( buki | 2021. 11. 11., cs – 13:48 )

Elemezzük hát a verset!

Az include direktíva használata a befogadás légkörének jele, a költő azon szándékát tükrözi, hogy keblére öleli a világ összes forráskódját.

A main függvény elnevezése a lényeg kiemelését vetíti előre. Ahogy egy szakmunkásképző elektrotechnika tanára fogalmazott egykoron: "most jön a fő lényeg".

Visszatérési értéke ugyanakkor kötelezően egész, ami egyértelműen szembe megy a költészet szabadságával, elvégre a gyök kettő is szám a maga módján, még ha másnak is született, mint a kirekesztő módon "természetes számnak" nevezett többiek.

A fájlok "foo" elnevezése társadalomkritika, hiszen egyrészt a "fool" rövidített változatának is felfogható, miközben hangzását ekintve  erősen hasonlít a "full" szóra is, mely a beteljesülés reménysugarát vetíti előre.

A diff kimenetében a lecserélendő sor színe kék. Ez alig félreérthető módon az IBM és a Viagra színe, mely egyértelmű utalás arra, hogy az idősödő, tőkeerős, de egyéb képességei tekintetéven kihívásokkal küzdő vén kéjenc magáévá tette az alig 27 esztendős fiatal, kalapos leánykát.

Az újonnan beiktatott sor színe ellenpontozásul lángvörös, amely nevezett leányka kalapjának, s lelkének eredeti színe. A sor végén felbukkanó újsor karakter a maga egyszerűségében is új kezdetet sugall.

E remény ellenpontozásaként a return által visszaadott érték 0, vagyis a költő maga is érzi, hogy lelkének hevülete szembemegy a korszellemmel.