( sinexton | 2022. 11. 29., k – 13:34 )

Soha nem ragad lokális optimumban a megoldásom (a választott maximum intervallumon belül a lebegőpontos számítás korlátain belül), csak megnő a számítási idő természetesen. Akár közel végtelenre.

Tehát igazából nem is a lokális optimumban maradás a kérdés a működése szempontjából, hanem a számítási idő. A megoldásomat gyorsabbnak találom nehéz feladatoknál mint generalizált megoldás, más generalizáltakhoz képest.

A módszer MC szimuláció okosítása. A kulcs ötlet miatt gyorsabban konvergál a search space limitálása nélkül.