( MGy | 2020. 09. 17., cs - 19:34 )

Megörültem az ötletnek, de nem használt (a reboot sem használt)

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           71 GB  1533 MB
  Disk 1    Online          619 GB      0 B        *
  Disk 2    Online          113 GB  4096 MB

DISKPART> rescan

Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART>

DISKPART> list disk

  Disk ###  Status         Size     Free     Dyn  Gpt
  --------  -------------  -------  -------  ---  ---
  Disk 0    Online           71 GB  1533 MB
  Disk 1    Online          619 GB      0 B        *
  Disk 2    Online          113 GB  4096 MB

 

Linux oldalon ugyanez:

Disk /dev/drbd3: 825 GiB, 885809934336 bytes, 1730097528 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1572864 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 18A82BA7-0823-40AD-B325-FDDFA540B42C

Eszköz        Start      Vége  Szektorok   Size Típus
/dev/drbd3p1     34     262177     262144   128M Microsoft reserved
/dev/drbd3p2 264192 1300193279 1299929088 619,9G Microsoft basic data