( Oregon | 2021. 09. 23., cs – 13:36 )

A cselekvésről írtam. Nem a felbujtóról.

 

Általánosságban is igaz.

2012. évi C. törvény XLIII. 422. § (1) Aki személyes adat, magántitok, gazdasági titok vagy üzleti titok jogosulatlan megismerése céljából
b) más lakásában, ahhoz tartozó egyéb helyiségében vagy az azokhoz tartozó bekerített helyen történteket technikai eszköz alkalmazásával titokban megfigyeli vagy rögzíti