( debtamas88 | 2021. 03. 04., cs – 19:29 )

Pedig mennie kellene port nyitás nélkűl is, nem kell ekkora tartomány, elég 50000:60000 -között.

Még ezek esetleg:

/etc/proftpd/proftpd.conf
----------------------------------------------------
DefaultAddress         192.168.100.105
MasqueradeAddress        1.5.6.7
Port              21
PassivePorts          50000 60000
----------------------------------------------------

/etc/sysctl.conf
----------------------------------------------------
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0
net.bridge.bridge-nf-filter-pppoe-tagged = 0
net.bridge.bridge-nf-filter-vlan-tagged = 0
net.bridge.bridge-nf-pass-vlan-input-dev = 0

net.ipv4.ip_local_port_range = 32768 65535
net.ipv4.tcp_max_orphans = 65535
----------------------------------------------------