( Sulc | 2020. 04. 07., k - 11:48 )

A C és leszármazott nyelvek szintaxisa egyszerűen kényelmesebb angol kiosztással, mint magyarral.