( haroldking | 2020. 05. 17., v - 19:26 )

Szerintem hihetőbb feltételezés, hogy Noé fiai egyszerűen a már akkoriban is ismert nagyobb nyelvcsaládokat szimbolizálják. Semmi lehetetlent nem találok benne hogy az akkori emberek észrevették: egyes nyelvek jobban hasonlítanak egymáshoz, mint más nyelvekhez. Ebből felderenghetett nekik a nyelvrokonság valami homályos ötlete. Na most miután azt tudjuk már mi is, hogy a nyelvrokonság ha nem is mindig de rendkívül gyakran bizonyosfokú genetikai rokonsággal is együtt jár, persze hogy a két térkép hasonló...

A nyelvrokonság általában azért jár genetikai rokonsággal együtt, mert új nyelv majdnem mindig úgy jött létre, hogy emberek egy csoportja valamiért hosszabb időre többé-kevésbé elszigetelődött más népektől, így körükben felhalmozódtak a nyelvi esetlegességek, azaz a nyelvük külön úton kezdett fejlődni. Ugyanakkor azonban genetikailag is elkezdtek különbözni, azon mutációk révén amik a körükben kialakultak de nem terjedtek el más népek körébe, és őközéjük se került be más népektől való mutáció. Vagy legfeljebb nagyon ritkán. A kettő tehát ha nem is mindig de többnyire párhuzamosan zalott: a nyelvi és genetikai változás.