( snq- | 2022. 06. 28., k – 16:04 )

vissza is lehet küldeni

postai úton történő átvétele esetén a kiállítás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt az új okmány kézhezvételétől számított 15 napon belül a lakóhelye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz visszaküldi, vagy ott személyesen leadja.