( kroozo | 2021. 04. 26., h – 09:29 )

Ezt rosszul értelmezed. Egyrészt a 318 és a 318/A § a terrorcselekmény finanszírozásáról szól, nem az elkövetéséről. A közérdekű üzem működésének megvalósulása önmagában nem terrorcselekmény (finanszírozása), a lista amiből idéztél arról szól, hogy az egyébként a 318 § (1) es pontjában meghatározottat teszi (gyak terroristát pénzel / segít), akkor mik azok a cselekmények, amiket a másiknak csinálni kell.

Van egy ugyanilyen lista a 314 §-ban, ami a konkrét terrorcselekményről szól. Nem tudom, hogy miért nem volt elég egy helyen (lehet, hogy nem teljesen van fedésben egyébként). Viszont itt sem lesz önmagától terrorcselekmény. Hogy az mi, az a 314 § (1)-ben van:

Aki abból a célból, hogy

a) állami szervet, más államot vagy nemzetközi szervezetet arra kényszerítsen, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön,

b) a lakosságot megfélemlítse,

c) más állam alkotmányos, társadalmi vagy gazdasági rendjét megváltoztassa vagy megzavarja, illetve nemzetközi szervezet működését megzavarja,

a (4) bekezdésben meghatározott személy elleni erőszakos, közveszélyt okozó vagy fegyverrel kapcsolatos bűncselekményt követ el,

A 4. bekezdésben van a lista, hogy mik ezek a bűncselekmények, azon van rajta a közüzem megzavarása. Vagyis ha valaki nem ezért zavar közüzemet, amit fent látható, akkor az nem terrorcselekmény.

 

Ráadásul nem zavar itt ő meg semmit egy szar kommittal, hozzá se nyúl a közüzemhez, azt se tudja, hogy hol használják. Maximum az előkészületet lehet egy ilyenre ráhúzni: 

"(4) Aki a közérdekű üzem működésének megzavarására irányuló előkészületet követ el", de ezt is csak akkor, ha bizonyítható, hogy azért tolta be a szar patchet, hogy majd azon keresztül bántsa később a közüzemet.