( buki | 2021. 11. 11., cs – 16:56 )

Egyrészt szabadjon felhívnom Tanult Kollégám figyelmét nyílt forrású munkám irodalmi értékére, mely kétségkívül nagyobb, mint az Ön

gcc -o foo foo.c

parancssoráé. Utóbbi a maga brutális rövidségével inkább tekinthető a dekadens 21.  századi digitális kultúra elfajzásának, mi több, betegségtünetének, semmint olyasvalaminek, amiből egyszer az Ön unokája megbukhat az érettségin.

Másrészről bátorkodom felhívni Kollégám figyelmét ama tényre, mely szerint az Ön értékítéletének markás részét képező, munkám időigényének becslésére vonatkozó elképzelése teljességgel légbőlkapott.  Személyes ismeretségünk hiányában ugyanis Önnek fogalma nem lehet az én gépelési sebességemről, valamint BPS (Bullshit Per Second) értékemről.