( LCoder | 2021. 11. 30., k – 16:30 )

Alapvetõen ez a jó irány. Az igazán jó az lenne, ha eleve a csomagoláshoz felhasznált anyagokat szûkítenék le 4-5 jól megválasztott anyagra, és a kaján kívül csak ezek kerülhetnének a háztartási hulladékba. Ezzel a probléma kb. le lenne tudva: az egészet szépen megõrölnék, a szerves anyagokat biológiailag majd kémiailag lebontanák, a maradék csomagolóanyagot pedig fizikailag szeparálnák, majd újrahasznosítanák. De ezt addig, amíg 5000 különféle anyagot használnak csomagolásra aligha lehet megoldani.