo "Videó eszköz: /dev/video0"
echo "Audió eszköz: /dev/dsp1"
echo "Felbontás: 640x480"
echo "Audió bitráta: 128 kbps"
echo "Videó bitráta: 768 kbps"
echo "Mentési útvonal: ~/Videók/Webcam"
echo "Fájlnév: "$DATE"_"$TIME".avi"
echo "-------------------------------"
echo "Megfelel?"
echo "(1) Nem, magam adom meg"
echo "(2) Igen, felvétel indítása"
echo -n "Választás [2]: "
read def
if [ "$def" = "1" ]; then

clear
echo "-------------------------------"
echo "Videó eszköz helye?"
echo "(1) magam adom meg"
echo "(2) /dev/video0"
echo -n "Választás [2]: "
read vid
if [ "$vid" = "1" ]; then
echo -n "Eszköz helye: "
read viddev
if [ "$viddev" != "" ]; then
VIDEO=$viddev
fi
else
VIDEO=/dev/video0
fi

echo "-------------------------------"
echo "Audió eszköz helye?"
echo "(1) magam adom meg"
echo "(2) /dev/dsp1"
echo -n "Választás [2]: "
read aud
if [ "$aud" = "1" ]; then
echo -n "Eszköz helye: "
read auddev
if [ "$auddev" != "" ]; then
AUDIO=$auddev
fi
else
AUDIO=/dev/dsp1
fi

echo "-------------------------------"
echo "Felbontás?"
echo "(1) magam adom meg"
echo "(2) 640x480"
echo -n "Választás [2]: "
read felb
if [ "$felb" = "1" ]; then
echo -n "Vízszintes felbontás: "
read wid
if [ "$wid" != "" ]; then
WIDHT=$wid
fi
echo -n "Függőleges felbontás: "
read heig
if [ "$heig" != "" ]; then
HEIGHT=$heig
fi
else
WIDHT=640
HEIGHT=480
fi

echo "-------------------------------"
echo "Audió bitráta (kbps)?"
echo "(1) magam adom meg"
echo "(2) 128"
echo -n "Választás [2]: "
read abr
if [ "$abr" = "1" ]; then
echo -n "Bitráta: "
read myabr
if [ "$myabr" != "" ]; then
ABR=$myabr
fi
else
ABR=128
fi

echo "-------------------------------"
echo "Videó bitráta (kbps)?"
echo "(1) magam adom meg"
echo "(2) 768"
echo -n "Választás [2]: "
read vbr
if [ "$vbr" = "1" ]; then
echo -n "Bitráta: "
read myvbr
if [ "$myvbr" != "" ]; then
VBR=$myvbr
fi
else
VBR=768
fi

echo "-------------------------------"
echo "Mentési útvonal?"
echo "(1) magam adom meg"
echo "(2) ~/Videók/Webcam"
echo -n "Választás [2]: "
read pth
if [ "$pth" = "1" ]; then
echo -n "Útvonal: "
read mypth
if [ "$mypth" != "" ]; then
PTH=$mypth
fi
else
PTH=~/Videók/Webcam
fi

echo "-------------------------------"
echo "Fájlnév (kiterjesztés nélkül)?"
echo "(1) magam adom meg"
echo "(2) indítás dátuma"
echo -n "Választás [2]: "
read file
if [ "$file" = "1" ]; then
echo -n "Fájlnév: "
read filen
if [ "$filen" != "" ]; then
OUT=$filen
fi
else
OUT=`echo -n "$DATE"_"$TIME"`
fi

clear
echo "-------------------------------"
echo "Videó eszköz: $VIDEO"
echo "Audió eszköz: $AUDIO"
echo "Felbontás: $WIDHT"x"$HEIGHT"
echo "Audió bitráta: $ABR kbps"
echo "Videó bitráta: $VBR kbps"
echo "Mentési útvonal: $PTH"
echo "Fájlnév: $OUT.avi"
echo "-------------------------------"
echo "Megfelel? Folytatás ENTER"
echo "kilépés CTRL+C"
read key

else

OUT=`echo -n "$DATE"_"$TIME"`
VIDEO=/dev/video0
AUDIO=/dev/dsp1
WIDHT=640
HEIGHT=480
VBR=768
ABR=128
PTH=~/Videók/Webcam

fi

clear
echo "Felvétel indítása..."

/usr/bin/vlc --volume 0 v4l:// :v4l-vdev="$VIDEO" :v4l-adev="$AUDIO" :v4l-norm=3 :v4l-frequency=-1 :v4l-caching=300 :v4l-chroma="" :v4l-fps=-1.000000 :v4l-samplerate=44100 :v4l-channel=0 :v4l-tuner=-1 :v4l-audio=-1 :v4l-stereo :v4l-width=$WIDHT :v4l-height=$HEIGHT :v4l-brightness=-1 :v4l-colour=-1 :v4l-hue=-1 :v4l-contrast=-1 :no-v4l-mjpeg :v4l-decimation=1 :v4l-quality=100 --sout "#transcode{vcodec=mp4v,vb=$VBR,scale=1,acodec=mp3,ab=$ABR,channels=1}:duplicate{dst=display,dst=std{access=file,mux=mp4,dst="$PTH/$OUT.avi"}}"

echo "Kilépés..."

exit 0;

<= Powered By Ubuntu & Gentoo Linux =>

'Software is like sex: It's better when it's free!'
By Linus Torvalds