( zeller | 2021. 04. 24., szo – 15:57 )

Egyéni üf.-es ászf-et elolvastam (12.3.1. A szolgáltatói felmondás általános szabályai, illetve 12.5.7.Eljárás a jogviszony megszűnése esetén). Az utóbbiban szerepel a következő:

"(4)Az előfizetői szerződés megszűnésekor az Előfizető köteles a részére átadott, a Szolgáltató tulajdonát képező eszközöket és azok tartozékaithiánytalanul visszaszolgáltatnia Szolgáltatónak.Ha az Invitel szerelőjea szerződés megszűnését követően 15 napon belül nem kísérli meg az eszközök leszerelését, akkor az Előfizetőnek kellhiánytalanul visszajuttatnia az eszközöket a Szolgáltató részére 30 napon belül.Előfizető az eszközt vagy eszközöket a Szolgáltató ügyfélszolgálati pontjain adhatja le, vagy saját költségén, postai úton az ügyfélszolgálat levelezési címére is megküldheti. ASzolgáltató valamennyi ügyfélszolgálatán lehetővé teszi a Szolgáltató tulajdonát képező, az előfizető részére átadott eszköz visszaszolgáltatását. Azeszközöket a Szolgáltató átvételi elismervénnyel veszi át. Az átvételi elismervény 1 évig megőrizendő. Amennyiben az Előfizető e kötelezettségének nem tesz eleget, vagy amennyiben a Szolgáltató tulajdonát képező eszközök és azok tartozékai illetve berendezés sérült, megsemmisült, úgy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF 2. sz. mellékletében (Díjszabás) meghatározott kártérítési díja(ka)t kiszámlázni, vagy annak hiányában az igazolt kárát az Előfizetőre hárítani."

Ezt egyébként csak most olvastam el, igazad van, de tartalmát, lényegét tekintve minden, üf.-hez kihelyezett szolgáltatói tulajdonban lévő végberendezést használó szolgáltatónál hasonló módon van rendezve a szolgáltatás megszűnésekor az eszközök sorsa.