( nagylzs | 2021. 06. 20., v – 09:30 )

A kérdést se értem. Ha letárolod a számlát, akkor abból bármikor meghatározható a hash. Fordítva nem igaz.

Azt, hogy a számla módosult-e, önmagában a hash értékkel (vagy a számlával, amiből a hash egyértelműen kiszámítható), nem tudod bizonyítani.

A bizonyítékot az  szolgáltatja hogy megküldöd a NAV-nak is ezt az értéket, és ők letárolják. (Tehát konkrétan a hash-t nem te őrzöd meg, hanem ők!) Ezt az teszi hitelessé, hogy a NAV rögzíti a hash értéket és az időpontot, és ennek módosíthatatlanságát és sértetlenségét maga a NAV garantálja. Ebbe nem tudsz belenyúlni. Bár a számla PDF nincs meg a NAV-nál, de ennek sérthetetlensége is garantálva van azáltal, hogy a hash függvény egyirányú, és senki nem képes egy adott hash értékhez tetszőleges tartalmú számlát utólag generálni. Ez az egész bizonyítja, hogy az adott tartalmú számla az online számla beküldés időpontjában már létezett, és hogy azóta se változott meg.

 

Szóval a Te feladatod (a hash érték beküldésén felül) annyi, hogy megőrzöd a számlát elektronikusan, és ha adóellenőrzés van akkor odaadod a hatóságnak. De ez semmiben nem tér el a papír alapú számlától. Ott is meg kell őrizned és át kell adnod ha kérik. Csak a tárolás módja a különbség. (papír vs. pdf).

 

A törvény azonban úgy tűnik, hogy egy külön d.) pontban kitér arra, hogy a számlával együtt a hash értéket is meg kell őrizni. Hát ennek semmi értelme nincs. :-) Ha megőrzöd azt a számlát, aminek a hash-értéke megegyezik az online számla rendszerbe lejelentett értékkel, akkor az már bizonyítja hogy nem változott, és a jelentés időpontjában létezett.