( zeller | 2021. 04. 23., p – 19:23 )

Hűségidő alatt is felmondható, a hűségidő (tessék jól megnézni a leírtakat!) azt jelenti, hogy az üf.-nek felróhatóan/üf. kezdeményezésére nem szűnhet meg a szerződés.

Az eszközt/végberendezést vissza kell szolgáltatni a tulajdonos, azaz jelen esetben az Invitel részére. Az üf. érdeke(!) hogy a nála lévő berendezést ne számlázzák ki neki...